Олена Єременко
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Літературний образ у силовому полі синкретизму: на матеріалі української прози другої половини ХІХ--початку ХХ століття
О Єременко
Вид-во" Євшан-зілля", 2008
212008
Макросистемність етноконцепту кобзаря у творчості Тараса Шевченка
О Єременко
Інститут літератури ім. ТГ Шевченка НАН України, 2007
22007
Синкретичність еволюції кобзарства: від історичного явища до художнього образу
O Yeremenko
Синопсис: текст, контекст, медіа, 2014
12014
Бінарний комплекс автор-реципієнт у художньому тексті крізь призму його емпатійного компонента
OV Yeremenko
Синопсис: текст, контекст, медіа, 2013
12013
Текстуальні параметри роду літературного твору як носії синкретичних явищ
OV Yeremenko
Синопсис: текст, контекст, медіа, 2013
12013
Міжродовий синкретизм в українській літературі ХХ ст: Монографія
О Єременко
Kyïvsʹkyĭ universytet im. BD Hrinchenka, 2013
12013
Парадигма образної системи: кореляційний аспект:(На матеріалі повістей Тараса Шевченка)
О Єременко
Наукові записки/Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка, 65-74, 2009
12009
Література: слово чи дія?
O Yeremenko
Синопсис: текст, контекст, медіа, 2016
2016
Амбiвалентнiсть фiлософсько-iсторичних вiзiй Миколи Гоголя
O Yeremenko
Синопсис: текст, контекст, медіа, 2015
2015
Громадянське самоусвідомлення митця як мотивація творчості: Борис Грінченко у літературному процесі
ОВ Єременко
Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер …, 2015
2015
Чаювання з Медузою Горгоною, або про вивчення вивчення теорії літератури (рецензія на навчальний посібник: ОД Сінченко. Комунікативні стратегії в теорії літератури: автор …
О Єременко
Синопсис: текст, контекст, медіа, 2015
2015
ББК 83.3 Л64
ОЄ Бондарева, ОВ Єременко, ОВ Кудряшова, КГ Борисенко, ...
2015
Тексти статей подаються в авторській редакції Рік заснування–1993. До 1999 р.–Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту. Серія …
ОВ Єременко, ММ Торчинський, СД Абрамович, ОС Волковинський, ...
2015
ББК 83.3 Укр Л64
ОЄ Бондарева, КГ Борисенко, ЛВ Волошук, ОВ Єременко, НІ Ільїнська, ...
2014
Комунікація автор/читач” у змістоформальній структурі тексту (параметри літератури другої половини ХІХ ст.)
ОВ Єременко
Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер …, 2014
2014
Інтерсеміотичні тропи як жанротворчий чинник
О Єременко
Літературний процес: методологія, імена, тенденції, 2013
2013
ББК 81+ 83Я73
ІР Буніятова, ЛІ Бєлєхова, ОЄ Бондарева, МС Васьків, СГ Воркачов, ...
2013
Синкретична динаміка эмоцій в інтимній ліриці українського шістдесятства
ОВ Єременко
Studia philologica, 112, 2013
2013
Реалізація ліричного/епічного/драматичного пафосу в міфологічній моделі соціалістичного реалізму
ОВ Єременко
Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана …, 2013
2013
Дихотомія духовного і побутового як поетикальний прийом творення образу Києва (на матеріалі повісті ІС Нечуя-Левицького Хмари)
ОВ Єременко
Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана …, 2012
2012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20