Follow
Олена Єременко
Title
Cited by
Cited by
Year
Літературний образ у силовому полі синкретизму: на матеріалі української прози другої половини ХІХ--початку ХХ століття
О Єременко
Вид-во" Євшан-зілля", 2008
342008
Річний звіт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти за 2019 рік
С Квіт, О Єременко, Н Стукало
НАЗЯВО, Київ, 244 с, 2020
122020
Бінарний комплекс автор-реципієнт у художньому тексті крізь призму його емпатійного компонента
О Єременко
Синопсис: текст, контекст, медіа, 2013
72013
Магія кольорів у ліриці Н. Лівицької-Холодної
О Єременко
Слово і час, 68-72, 2000
72000
Синкретизм художньої образності української прози другої половини ХІХ–початку ХХ століття
ОВ Єременко
Автореф. на здобуття наук. ступеня доктора філолог. наук 10 (01), 2008
62008
Напрями і течії в українській літературі кінця ХІХ–початку ХХ ст
О Єременко
Історія української літератури. Кінець ХІХ–початок ХХ ст.: у 2, 71-87, 2005
52005
Синкретичність еволюції кобзарства: від історичного явища до художнього образу
O Yeremenko
Синопсис: текст, контекст, медіа, 2014
42014
Міжродовий синкретизм в українській літературі ХХ ст: Монографія
О Єременко
Kyïvsʹkyĭ universytet im. BD Hrinchenka, 2013
42013
Макросистемність етноконцепту кобзаря у творчості Тараса Шевченка
О Єременко
Інститут літератури ім. ТГ Шевченка НАН України, 2007
42007
Інтерсеміотичні тропи як жанротворчий чинник
О Єременко
Літературний процес: методологія, імена, тенденції, 2013
32013
ПРАВОВИЙ СТАТУС, ПРОФЕСІЙНИЙ ТА ДЕМОГРАФІЧНИЙ ПОРТРЕТ ГАРАНТА ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ
О Єременко, А Бутенко
2*
Комунікація автор/читач” у змістоформальній структурі тексту (параметри літератури другої половини ХІХ ст.)
ОВ Єременко
Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер …, 2014
12014
Текстуальні параметри роду літературного твору як носії синкретичних явищ
OV Yeremenko
Синопсис: текст, контекст, медіа, 2013
12013
Стильовий синкретизм у системі індивідуальних стилів письменників другої половини ХІХ століття
ОВ Єременко
Літературний процес: методологія, імена, тенденції, 58-61, 2010
12010
Парадигма образної системи: кореляційний аспект (на матеріалі повістей Тараса Шевченка)
ОВ Єременко
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2009
12009
Творчість Олексія Плюща в контексті розвитку української літератури початку ХХ століття
ОВ Єременко
УДПУ ім. МП Драгоманова, 1997
11997
Річний звіт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти за 2020 рік
https://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2021/02/%D0%A0%D1%96%D1%87%D0%BD%D0 …, 2021
2021
Лідерствослужіння. Робоча програма модуля
ТО Саврасова-В'юн, ОВ Єременко
Київський університет імені Бориса Грінченка, 2020
2020
Університетські студії: Лідерство служіння
ОВ Єременко, ТО Саврасова-В'юн, ЛВ Волошук
Київський університет імені Бориса Грінченка, 2020
2020
Рекомендації щодо застосування критерії оцінювання якості освітньої програми
https://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2020/12/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0 …, 2020
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20