Ярослав Жаліло, Yaroslav Zhalilo
Title
Cited by
Cited by
Year
Теорія та практика формування ефективної економічної стратегії держави: монографія
ЯА Жаліло
Національний інститут стратегічних досліджень, 2009
3202009
Економiчна стратегiя держави
ЯА Жалiло
Нац. iн-т стратег. дослiдж., 2003
2982003
Конкурентоспроможність економіки України в умовах глобалізації
ЯА Жаліло, ЯБ Базилюк, ЯВ Белінська, СВ Давиденко, ВА Комаров
К.: НІСД 388, 27, 2005
1342005
Стратегія забезпечення економічної безпеки України. Пріоритети та проблеми імплементації
Я Жаліло
Стратегія національної безпеки України в контексті досвіду світової …, 2001
1152001
Стратегія економічного і соціального розвитку України (2004-2015 роки)«Шляхом європейської інтеграції»
ГВМ Гальчинський А.С.
1052004
До формування категоріального апарату науки про економічну безпеку
ЯА Жаліло
Стратегічна панорама, 97-104, 2004
892004
Економічна безпека держави, підприємства, особи в інтегрованому суспільстві
ЯА Жаліло
Актуальні проблеми міжнародних відносин.–К.: ВПЦ Київський ун‐т, Ін‐т міжнар …, 2001
552001
Економічна криза в Україні: виміри, ризики, перспективи
ЯА Жаліло, ОС Бабанін, ЯВ Белінська
К.: НІСД, 2009
472009
Економічна стратегія як категорія сучасної економічної науки
Я Жаліло
Економіка України, 19-27, 2005
452005
Проблеми формування сучасних засад політики імпортозаміщення в Україні
ЯА Жаліло, ВМ Гацько
Стратегічна панорама, 102-111, 2006
422006
Стратегічні напрямки розвитку транспортної галузі України у післякризовий період
ДК Прейгер, ЯА Жаліло
НІСД, 2012
412012
Економічна стратегія держави у нестабільних ринкових економічних системах: Монографія
ЯА Жаліло
К.: НІСД 1, 44, 1998
391998
Регулювання ринкової економіки: сучасний досвід розвинених країн
ЯА Жаліло
К.: НІСД, 1996
291996
Системна криза в Україні: передумови, ризики, шляхи подолання: аналіт. доп.
ЯА Жаліло
К.: НІСД 39, 2014
282014
Економічна стратегія держави у нестабільних економічних системах
ЯА Жаліло
К.: НІСД, 1998
281998
Нова архітектура бюджетної системи України: ризики та можливості для економічного зростання: аналітична доповідь
ОО Молдован, ЯА Жаліло, ОВ Шевченко, ДС Покришка, ДВ Ляпін, ...
Nat︠s︡ionalʹnyĭ instytut stratehichnykh doslidz︠h︡enʹ, 2010
272010
Проблеми та пріоритети формування інноваційної моделі розвитку економіки України
ЯА Жаліло, СІ Архієреев, ЯБ Базилюк
К.: НІСД, 2006
252006
Післякризовий розвиток економіки України: засади стратегії модернізації
ЯА Жаліло
НІСД, 2012
242012
Євроінтеграційні перспективи України: від декларацій–до дій
ЯА Жаліло
Стратегічні пріоритети, 12, 2009
212009
Структурные трансформации промышленности Украины в период финансово-экономического кризиса
ЯА Жалило, ДС Покрышка
Вюн. 1нст-ту екон. i прогн-ня, 2010
202010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20