Євген Котляров
Євген Котляров
ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Verified email at hneu.net
Title
Cited by
Cited by
Year
Реформированная себестоимость (калькулирование в промышленности)
ЮБ Иванов, ЕВ Котляров
Украинский деловой еженедельник" Бизнес". Раздел" Бухгалтерия, право, налоги …, 2001
142001
Реформована» собівартість (калькулювання у промисловості)
Ю Іванов, Є Котляров
Бухгалтерія, 2001
132001
Особливості калькулювання в умовах комплексного виробництва
Е Котляров, Ю Іванов
Бухгалтерія. Право. Податки. Консультації, 44-47, 2001
82001
Незавершене виробництво: особливості оцінки та обліку
Є Котляров, В Корнілова
Бухгалтерія.–2008.–ғ48, 53-59, 2008
72008
Температура возгорания углей. Сообщение 5. Практическое использование
ДВ Мирошниченко, ИВ Шульга, ЮС Кафтан, ЕИ Котляров, НА Десна, ...
Кокс и химия, 2-8, 2018
62018
Загальновиробничі витрати і їх розподіл
Є Котляров, В Корнілова
Бухгалтерія.–2008, 2008
52008
Классификация расходов по статьям калькуляции: косвенные и другие
Ю Иванов, Е Котляров
Бухгалтерия, 45, 2001
52001
Распределение общепроизводственных расходов
Е Котляров, Ю Иванов
Бухгалтерия, 2001
42001
Незавершенное производство: особенности оценки и учета
ЕИ Котляров, В Корнилова
Бухгалтерия, 53, 2008
32008
Розподіл загальновиробничих витрат
Є Котляров, Ю Іванов
Бухгалтерія. Податки. Бізнес, 41, 2001
32001
Классификация расходов по статьям калькуляции: косвенные и другие
Е Котляров, Ю Иванов
Бухгалтерия, 2001
32001
Методичні рекомендації до практичних занять з навчальної дисципліни «Історія держави і права України» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня галузі знань 08 …
НП Гедікова, НФ Гедикова
Державний заклад «Південноукраїнський національний університет імені КД …, 2020
22020
Проблемні аспекти оцінювання товарів для цілей оподаткування, митного оформлення та складання фінансової звітності
ЄІ Котляров, ВВ Карпова, АО Єніна
Бизнес Информ, 2018
12018
Аналіз державної політики розвитку електроенергетики України
ВЄ Хаустова, ЄІ Котляров, ОВ Лелюк
Бизнес Информ, 2018
12018
Ресурсне та місцеве оподаткування: навчальний посібник для студентів спеціальності 8.03050803" Оподаткування"
ЄІ Котляров, СВ Антоненко, ЕИ Котляров
ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016
12016
Проблеми реформування податку на прибуток у сучасних умовах
Котляров, Є Іванович
Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка 20 (4), 225-228, 2015
12015
Опыт работы коксохимического предприятия Украины в период нестабильных рыночных условий
ЕИ Котляров, ИВ Золотарев, СВ Золоторев, ЮЯ Тарасюк, ГВ Король, ...
Кокс и химия, 36-42, 2012
12012
Особливості оцінки інтелектуального капіталу як об'єкту обліку
ЮВ Писаренко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010
12010
Совершенствование методики калькулирования на коксохимических предприятиях (на примере коксового газа)
СВ Ващилин, ТВ Осипович, ТА Ермоленко, ЕИ Котляров, ...
Кокс и химия, 62-64, 2009
12009
АНАЛіЗ ДіЮЧОГО ПОРЯДКУ ОБґРУНТУВАННЯ ТАРИФіВ НА ВИРОБНИЦТВО, ПОСТАЧАННЯ ТА СПОЖИВАННЯ ТЕПЛОВОї ЕНЕРГії
МО Кизим, ЄІ Котляров
Бизнес Информ, 2020
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20