Марія Василівна Братко (Сорока), Марія Сорока, М.В.Братко, Мария Братко, Марія Братко, Mariia Bratko
Марія Василівна Братко (Сорока), Марія Сорока, М.В.Братко, Мария Братко, Марія Братко, Mariia Bratko
директор Університетського коледжу Київського університету імені
Підтверджена електронна адреса в kubg.edu.ua
НазваПосиланняРік
Освітнє середовище вищого навчального закладу: функціональний аспект
М Братко
Збірник наукових праць «Педагогічний процес: теорія і практика», C.11-17., 2015
102015
Структура освітнього середовища вищого навчального закладу
М Братко
Наукові записки/ Ред. кол.: В.В.Радул, В.А.Кушнір та ін. - Кіровоград: РВВ …, 2015
92015
Освітнє середовище вищого навчального закладу: пошук стратегій управління
М Братко
Педагогічна освіта: теорія і практика: зб. наук. пр./ Київ. ун-т ім. Бориса …, 2014
82014
Освітнє середовище вищого навчального закладу: пошук стратегій розвитку
М Братко
Розвиток особистості в умовах трансформаційного суспільства:матер.Міжнарод …, 2012
82012
Сутнісний зміст поняття «освітнє середовище вищого навчального закладу»
М Братко
Педагогічна освіта: Теорія і практика, 50-55, 2013
72013
Усі уроки географії. 7 клас
СЛ Капіруліна, МВ Сорока
Харків: Основа, 2008
42008
Environmental approach in higher education: methodological aspects
M Bratko
Неперевна професійна освіта:теорія і практика//Науково-методичний журнал, С …, 2015
3*2015
Концептуальні засади середовищного підходу у вищій освіті
М Братко
Компетентісно зорієнтована освіта:якісні виміри: монографія/ редкол.: Огнев …, 2015
22015
Освітнє середовище вищого навчального закладу як детермінанта якості освіти
М Братко
Всеукраїнська Інтернет-конференція «Актуальні проблеми університетської та …, 2015
2*2015
Управління освітнім середовищем вищого навчального закладу: сутність поняття
М Братко
Освітологія: науково-методичний щорічник, польсько-українське / українсько …, 2014
22014
Дискусія та дебати як інтерактивні технології навчання
М Сорока
Географія та основи економіки в школі., 5-13., 2010
2*2010
Управління професійною підготовкою фахівців в умовах університетського коледжу: теоретичний аспект http://dx.doi.org/10.15587/2519-4984.2016.74526
МВ Братко
ScienceRise: Pedagogical Education, С.9-16, 2016
12016
СУЩНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ УНИВЕРСИТЕТСКОГО КОЛЛЕДЖА
М Братко
Символ науки ISSN 2410­700X 1 (No2/2016), 71-76, 2016
12016
Підготовка фахівців у коледжах: сучасні виміри та перспективи
МВ Братко
Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка: зб. наук. пр …, 2016
12016
Тематичне оцінювання з географії материків і океанів
С Капіруліна, М Сорока
Генеза, 2008
12008
Тематичне оцінювання з загальної географії
МВ Капіруліна, С.Л., Сорока
Генеза, 2008
1*2008
МОНІТОРИНГ СТАНУ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА УНІВЕРСИТЕТСЬКОГО КОЛЕДЖУ: ПІДХОДИ ТА ПАРАМЕТРИ
М Братко
Virtus 25, 90-95, 2018
2018
Сучасні моделі управління підготовкою фахівців у закладах професійної освіти
М Братко
Підготовка конкурентоздатних фахівців: виклики сучасності: зб.матеріалів …, 2018
2018
Система управління професійною підготовкою фахівців в освітньому середовищі вищого навчального закладу (на прикладі Університетського коледжу)
М Братко
Перспективні шляхи розвитку наукової думки (частина І): матеріали …, 2018
2018
МОДЕЛЬ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
М Братко, Л Хоружа
НЕПЕРЕРВНА ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА: Теорія і практика, 7-13, 2018
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20