Анна Вадимівна Толстова
Анна Вадимівна Толстова
Український державний університет залізничного транспорту, УкрДУЗТ, УкрДАЗТ, ХарДАЗТ, ХІІТ
Подтвержден адрес электронной почты в домене kart.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Залізничний комплекс України як основа економічної безпеки країни
АВ Толстова
Вісник економіки транспорту і промисловості, 75-78, 2012
182012
Модель інноваційного коглометату, як інструмент забезпечення конкурентоспроможності національної мережі МТК
ВЛ Дикань, АВ Толстова
Вісник економіки транспорту і промисловості, 12-18, 2010
17*2010
Розвиток економіки України на основі принципу рівноправності відносин держави, бізнесу та суспільства
ВЛ Дикань, АВ Толстова
УкрДУЗТ, 2018
72018
Антикризова модель економічного розвитку сучасної України та її інвестиційне забезпечення
АВ Толстова
Вісник економіки транспорту і промисловості, 20-26, 2013
62013
Rozvytok ekonomiky Ukrainy na osnovi pryntsypu rivnopravnosti vidnosyn derzhavy, biznesu ta suspilstva [The development of the economy of Ukraine based on the principle of …
VL Dykan, AV Tolstova
The Bulletin of Transport and Industry Economics, 9-19, 2018
52018
Проблеми розвитку малого бізнесу в Україні
АВ Толстова, С Кібальчич
Вісник економіки транспорту і промисловості, 55-62, 2017
52017
КЛАСТЕРНАЯ ЭКОНОМИКА - СОВРЕМЕННАЯ ПАРАДИГМА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
АВ Толстова
The dominant of the humanism principle in modern social concepts and the …, 2015
52015
Роль державного регулювання в процесі детінізації економіки України
АВ Толстова
ВІСНИК ЕКОНОМІКИ ТРАНСПОРТУ І ПРОМИСЛОВОСТІ, 303-306, 2012
52012
Транзитоспроможність транспортної системи країни
АВ Толстова, ВЛ Дикань
Економіка:проблеми теорії та практики 2 (251), 539-543, 2009
5*2009
Інтеграційний вектор економічного розвитку України: довгострокова перспектива
АВ Толстова
Вісник економіки транспорту і промисловості, 28-36, 2013
42013
Забезпечення конкурентоспроможності національної мережі міжнародних транспортних коридорів
АВ Толстова
Українська державна академія залізничного транспорту, 2011
42011
Модель організаційної структури управління конгломератом «Інноваційно-технологічний центр розвитку транспортної системи України»
АВ Толстова
Вісник Харківського національного аграрного університету, 270-279, 2010
42010
Аналіз та систематизація факторів, що впливають на конкурентоспроможність економічних систем різних рівнів господарювання
АВ Толстова
Вісник економіки транспорту і промисловості, 97-102, 2010
4*2010
Забезпечення конкурентоспроможності національної мережі МТК в умовах трансформації транспортної політики ЄС
АВ Толстова
Вісник економіки транспорту і промисловості, 39-41, 2008
42008
Розвиток соціального підприємництва в Україні: проблеми та можливості
АВ Толстова, С Сергієнко
УкрДУЗТ, 2018
32018
Теоретичні основи управління конкурентоспроможністю вітчизняних підприємств
АВ Толстова, АВ Котельнікова
Вісник економіки транспорту і промисловості, 2017
32017
Теоретичні аспекти формування механізму інноваційного розвитку промислового підприємства
АВ Толстова, Х Огненна
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і …, 2016
32016
Розвиток НТПл транспортної галузі, як фактор підвищення конкурентоспроможності українських МТК
АВ Толстова
Вісник економіки транспорту і промисловості, 85-89, 2009
32009
Теоретичні основи оцінювання виробничого потенціалу підприємств залізничного транспорту
АВ Толстова, ЮО Борох
Вісник економіки транспорту і промисловості, 126-131, 2014
22014
Забезпечення конкурентоспроможності національної мережі міжнародних транспортних коридорів:монографія
МІ Данько, ВЛ Дикань, АВ Толстова
Харків: УкрДАЗТ, 2013
22013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20