Пахальчук Наталя Олександрівна (Pakhalchuk Natalia, Pakhalchuk Natalya)
Пахальчук Наталя Олександрівна (Pakhalchuk Natalia, Pakhalchuk Natalya)
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Verified email at vspu.net - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Характеристика типів розвитку творчої уяви дітей дошкільного віку
ПНО Голюк О.А.
Наука и инновации в современном мире: образование, воспитание, физическое …, 2017
25*2017
Методичні аспекти розвитку творчої уяви дітей дошкільного віку
О Голюк, НО Пахальчук
Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2017
232017
Підготовка майбутніх учителів початкових класів до формування естетичного досвіду молодших школярів
НО Пахальчук
спец. 13.00. 04/Наталя Олександрівна Пахальчук.–Вінницький держ. пед. ун-т …, 2008
142008
Воспитание у детей чувства собственного достоинства как проекции морально гуманистических ценностей
ОА Голюк, А Гайдукевич, НА Пахальчук, НО Пахальчук, ИВ Карук, ...
Warsaw (Poland), 2018
132018
Фізичне виховання дітей старшого дошкільного віку та молодших школярів засобами ботмерівської гімнастики
НО Пахальчук
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2015
122015
Pedagogical conditions of activation of children’s motional activity
N Pakhalchuk
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 67-80, 2016
92016
Виховання почуття ритму в дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку засобами ботмерівської гімнастики
НО Пахальчук
Суми: СумДПУ, 2015
92015
Використання педагогічних технологій у підготовці спеціалістів дошкільної та початкової освіти до фізичного виховання дітей
НО Пахальчук
Opole, 2016
72016
Мистецький тренінг у системі фахової підготовки вчителя початкових класів
Н Пахальчук
Мистецтво та освіта, 18-24, 2008
72008
Problems of physical activity in vocational training of future teachers
NO Pakhalchuk, OA Holyuk
Physical education of students 22 (1), 45-50, 2018
62018
Использование игр-путешествий в физическом воспитании детей старшего дошкольного возраста
НО Пахальчук
Брес. гоc. ун-т им. АС Пушкина, 2015
62015
Використання мультимедійних технологій у підготовці студентів до фізичного виховання дошкільників
Н Пахальчук
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи, 132-137, 2014
32014
Педагогічні умови ефективної підготовки майбутніх учителів початкових класів до формування естетичного досвіду молодших школярів
Н Пахальчук
Наукові записки: наук.-практ. конф. викладачів і студ. Вінниця, 1-3, 2008
32008
Впровадження активних форм навчання в зміст професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів
Н Пахальчук
Інноваційні технології в сучасній педагогіці: наук.-практ. семінар 19-20 …, 2007
3*2007
Естетичний досвід молодшого школяра: структурнофункціональний аналіз
НО Пахальчук
Наукові записки. Сер.: Початкове навчання. Вінниця. Вип. 5, ч. 1: Наук …, 2007
32007
Нестандартні задачі як засіб розвитку логічного мислення молодших школярів
ОА Голюк
Advanced trends of the modern development of psychology and pedagogy in …, 2019
22019
Формування естетичного досвіду дітей дошкільного віку в процесі фізичного виховання
Н Пахальчук
Вінниця: ТОВ «Ландо ЛТД», 2015
22015
Використання опорних конспектів в підготовці студентів до фізичного виховання дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку
НО Пахальчук
Видавництво НПУ імені МП Драгоманова, 2013
22013
Організація фізичного виховання молодших школярів у сільській школі
НО Пахальчук
Суми: СумДПУ, 2012
22012
Підготовка студентів до збагачення естетичного досвіду молодших школярів у процесі фізичного виховання
НО Пахальчук
ВДПУ, Вінниця, 2011
22011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20