Когут Уляна
Когут Уляна
доцент кафедри інформатики та інформаційних систем
Verified email at drohobych.net - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Фундаменталізація навчання інформатичних дисциплін у сучасному високотехнологічному середовищі
МП Шишкіна, УП Когут
Інформаційні технології в освіті, 309-317, 2013
312013
Формування фахових компетентностей бакалаврів інформатики у хмаро орієнтованому середовищі педагогічного університету
М Шишкіна, У Когут, І Безвербний
Проблеми підготовки сучасного вчителя, 136-146, 2014
302014
Системи комп’ютерної математики у хмаро орієнтованому освітньому середовищі навчального закладу
МП Шишкіна, УП Когут, МВ Попель
Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology 27 (II (14…, 2014
262014
Класифікація та критерії вибору програмних засобів для фундаменталізації підготовки бакалаврів інформатики з інформатичних дисциплін
УП Когут
Інформаційні технології в освіті, 88-97, 2012
232012
Підготовка бакалаврів інформатики у ВНЗ України
УП Когут, ТЯ Вдовичин
Проблеми сучасної педагогічної освіти. Педагогіка і психологія, 100-109, 2013
112013
Актуальні напрями розвитку і використання СКМ у професійній підготовці бакалаврів інформатики
У Когут
Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету, 107-114, 2011
102011
Передумови ефективної інтеграції ІКТ у навчальний процес бакалаврів інформатики педагогічного університету
УП Когут
Інформаційні технології і засоби навчання 6 (26), 2011
102011
Методичні аспекти використання системи MAXIMA як засобу фундаменталізації навчання бакалаврів інформатики
МП Шишкіна, УП Когут
Інформаційні технології в освіті, 74-83, 2014
92014
Системи комп'ютерної математики як засіб навчання дослідження операцій майбутніх фахівців з інформатики
УП Когут
Когут Уляна Петрівна, 2015
72015
Використання хмаро орієнтованого компоненту на базі системи maxima у процесі навчання дослідження операцій
МП Шишкіна, УП Когут
Інформаційні технології і засоби навчання, 154-172, 2017
62017
Модель фундаменталізації навчання інформатичних дисциплін майбутніх бакалаврів інформатики на основі міжпредметних зв’язків
УП Когут
Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі: Збірник…, 2012
62012
Використання системи Maxima для розв’язування оптимізаційних задач на графах
ТП Кобильник, УП Когут
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 2: Комп'ютерно-орієнтовані…, 2012
52012
Оцінювання якості програмних засобів навчального призначення для загальноосвітніх навчальних закладів
МІ Жалдак, МП Шишкіна, ВВ Лапінський, КІ Скрипка, ТІ Коваль, ...
Педагогічна думка, 2011
42011
Вільне програмне забезпечення у навчанні студентів фізико-математичних спеціальностей
ВІ Баранецький, ТП Кобильник, УП Когут
Proceedings of the third international scientific and practical conference…, 2013
22013
Удосконалення методології викладання дисциплін у вищій школі в контексті болонського процесу
ТМ Козак, УП Когут, РІ Пазюк
Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій, 2008
22008
СИСТЕМИ КОМП’ЮТЕРНОЇ МАТЕМАТИКИ У НАВЧАННІ СТУДЕНТІВ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ ІНФОРМАТИКА*
УП Когут
Національна академія педагогічних наук України Інститут інформаційних…, 2014
12014
Оптимізація на графах з системою mathematica
Т Кобильник, У Когут
Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету…, 2013
12013
Напрями фундаменталізації курсів інформатичних дисциплін засобами систем комп’ютерної математики
УП Когут
Теория и методика обучения математике, физике, информатике 11 (3), 86-95, 2013
12013
Розв’язування задач лінійного програмування за допомогою інтегрованого середовища Word та Matlab
МВ Дорошенко, УП Когут
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИКИ, МАТЕМАТИКИ ТА ІНФОРМАТИКИ, 2, 2013
12013
Використання систем комп’ютерної математики як засобу фундаменталізації навчання інформатичних дисциплін
УП Когут
ІІТЗН НАПН України, 2013
12013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20