Світлана Степанівна Яременко (Svetlana Yaremenko, Светлана Яременко)
Світлана Степанівна Яременко (Svetlana Yaremenko, Светлана Яременко)
Університет імені Альфреда Нобеля
Verified email at duan.edu.ua - Homepage
TitleCited byYear
Регіональна економіка: навчальний посібник
СС Яременко, ІВ Тараненко, ОВ Дашевська, ОГ Литвиненко, ...
К.:Кондор-Видавництво, 2013
84*2013
Маркетингова комунікаційна активність промислового підприємства
СС Яременко
Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму., 441-448, 2012
102012
Маркетингові стратегії розвитку та конкурентоспроможності соціально-економічних систем в умовах глобалізації. (розділ 6: Інформаційне середовище як фактор попиту домашніх …
ИВ Тараненко, СС Яременко
Вид-во ДУЕП, 2010. – 304 с., 2010
52010
Інформація як ключова складова успішної діяльності підприємства в сучасних умовах
ОГ Литвиненко, СС Яременко
Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний …, 2010
42010
Создание организационной структуры, способствующей успешной реализации стратегии
АП Мищенко, СС Яременко, МА Мирошник
Інститут економіки промисловості НАН України, 2009
42009
Маркетингова комунікаційна діяльність машинобудівного підприємства
ЮЄ Петруня, СС Яременко
Європейський вектор економічного розвитку, 196-204, 2013
32013
Дослідження конкурентоспроможності послуг оператора мобільного зв’язку
СС Яременко
Академічний огляд, 144-152, 2015
22015
Маркетингові дослідження вподобань споживачів біжутерії на українському ринку
СС Яременко
Європейський вектор економічного розвитку: збірник наукових праць., с.210-216, 2014
22014
Дослідження вподобань споживачів з метою пошуку напрямів підвищення конкурентоспроможності підприємства
СС Яременко
Електронне фахове видання з економіки "Ефективна економіка", 2014
22014
Ефекти маркетингового комунікаційного впливу на споживачів
СС Яременко
Економічний Нобелівський вісник,, 516-525, 2014
22014
Комунікаційний процес – як джерело формування інформаційного середовища домашніх господарств
СС Яременко
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». Випуск 31., 27-35, 2010
22010
Специфіка маркетингу юридичних послуг
СС Яременко, ВО Савченко
Академічний огляд,, С. 65-75., 2017
12017
Дослідження вподобань споживачів на ринку ресторанних послуг
СС Яременко, АГ Кірова, АП Міщенко
Європейський вектор економічного розвитку, 12, 2012
12012
Тенденции развития аккумуляторного рынка СНГ
СС Яременко
В сб. «Актуальные вопросы экономики и управления: материалы междунар. заоч …, 2011
12011
Неформальні маркетингові комунікації та їх роль в інформаційному середовищі компанії
АП Міщенко, СС Яременко
Вісник Академії митної служби України. Серія: «Економіка», 111-119, 2009
12009
Визначення особливостей поведінки споживачів туристичного підприємства за результатами стратегічного аналізу
СС Яременко, МВ Задоя, ЮП Каппес
Електронне фахове видання з економіки" Ефективна економіка", 2019
2019
Вдосконалення маркетингової діяльності аптечної мережі на основі дослідження споживацьких уподобань
СС Яременко, НМ Хасіна, КВ Ягупова
Академічний огляд,, 108 с. - С. 78-90., 2019
2019
Моделі просування бізнесу в Інтернеті на стартовому етапі
СС Яременко, ІБ Пробко
Інфраструктура ринку: Електронний науково-практичний журнал, 2017
2017
Некоторые особенности социальной рекламы в Украине и ее роль в развитии общества
СС Яременко, ОВ Рева
V Международная инновационная научно-практическая конференция, С.125-129, 2017
2017
SWOT-аналіз як метод виявлення напрямів посилення позитивного іміджу мережі бутіків Charisma Fashion Group
СС Яременко, ВЄ Радкевич
Уральский научный вестник 3 (2), 078-081, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20