Follow
Петренко, Людмила Анатоліївна; Петренко, Л.А.; Petrenko, Liudmyla
Петренко, Людмила Анатоліївна; Петренко, Л.А.; Petrenko, Liudmyla
Verified email at kneu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Світовий досвід аналізу та моніторингу інноваційного розвитку
ІА Павленко, ЛА Петренко
Агросвіт, 3-11, 2014
242014
Життєві цикли інновацій
ЛА Петренко
Ефективна економіка [Електронний ресурс] : електр. наук. фах. вид., 2012
182012
Економіка підприємства: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни
ГО Швиданенко, НП Гончарова, ВВ Лаврененко, ЛА Петренко
К.: Вид-во Київ. нац. екон. ун-ту,, 2000
182000
Інноваційне підприємництво як наукова категорія
ЛА Петренко, ІА Павленко
Інвестиції: практика і досвід, 12–15, 2014
162014
Аналіз найбільш інноваційних компаній світу за рейтингом Forbes/Петренко Людмила Анатоліївна, Приходько Анна Олександрівна
ЛА Петренко
Стратегія економічного розвитку України: зб. наук. пр./М-во освіти і науки…, 2018
152018
Оцінювання рівня організації управління підприємством
ЛА Петренко, ЛА Петренко, ММ Трейтяк, ММ Трейтяк
ДВНЗ Київський національний університет імені Вадима Гетьмана, 2015
132015
Інновації в рослинництві: актуальні напрями та показники ефективності впровадження
ЛА Петренко, РВ Шевченко
Агросвіт, 42-50, 2019
112019
Новітні тенденції розвитку управління підприємствами
ОС Федонін, АС Федонин, ГО Швиданенко, ГА Швиданенко, ...
ДВНЗ Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2011
112011
Управління ресурсами підприємства
ГО Швиданенко, ГА Швиданенко, ОБ Бутнік-Сіверський, ...
ДВНЗ Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2014
92014
Стратегічне управління знаннями підприємства: монографія
АП Наливайко
АП Наливайко ОМ Гребешкова, ЛП Батенко та ін.− К.: КНЕУ, 2014
92014
Капітал підприємства: формування і використання
ГО Швиданенко, ГА Швиданенко, НВ Шевчук, НВ Шевчук, ЛА Петренко, ...
ДВНЗ Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2013
92013
Розвиток експортного потенціалу підприємства (за матеріалами молокопереробних підприємств України) : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04
ЛА Петренко
ДВНЗ Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана, 2007
82007
Обґрунтування методики побудови рейтингу закладів вищої освіти для абітурієнтів та роботодавців
ЮДА Петренко Людмила Анатоліївна, Семко Валентин Вікторович
Стратегія економічного розвитку України : зб. наук. пр., 244–255, 2018
5*2018
Логіка еволюції узагальнюючих макроекономічних показників
ЛА Петренко, ЛА Петренко
ДВНЗ Київський національний університет імені Вадима Гетьмана, 2009
52009
Формування конкурентних переваг підприємств на основі інновацій в умовах економіки знань
ЛА Петренко
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія…, 2019
42019
АКТИВІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ ЗА УМОВ ГЛОБАЛЬНИХ СОЦІОГУМАНІТАРНИХ І ТЕХНОЛОГІЧНИХ ВИКЛИКІВ
ІА Павленко, ЛА Петренко
Економіка підприємства: теорія і практика [Електронний ресурс]: зб. ма…, 2016
42016
Основні тенденції розвитку експортоорієнтованих сироробних підприємств України
ЛА Петренко, ЛА Петренко
Черкаський державний технологічний університет, 2006
42006
Діагностика диверсифікацій них процесів на підприємстві
НВ Радука, ЛА Петренко
Стратегія економічного розвитку України. Науковий збірник.–2012.–Вип 29, 214-221, 2012
32012
Механізм формування і розвитку експортного потенціалу підприємства
ЛА Петренко, ЛА Петренко
ДВНЗ Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2004
32004
Тенденції розвитку та впровадження інновацій підприємствами сфери рітейлу
АЮ Проскокова
Стратегія економічного розвитку України 46, 86-100, 2020
22020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20