Олена Єременко
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Літературний образ у силовому полі синкретизму: на матеріалі української прози другої половини ХІХ--початку ХХ століття
О Єременко
Вид-во" Євшан-зілля", 2008
242008
Бінарний комплекс автор-реципієнт у художньому тексті крізь призму його емпатійного компонента
OV Yeremenko
Синопсис: текст, контекст, медіа, 2013
32013
Міжродовий синкретизм в українській літературі ХХ ст: Монографія
О Єременко
Kyïvsʹkyĭ universytet im. BD Hrinchenka, 2013
22013
Макросистемність етноконцепту кобзаря у творчості Тараса Шевченка
О Єременко
Інститут літератури ім. ТГ Шевченка НАН України, 2007
22007
Синкретичність еволюції кобзарства: від історичного явища до художнього образу
O Yeremenko
Синопсис: текст, контекст, медіа, 2014
12014
Комунікація автор/читач” у змістоформальній структурі тексту (параметри літератури другої половини ХІХ ст.)
ОВ Єременко
Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер …, 2014
12014
Текстуальні параметри роду літературного твору як носії синкретичних явищ
OV Yeremenko
Синопсис: текст, контекст, медіа, 2013
12013
Парадигма образної системи: кореляційний аспект:(На матеріалі повістей Тараса Шевченка)
О Єременко
Наукові записки/Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка, 65-74, 2009
12009
Річний звіт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти за 2020 рік
https://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2021/02/%D0%A0%D1%96%D1%87%D0%BD%D0 …, 2021
2021
Рекомендації щодо застосування критерії оцінювання якості освітньої програми
https://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2020/12/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0 …, 2020
2020
Стефан Цвейг. Легенда про третього голуба
О Єременко
Синопсис: текст, контекст, медіа, 2018
2018
Література: слово чи дія?
O Yeremenko
Синопсис: текст, контекст, медіа, 2016
2016
Література: слово чи дія?
О Єременко
Синопсис: текст, контекст, медіа, 2016
2016
Амбiвалентнiсть фiлософсько-iсторичних вiзiй Миколи Гоголя
O Yeremenko
Синопсис: текст, контекст, медіа, 2015
2015
Громадянське самоусвідомлення митця як мотивація творчості: Борис Грінченко у літературному процесі
ОВ Єременко
Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер …, 2015
2015
Чаювання з Медузою Горгоною, або про вивчення вивчення теорії літератури (рецензія на навчальний посібник: ОД Сінченко. Комунікативні стратегії в теорії літератури: автор …
О Єременко
Синопсис: текст, контекст, медіа, 2015
2015
Тексти статей подаються в авторській редакції Рік заснування–1993. До 1999 р.–Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту. Серія …
ОВ Єременко, ММ Торчинський, СД Абрамович, ОС Волковинський, ...
2015
Інтерсеміотичні тропи як жанротворчий чинник
О Єременко
Літературний процес: методологія, імена, тенденції, 2013
2013
У відблиску іскри Прометея (рецензія на навчальний посібник: Ткачук ОМ Інтертекст поеми Кавказ Тараса Шевченка: прометеїзм в орієнтальному дискурсі. Навчальний посібник/ОМ …
О Єременко
Синопсис: текст, контекст, медіа, 2013
2013
Синкретична динаміка эмоцій в інтимній ліриці українського шістдесятства
ОВ Єременко
Studia philologica, 112, 2013
2013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20