Братко М.,  Братко Марія,  Братко Мария, Mariia Bratko, Марія Василівна Братко (Сорока), Марія
Братко М., Братко Марія, Братко Мария, Mariia Bratko, Марія Василівна Братко (Сорока), Марія
директор Університетського коледжу Київського університету імені
Підтверджена електронна адреса в kubg.edu.ua
НазваПосиланняРік
Освітнє середовище вищого навчального закладу: функціональний аспект
М Братко
Збірник наукових праць «Педагогічний процес: теорія і практика», C.11-17., 2015
142015
Сутнісний зміст поняття «освітнє середовище вищого навчального закладу»
М Братко
Педагогічна освіта: Теорія і практика, 50-55, 2013
12*2013
Структура освітнього середовища вищого навчального закладу
М Братко
Наукові записки/ Ред. кол.: В.В.Радул, В.А.Кушнір та ін. - Кіровоград: РВВ …, 2015
112015
Освітнє середовище вищого навчального закладу: пошук стратегій управління
М Братко
Педагогічна освіта: теорія і практика: зб. наук. пр./ Київ. ун-т ім. Бориса …, 2014
72014
Освітнє середовище вищого навчального закладу: пошук стратегій розвитку
М Братко
Розвиток особистості в умовах трансформаційного суспільства:матер.Міжнарод …, 2012
72012
Усі уроки географії. 7 клас
СЛ Капіруліна, МВ Сорока
Харків: Основа, 2008
42008
Управління професійною підготовкою фахівців в освітньому середовищі університетського коледжу:теорія і практика: монографія
М Братко
32017
Управління професійною підготовкою фахівців в умовах університетського коледжу: теоретичний аспект http://dx.doi.org/10.15587/2519-4984.2016.74526
МВ Братко
ScienceRise: Pedagogical Education, С.9-16, 2016
32016
Environmental approach in higher education: methodological aspects
M Bratko
Неперевна професійна освіта:теорія і практика//Науково-методичний журнал, С …, 2015
3*2015
Концептуальні засади середовищного підходу у вищій освіті
М Братко
Компетентісно зорієнтована освіта:якісні виміри: монографія/ редкол.: Огнев …, 2015
22015
Освітнє середовище вищого навчального закладу як детермінанта якості освіти
М Братко
Всеукраїнська Інтернет-конференція «Актуальні проблеми університетської та …, 2015
2*2015
Управління освітнім середовищем вищого навчального закладу: сутність поняття
М Братко
Освітологія: науково-методичний щорічник, польсько-українське / українсько …, 2014
22014
Дискусія та дебати як інтерактивні технології навчання
М Сорока
Географія та основи економіки в школі., 5-13., 2010
2*2010
Історіія становлення та сучасна соціальна роль комм'юніті (громадських) коледжів США
М Братко
Освітологічний дискурс, 200-218, 2018
1*2018
СИСТЕМА ОСВІТИ США: СТРУКТУРА, ТРАДИЦІЇ УПРАВЛІННЯ, ОСОБЛИВОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ
М Братко
Освітологічний дискурс, С. 252-268., 2017
12017
СУЩНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ УНИВЕРСИТЕТСКОГО КОЛЛЕДЖА
М Братко
Символ науки ISSN 2410­700X 1 (No2/2016), 71-76, 2016
12016
Підготовка фахівців у коледжах: сучасні виміри та перспективи
МВ Братко
Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка: зб. наук. пр …, 2016
12016
Теорія управління освітою в Україні в пострадянський період (1991-початок ХХІ ст..): вектори розвитку
М Братко
Вісник післядипломної освіти: зб.наук.пр./ Ун-т менедж.освіти НАПН України …, 2015
12015
Methodology of the environmental approach in higher education
MV Bratko
International Journal of Social and Educational Innovation (IJSEIro) 2 (4 …, 2015
1*2015
Тематичне оцінювання з географії материків і океанів
С Капіруліна, М Сорока
Генеза, 2008
12008
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20