Підписатись
Олександр Дмитрович Мартиненко (Aleksandr Martynenko; Александр Дмитриевич Мартыненко)
Олександр Дмитрович Мартиненко (Aleksandr Martynenko; Александр Дмитриевич Мартыненко)
STATE BIOTECHNOLOGICAL UNIVERSITY, Kharkiv, Ukraine
Підтверджена електронна адреса в btu.kharkov.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Теоретико-фізичний підхід до діагностичної інформації про технічний стан агрегатів мобільної сільськогосподарської техніки
ВВ Аулін, СВ Лисенко, ДВ Голуб, АВ Гриньків, ОД Мартиненко
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2015
232015
Ремонт машин та обладнання: підручник
ОІ Сідашенко, ОВ Тіхонов, ТС Скобло, ОД Мартиненко, та ін..
Х.:«Міськдрук, 2014
202014
Ремонт машин та обладнання: Підручник.
АІ Сідашенко, ОА Науменко, ТС Скобло, ОВ Тіхонов, МІ Черновол, ...
Х. : Міськдрук, 2010
20*2010
Производство и применение прокатных валков: Справочник
ТС Скобло, АИ Сидашенко, НМ Александрова, АД Мартыненко, ...
Харьков: ЦД №1, 2013
122013
Исследование влияния химического состава анода на величину и качество слоя, восстановленного электроискровым методом.
АД Мартыненко, ТС Скобло, АИ Сидашенко
Повышение надежности восстанавливаемых деталей машин: Сб. науч. тр., 75-81, 1997
81997
Теоретические основы технологии ремонта машин: учебник в 3-х т.
АИ Сидашенко, АА Науменко, ТС Скобло, ВА Войтов, АВ Тихонов, ...
Х. : ХНТУСХ 1, 590, 2005
5*2005
Практикум з ремонту машин та обладнання.
ОІ Сідашенко, ТС Скобло, ОВ Тіхонов, ВМ Власовець, ОВ Сайчук, ...
Харків.: ХНТУСГ,, 2015
32015
Износостойкость коленчатых валов тракторных двигателей
ТС Скобло, АИ Сидашенко, АВ Харьяков, АД Мартыненко
Физические и компьютерные технологии в народном хозяйстве: труды 8-й …, 2003
32003
Метод восстановления длинномеpних деталей, пpедваpительно подвеpгнутых химико-теpмической обpаботке
АА Науменко, ТС Скобло, АИ Сидашенко, АД Мартыненко, ...
Физические и компьютеp. технологии в наp. хоз-ве : тpуды VIII Междунаp. науч …, 2002
3*2002
An analysis of Efficient use of modifying additives in restoration of agricultural machinery
O Saychuk, N Kolpachenko, O Martynenko, O Goncharenko
International Journal of Advanced Science and Technology 29 (8s.), P. 2531-2537., 2020
22020
Использование лазерных технологий для упрочнения и восстановления изделий из сталей и сплавов
ТС Скобло, АД Мартыненко, ВА Бантковский, АА Гончаренко, ...
Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів, 142-162, 2019
22019
Применение шлакообразующих смесей при производстве и реновации изделий: Монография.
ТС Скобло, АИ Сидашенко, АД Мартыненко, РВ Ридный, НС Пасько, ...
22016
Оцінка ступеню достовірності інформації про технічний стан дизелів за рівневою системою.
ВВ Акулін, ОЮ Жулай, ОД Мартиненко
Вісник ХНТУСГ ім. П. Василенка. Вип. 139. «Проблеми надійності машин та …, 2013
22013
Повышение износостойкости маслосъемных поршневых колец.
ТС Скобло, АД Мартыненко, ДА Мартыненко
Вісник Харківського нац. техн. ун-ту сіл. госп-ва ім. П. Василенка. Вип. 133 …, 2013
22013
Визначення граничних і допустимих розмірів деталей при ремонті варіаторів комбайнів
СВ Лисенко, ОД Мартиненко
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2012
22012
Математическое обоснование режима лазерной обработки деталей, предварительно подвергнутых химико-термической обработке для повышения прочности восстановления покрытий
ТС Скобло, АИ Сидашенко, АД Мартыненко, НВ Слоновский
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Динамiка та …, 2002
22002
Поверхностное упрочнение штоков методом ЭИО
АД Мартыненко
Повышение надежности восстанавливаемых деталей машин : сб. науч. тр., 170 -172, 1999
2*1999
Исследования распределения химических элементов в слое после электроискровой обработки (ЭИО)
АД Мартыненко
Повышение надежности восстанавливаемых деталей машин : сборник науч. тр …, 1997
21997
Исследование характера изнашивания культиваторных лап
ТС Скобло, ИН Рыбалко, АД Мартыненко
Abstracts XIX International Scientific and Practical Conference" Applied and …, 2021
12021
Аналіз способів виготовлення, зміцнення і відновлення стрілчастих лап культиваторів
ТС Скобло, ІМ Рибалко, ОВ Тіхонов, ОД Мартиненко
Науковий журнал «Технічний сервіс агропромислового лісового та транспортного …, 2019
12019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20