Підписатись
Яновська Вікторія
Яновська Вікторія
Державний університет інфраструктури та технологій
Підтверджена електронна адреса в duit.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Пасажирський комплекс залізничного транспорту: розвиток і ефективність: Монографія
ВПГ Є. М. Сич
К.:«Видавництво «Аспект-Поліграф», 2004
1012004
Організаційно-економічний розвиток пасажирського комплексу залізничного транспорту України на основі системного підходу
ОМ Гудков, АМ Гудков
Українська державна академія залізничного транспорту, 2009
322009
Методологія забезпечення ефективної діяльності підприємств сфери пасажироперевезень: Монографія
ВП Гудкова
К.: ДЕТУТ 290, 2013
212013
Сфера пасажироперевезень як узагальнююча соціально-економічна категорія
ВП Гудкова
Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету …, 2012
162012
Забезпечення ефективної діяльності підприємств пасажирського транспорту в умовах соціально орієнтованої економіки
ВП Гудкова
Державний економіко-технологічний університет транспорту, м. Київ, 2015
152015
Методичні прийоми інформаційного забезпечення управління пасажирськими залізничними перевезеннями
ОМГ В. П. Гудкова
Збірник наукових праць ДЕТУТ: Серія «Економіка і управління», С. 70–78, 2007
152007
Про підвищення ефективності пасажирських перевезень на залізничному транспорті
ВМ Самсонкін, ОМ Гудков
Залізничний транспорт України, 43-45, 2004
152004
Організаційно-економічні проблеми приміських пасажирських перевезень залізничним транспортом
ОМ Гудков
Проблемы экономики и управления на ж. д. транспорте: Материалы Междунар …, 2007
132007
Digital transformation of the Ukrainian economy: digitization and transformation of business models
V Yanovska, O Levchenko, V Tvoronovych, A Bozhok
SHS Web of Conferences 67, 05003, 2019
112019
Закономірності економічного розвитку сфери додаткового обслуговування пасажирів
ВП Гудкова
Зб. наук. праць КУЕТТ: Серія «Економіка і управління», С. 158–169, 2004
112004
Определение качества пассажирских железнодорожных перевозок
АМГ В. П. Гудкова
Збірник наукових праць КУЕТТ. Серія «Економіка і управління», С. 105–111, 2002
112002
Перспективний механізм фінансування пасажирських перевезень на залізничному транспорті
ОМ Гудков
ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ ТРАНСПОРТУ, 2011
102011
Структурно-функціональний аналіз державного регулювання розвитку залізничного транспорту
В Гудкова, Ю Тютюн
Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету …, 2015
92015
Теоретико-прикладні основи підви-щення ефективності економічної діяльності підприємств на ринку транспортного обслуговування населення
ВП Гудкова
Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету …, 2013
92013
Marketing research as a way to increase competitiveness of railway company and forecasting of demand for transport
V Yanovska, O Pylypenko, V Tvoronovych, A Bozhok
International Journal of Engineering and Technology (UAE) 7 (4.3), 583-587, 2018
82018
Основи реорганізації пасажирського комплексу залізничного транспорту
ВМ Самсонкін, ОМ Гудков
Вісник економіки транспорту і промисловості, 78-81, 2009
82009
Формирование механизма финансирования пассажирских перевозок
ВП Гудкова
Транспортный комплекс Украины: экономика, организация, развитие: Зб. науч …, 1999
81999
Органiзацiйно-економiчний розвиток пасажирського комплексу залiзничного транспорту України на основi системного пiдходу: дис.… канд. економ. наук: 08.00. 04/Гудков Олександр …
ОМ Гудков
72009
Транспортне забезпечення населення у приміському сполученні
ОМГ П. О. Яновський, В. П. Гудкова
Збірник наукових праць КУЕТТ: Серія «Економіка і управління», С. 105–113, 2005
7*2005
Основні напрями підвищення ефективності пасажирських залізничних перевезень
ВП Гудкова
Збірник наукових праць КУЕТТ: Серія «Економіка і управління», С. 81–86, 2003
72003
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20