Підписатись
Братко Марія
Братко Марія
Підтверджена електронна адреса в kubg.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Освітнє середовище вищого навчального закладу: функціональний аспект
М Братко
Збірник наукових праць «Педагогічний процес: теорія і практика», C.11-17., 2015
782015
Структура освітнього середовища вищого навчального закладу
М Братко
Наукові записки/ Ред. кол.: В.В.Радул, В.А.Кушнір та ін. - Кіровоград: РВВ …, 2015
672015
Інноваційні процеси в освіті
МВ Братко, ІВ Леонтьєва, ОМ Тадеуш
Київський університет імені Бориса Грінченка, 2021
482021
Освітнє середовище вищого навчального закладу: пошук стратегій управління
М Братко
Педагогічна освіта: теорія і практика: зб. наук. пр./ Київ. ун-т ім. Бориса …, 2014
432014
Освітнє середовище вищого навчального закладу: пошук стратегій розвитку
М Братко
Розвиток особистості в умовах трансформаційного суспільства:матер.Міжнарод …, 2012
432012
Управління професійною підготовкою фахівців в освітньому середовищі університетського коледжу:теорія і практика: монографія
М Братко
Kamianets-Podilskiy:“Aksioma, 2017
32*2017
Управління професійною підготовкою фахівців в умовах університетського коледжу: теоретичний аспект
МВ Братко
ScienceRise: Pedagogical Education, С.9-16, 2016
292016
СИСТЕМА ОСВІТИ США: СТРУКТУРА, ТРАДИЦІЇ УПРАВЛІННЯ, ОСОБЛИВОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ
М Братко
Освітологічний дискурс, С. 252-268., 2017
262017
The Study of the Higher School Lecturer’s Competence in Ukraine: Diagnostics and Analytics
VP Liudmyla Khoruzha, Mariia Bratko, Olha Kotenko, Olha Melnychenko
Stanisław Juszczyk 1 (55), 233, 2019
14*2019
Сутнісний зміст поняття «освітнє середовище вищого навчального закладу»
М Братко
Педагогічна освіта: Теорія і практика, 50-55, 2012
142012
Модель педагогічної освіти сучасного університету
Л Хоружа, М Братко
Неперервна професійна освіта: теорія і практика, 7-13, 2018
13*2018
Теоретичні і методичні засади управління професійною підготовкою фахівців в освітньому середовищі університетського коледжу: дис.… д-ра пед. наук: 13.00. 04, 13.00. 06. Київ …
МВ Братко
ДВНЗ "Університет менеджменту освіти", Київський університет імені Бориса …, 2018
112018
Environmental approach in higher education: methodological aspects
M Bratko
Неперевна професійна освіта:теорія і практика//Науково-методичний журнал, С …, 2015
92015
Концептуальні засади середовищного підходу у вищій освіті
М Братко
Компетентісно зорієнтована освіта:якісні виміри: монографія/ редкол.: Огнев …, 2015
92015
Освітнє середовище вищого навчального закладу як детермінанта якості освіти
М Братко
Всеукраїнська Інтернет-конференція «Актуальні проблеми університетської та …, 2015
92015
Освітнє середовище університетського коледжу як об’єкт управління
М Сорока
Неперерв. проф. освіта: теорія і практика, 55-61, 2012
92012
Модель педагогічної освіти сучасного університету
Л Братко, М. Хоружа
Неперервна професійна професійна освіта: теорія і практика 3, 4, 2018
7*2018
Systema osvity SShA: struktura, tradytsii upravlinnia, osoblyvosti vyshchoi osvity [The Educational System of the USA: Structure, Traditions of Management, Features of Higher …
M Bratko
Osvitolohichnyi dyskurs, 3-4, 2017
72017
Підготовка фахівців у коледжах: сучасні виміри та перспективи
МВ Братко
Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка: зб. наук. пр …, 2016
62016
Теорія управління освітою в Україні в пострадянський період (1991-початок ХХІ ст..): вектори розвитку
М Братко
Вісник післядипломної освіти: зб.наук.пр./ Ун-т менедж.освіти НАПН України …, 2015
52015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20