Наталія Кухарська
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Вільні економічні зони: навч. посіб.
ІЮ Сіваченко, НО Кухарська, МА Левицький
К.: Дакор: Алерта, 2002
442002
Міжнародна економічна діяльність України: навч. посіб.
НО Кухарська, СК Харчіков
К.: Одіссей, 2006
352006
Украина и Европейский Союз
НА Кухарская
Мировая экономика и международные отношения, 100-106, 2005
342005
Економічне зростання як основа економічного розвитку України
НО Кухарська
Регіональна економіка, 22-32, 2007
282007
Стратегические приоритеты трансформации экономики регионов Украины: тенденции, формы, механизмы
НА Кухарская
Одесса : ИПРЭЭИ НАН Украины, 2010
232010
Концепция стратегирования социально-экономического развития регионов Украины
НА Кухарская
Одесса : Фенікс, 2011
192011
Експортно-імпортна політика України: роки незалежності
НВ Кухарська
Регіональна економіка, 57-66, 2005
172005
Маркетинг инноваций
НА Кухарская, ЛВ Новошинская
Одесса : Атлант ВОІ СОІУ, 2016
152016
Україна в сучасних інтеграційних процесах: Навчальний посібник
НО Кухарська
Одеса:«Атлант ВОІ СОІУ, 2015
112015
Регіональне стратегування – основа формування стратегії розвитку регіону
НО Кухарська
Економіст [Електронний ресурс] – Режим доступа : http://www. nbuv. gov. ua …, 2012
102012
Перспективні напрямки формування кластерів в системі соціально-економічного розвитку регіону (на прикладі Одеського регіону)
НА Кухарская
Регіональна економіка, С. 14-22, 2011
92011
Диагностика рынка услуг Украины и его региональные приоритеты
НА Кухарская
Економіст [Електронний ресурс] – Режим доступа : http://www. nbuv. gov. ua …, 2010
92010
Організація та розвиток транскордонного співробітництва в єврорегіоні «Нижній Дунай»
НО Кухарська
Регіональна економіка, С. 13-23, 2008
92008
Геоэкономическая трансформация промышленности Украины
НА Кухарская
Одесса : ИПРЭЭИ НАН Украины, 209 с., 2005
82005
Украина в международных рейтингах конкурентоспособности и инновационного развития
НА Кухарская
Економіст, 5-12, 2017
72017
Специфіка грошово-кредитного регулювання в Україні
НО Кухарська
Економіст [Електронний ресурс] – Режим доступа : http://www. nbuv. gov. ua …, 2009
72009
Сущность и направления трансформации экономического развития Украины в условиях рыночных реформ
НА Кухарская
Економічні інновації, С. 113-123, 2013
62013
Регион как субъект трансформации национальной экономики
НА Кухарская
Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных …, 2007
62007
Государственная политика регулирования развития экспортоориентированных и импортозамещающих производств
НА Кухарская
Економика промисловості, С. 171-177, 2007
62007
Институциональные проблемы государственной политики повышения капитализации регионов
НА Кухарская, ИН Сараева
Наукові праці Донецького національного технічного університету. Сер …, 2014
52014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20