Яновська Вікторія
Яновська Вікторія
Державний університет інфраструктури та технологій
Підтверджена електронна адреса в duit.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Пасажирський комплекс залізничного транспорту: розвиток і ефективність: Монографія
ВПГ Є. М. Сич
К.:«Видавництво «Аспект-Поліграф», 2004
882004
Організаційно-економічний розвиток пасажирського комплексу залізничного транспорту України на основі системного підходу
ОМ Гудков
автореферат дис... канд. екон. наук/ОМ Гудков//Українська державна академія …, 2009
262009
Методологія забезпечення ефективної діяльності підприємств сфери пасажироперевезень: Монографія
ВП Гудкова
К.: ДЕТУТ, 2013
132013
Сфера пасажироперевезень як узагальнююча соціально-економічна категорія
ВП Гудкова
Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету …, 2012
132012
Організаційно-економічні проблеми приміських пасажирських перевезень залізничним транспортом
ОМ Гудков
Проблемы экономики и управления на ж. д. транспорте: Материалы Междунар …, 2007
122007
Методичні прийоми інформаційного забезпечення управління пасажирськими залізничними перевезеннями
ОМГ В. П. Гудкова
Збірник наукових праць ДЕТУТ: Серія «Економіка і управління», С. 70–78, 2007
122007
Закономірності економічного розвитку сфери додаткового обслуговування пасажирів
ВП Гудкова
Зб. наук. праць КУЕТТ: Серія «Економіка і управління», С. 158–169, 2004
102004
Забезпечення ефективної діяльності підприємств пасажирського транспорту в умовах соціально орієнтованої економіки
ВП Гудкова, ВП Гудкова
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені …, 2015
82015
Теоретико-прикладні основи підви-щення ефективності економічної діяльності підприємств на ринку транспортного обслуговування населення
ВП Гудкова
Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету …, 2013
82013
Про підвищення ефективності пасажирських перевезень на залізничному транспорті
ВМ Самсонкін, ОМ Гудков
Залізн. трансп. України, 43-45, 2004
82004
Определение качества пассажирских железнодорожных перевозок
АМГ В. П. Гудкова
Збірник наукових праць КУЕТТ. Серія «Економіка і управління», С. 105–111, 2002
82002
Формирование механизма финансирования пассажирских перевозок
ВП Гудкова
Транспортный комплекс Украины: экономика, организация, развитие: Зб. науч …, 1999
81999
Органiзацiйно-економiчний розвиток пасажирського комплексу залiзничного транспорту України на основi системного пiдходу: дис.… канд. економ. наук: 08.00. 04/Гудков Олександр …
ОМ Гудков
72009
Обґрунтування тарифів на пасажирські залізничні перевезення
ВП Гудкова
Информационно-управляющие системы на железнодорожном транспорте, С. 51–55, 2003
7*2003
Структурно-функціональний аналіз державного регулювання розвитку залізничного транспорту
В Гудкова, Ю Тютюн
Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету …, 2015
62015
Перспективний механізм фінансування пасажирських перевезень на залізничному транспорті
ОМ Гудков
REVIEW OF TRANSPORT ECONOMICS AND MANAGEMENT, 2011
62011
Marketing research as a way to increase competitiveness of railway company and forecasting of demand for transport
V Yanovska, O Pylypenko, V Tvoronovych, A Bozhok
International Journal of Engineering and Technology (UAE) 7 (4.3), 583-587, 2018
52018
Государственное регулирование пассажирских перевозок
ВП Гудкова
Экономика железных дорог, 76–84, 2013
52013
Закономірності функціонування і розвитку сфери перевезення пасажирів
ВП Гудкова
Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету …, 2012
52012
Основи реорганізації пасажирського комплексу залізничного транспорту
ВМ Самсонкін, ОМ Гудков
Вісник економіки транспорту і промисловості, 78-81, 2009
52009
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20