Величко Людмила Анатоліївна / Ludmila Velychko / Величко Людмила Анатольевна
Величко Людмила Анатоліївна / Ludmila Velychko / Величко Людмила Анатольевна
ДНУ ім. О. Гончара, факультет економіки, Oles Honchar Dnipro National University
Подтвержден адрес электронной почты в домене dnu.dp.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Logistical modelling of managerial decisions in social and marketing business systems
O Velychko, V Liudmyla
Centre of Sociological Research, 2017
392017
Management of inter-farm use of agricultural machinery based of the logistical system «BOA»
O Velychko, L Velychko
National Centre for Agrarian Sciences, 2017
222017
Transformation and development of production-logistics enterprises in Ukrainian agrarian economy
O Velychko, L Velychko, J Ramanauskas
Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure …, 2016
142016
Global deoffshorization and its impact on the national and regional economies of eastern european countries
S Khalatur, G Radzevicius, L Velychko, V Fesenko, L Kriuchko
LLC CPC Business Perspectives, 2019
92019
Assessment of bank lending diversification in Ukraine
S Khalatur, K Zhylenko, Y Masiuk, L Velychko, M Kravchenko
Banks & bank systems, 141-150, 2018
82018
Modelling of strategic managerial decisions in the system of marketing logistics of enterprise
O Velychko, L Velychko, M Butko, S Khalatur
Innovative Marketing 15 (2), 58-70, 2019
62019
Managing efficiency in higher education: A case of Ukrainian universities
O Velychko, L Velychko, M Kharytonov
Social Sciences 7 (8), 138, 2018
62018
Matrix structures in management of quality of educational and scientific work of Ukrainian universities
O Velychko, L Velychko
Problems and Perspectives in Management 16 (1), 133-144, 2018
52018
Управління операційними витратами в логістичній економічній системі підприємства
МП Бутко, ЛА Величко
Ефективна економіка, 2016
22016
Маркетингово-логістична система як об’єкт управління в аграрному кооперативі
ОП Величко, ЛА Величко
Дніпровський державний аграрно-економічний університет, ТОВДКС Центр, 2016
12016
Обгрунтування рішень щодо формування витрат підприємства
ЛА Величко
Інвестиції: практика та досвід, 13-17, 2016
12016
Fundamental Basis and Connection of Modern Entrepreneurial Logistics and SCM
V Oleksandr
Rev. Eur. Stud. 6, 135, 2014
12014
LOGISTICAL MODELS OF COMPETITIVE DEVELOPMENT IN CONDITIONS OF THE DIGITAL TRANSFORMATION IN PRODUCTION AND MARKETING BUSINESS PROCESSES
O Velychko, L Velychko, Y Yahnin
Економіка та держава, 40-45, 2021
2021
Management of business processes in logistical networks of the food supply chain
O Velychko, L Velychko, S Berezhetska
Дніпровський державний аграрно-економічний університет, ТОВДКС Центр, 2020
2020
THEORETICAL BASIS OF THE LOGISTICS CONCEPT FORMATION
L Velychko
Актуальные научные исследования в современном мире, 154-156, 2019
2019
Management of competitiveness of the supply chain in the logistical systems of a small agrarian business
O Velychko, L Velychko, R Іvanchyk
Дніпровський державний аграрно-економічний університет, ТОВДКС Центр, 2019
2019
МАТРИЧНІ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ УЧАСНИКІВ РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ
ОП Величко, ЛА Величко
" СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ", 82-82, 2018
2018
Торгівля та біржова діяльність в Україні: проблеми і стратегії розвитку: колект. моногр.
ТВ Гринько, ВГ Бикова, ЛА Величко, ОП Величко, ТЗ Гвініашвілі, ...
2018
Інновації як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємств
ЛА Петренко, ЛА Петренко, М Судакіна
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016
2016
Адаптація зарубіжного досвіду розвитку системи пенсійного страхування
ЛА Величко
Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія: Управління, 145-154, 2013
2013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20