Ольга Ляхович, Olga Liakhovych, ОО Ляхович
Название
Процитировано
Процитировано
Год
State regulation of foreign economic activity
LМ Akimova, OО Akimov, ОO Liakhovich
Науковий вісник Полісся, 98-103, 2017
172017
Державно-приватне партнерство в інноваційній сфері: монографія
ВІ Павлов, ОО Ляхович
Нац. ун-т водного госп. та природокористування. Рівне, 2015
72015
Особливості форм державно-приватного партнерства в інноваційній сфері
ВІ Павлов, ОО Ляхович
Регіональна економіка, 57-65, 2013
62013
Джерела фінансового забезпечення розвитку сільських територій України в умовах децентралізації
ОО Ляхович, ОІ Ільчук
42017
Features forms of public-private partnership in the innovation sphere
VI Pavlov, OO Liakhovych
Rehional'na ekonomika, 57-65, 2013
42013
Державно-приватне партнерство в науково-інноваційній сфері: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.03 "Економіка та управління національним …
ОО Ляхович
Тернопіль, 2014
3*2014
Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності
ЛМ Акімова, ОО Акімов, ОО Ляхович
Науковий вісник Полісся, 98-103, 2017
22017
Інституційні та договірні форми державноприватного партнерства
ОО Ляхович
Вісник Хмельницького національного університету 3 (4), 248-251, 2012
22012
Світовий досвід реалізації проектів державно-приватного партнерства
ОО Ляхович
Вісник Національного університету водного господарства та …, 2011
22011
Формування стратегії державно-приватного партнерства в науково-інноваційній сфері України
ОО Ляхович
Економічний простір, 57-65, 2014
12014
Підвищення рівня відповідальності держави за впровадження інноваційних проектів ДПП
ОО Ляхович
Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно …, 2013
12013
ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ
ЛІ Панасюк, ОО ЛЯХОВИЧ
Офіційний сайт Національної бібліотеки імені Володимира Вернадського …, 2010
1*2010
Робоча програма навчальної дисципліни «Цінні папери і біржова діяльність» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною …
ОО Ляхович
2020
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
ОО Ляхович, ОО Кравчук
Вісник Національного університету водного господарства та …, 2019
2019
Методичні вказівки до практичних завдань з навчальної дисципліни «Бюджетна система» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 072 «Фінанси …
ОО Ляхович
2019
Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Бюджетна система» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та …
ОО Ляхович, АА Подлевський
2019
Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Фінансовий менеджмент у сфері фінансово-економічної безпеки» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності …
ЛВ Мельник, ОО Ляхович
2019
Робоча програма з дисципліни «Фінансовий менеджмент» для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Program of the Discipline FINANCIAL MANAGEMENT …
ОО Ляхович
2019
Методичні вказівки до виконання магістерської роботи для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування …
ОВ Заячківська, ОО Ляхович
2019
Фінансова глобалізація (укр.) Financial globalization (en.)
ОО Ляхович
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20