Світлана Степанівна Яременко (Svetlana Yaremenko, Светлана Яременко)
Світлана Степанівна Яременко (Svetlana Yaremenko, Светлана Яременко)
Університет імені Альфреда Нобеля
Verified email at duan.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Регіональна економіка: навчальний посібник
СС Яременко, ІВ Тараненко, ОВ Дашевська, ОГ Литвиненко, ...
К.:Кондор-Видавництво, 2013
89*2013
Маркетингова комунікаційна активність промислового підприємства
СС Яременко
Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму., 441-448, 2012
112012
Маркетингові стратегії розвитку та конкурентоспроможності соціально-економічних систем в умовах глобалізації. (розділ 6: Інформаційне середовище як фактор попиту домашніх …
ИВ Тараненко, СС Яременко
Вид-во ДУЕП, 2010. – 304 с., 2010
52010
Інформація як ключова складова успішної діяльності підприємства в сучасних умовах
ОГ Литвиненко, СС Яременко
Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний …, 2010
42010
Создание организационной структуры, способствующей успешной реализации стратегии
АП Мищенко, СС Яременко, МА Мирошник
Інститут економіки промисловості НАН України, 2009
42009
Дослідження конкурентоспроможності послуг оператора мобільного зв’язку
СС Яременко
Академічний огляд, 144-152, 2015
32015
Ефекти маркетингового комунікаційного впливу на споживачів
СС Яременко
Економічний Нобелівський вісник,, 516-525, 2014
32014
Маркетингова комунікаційна діяльність машинобудівного підприємства
ЮЄ Петруня, СС Яременко
Європейський вектор економічного розвитку, 196-204, 2013
32013
Маркетингові дослідження вподобань споживачів біжутерії на українському ринку
СС Яременко
Європейський вектор економічного розвитку: збірник наукових праць., с.210-216, 2014
22014
Дослідження вподобань споживачів з метою пошуку напрямів підвищення конкурентоспроможності підприємства
СС Яременко
Електронне фахове видання з економіки "Ефективна економіка", 2014
22014
Комунікаційний процес – як джерело формування інформаційного середовища домашніх господарств
СС Яременко
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». Випуск 31., 27-35, 2010
22010
Разработка стратегии маркетинга на основе конкурентного анализа
СС Яременко, ЛД Гармидер
Материалы VIII Международной научной конференции преподавателей, сотрудников …, 2016
1*2016
Дослідження вподобань споживачів на ринку ресторанних послуг
СС Яременко, АГ Кірова, АП Міщенко
Європейський вектор економічного розвитку, 12, 2012
12012
Тенденции развития аккумуляторного рынка СНГ
СС Яременко
В сб. «Актуальные вопросы экономики и управления: материалы междунар. заоч …, 2011
12011
Неформальні маркетингові комунікації та їх роль в інформаційному середовищі компанії
АП Міщенко, СС Яременко
Вісник Академії митної служби України. Серія: «Економіка», 111-119, 2009
12009
Визначення особливостей поведінки споживачів туристичного підприємства за результатами стратегічного аналізу
СС Яременко, МВ Задоя, ЮП Каппес
Електронне фахове видання з економіки" Ефективна економіка", 2019
2019
ІВ ТАРАНЕНКО, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри Університету імені Альфреда Нобеля (м. Дніпро) ОО КУЛЄБА, аспірант Університету імені Альфреда Нобеля (м. Дніпро)
СС ЯРЕМЕНКО
ЗАСНОВНИК І ВИДАВЕЦЬ: УНІВЕРСИТЕТ імені АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ, 102, 2019
2019
Глобальне макросередовище функціонування підприємств трубної промисловості у складі металургійного комплексу України
ІВ Тараненко, ОО Кулеба, СС Яременко
Університет імені Альфреда Нобеля, 2019
2019
Вдосконалення маркетингової діяльності аптечної мережі на основі дослідження споживацьких уподобань
СС Яременко, НМ Хасіна, КВ Ягупова
Академічний огляд,, 108 с. - С. 78-90., 2019
2019
РОЗВИТОК КОМПЛЕКСУ МАРКЕТИНГУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ТА ЙОГО РОЛЬ В КОНКУРЕНТНІЙ ПОЛІТИЦІ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ КОМПАНІЇ
ТВ Колесник, СС Яременко
KLUCZOWE ASPEKTY NAUKOWEJ DZIAŁALNOŚCI-2018, 35, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20