Подписаться
Олег Авраменко
Олег Авраменко
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Подтвержден адрес электронной почты в домене udpu.org.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Використання технологій дистанційного навчання в підготовці майбутніх бакалаврів комп’ютерних наук
ІВ Герасименко
Інформаційні технології і засоби навчання, 232-247, 2014
232014
Козацьке військо на Кубані
АМ Авраменко, Б Фролов, В Чумаченко
Історія Українського Козацтва. Історія Українського Козацтва. Нариси: У 2 …, 2007
232007
Компетентнісний підхід при вивченні технічних дисциплін у професійній підготовці майбутніх учителів
ОБ Авраменко
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені МП …, 2015
172015
Системний підхід як необхідна умова якості технологічної освіти
О Авраменко
Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету …, 2012
122012
Формування культури праці в учнів 5-9 класів на уроках трудового навчання
ОБ Авраменко
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2006
122006
Радянський плакат 1920-1930-х рр. як засіб пропаганди
А Авраменко
102010
Формування культури праці учнів під час виконання творчих проектів
ОБ Авраменко
Зб. наук. праць Полтавського державного педагогічного університету імені ВГ …, 2005
92005
Теоретико-методичні засади проектування системи «техносвіт–технологічна освіта» у вищих навчальних закладах.
ОБ Авраменко
Видавництво НПУ імені МП Драгомагова, 2013
62013
Підготовка студентів-майбутніх вчителів трудового навчання до роботи в школі
ОБ Авраменко
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в …, 2008
62008
Культура праці школярів та її формування на уроках трудового навчання
ОБ Авраменко
Трудова підготовка в закладах освіти, 11-14, 2005
62005
Система" Техносвіт–технологічна освіта": науковометодичний аспект: монографія/Олег Борисович Авраменко; Уманський держ. пед. ун-т ім. П. Тичини
ОБ Авраменко
Умань: Жовтий ОО, 2013
52013
Система «техносвіт–технологічна освіта»: теоретикометодичний аспект: монографія
ОБ Авраменко
Умань: ПП Жовтий 294, 2013
52013
Особливості вивчення технічних дисциплін в процесі підготовки вчителів освітньої галузі Технологія
О Авраменко
Проблеми підготовки сучасного вчителя, 98-103, 2013
52013
Особливості техніко-технологічної підготовки майбутніх вчителів технологічної освіти
ОБ Авраменко
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2013
52013
Теоретичні аспекти компетентнісного підходу у професійній підготовці майбутніх учителів трудового навчання
ОБ Авраменко
Проблеми трудової і професійної підготовки: Науково-методичний збірник/Кол …, 2008
52008
Фізичні основи математичні підходи та технологічні аспекти використання метода дискретно-імпульсного вводу енергії для керування кінетикою протікання нанорівневих процесів в …
АА Долінський, АО Авраменко, ГК Іваницький
Пром. теплотехніка 36 (1), 3-17, 2014
42014
Науково-методологічні основи формування технічних знань
ОБ Авраменко
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в …, 2012
42012
Основи нанофізики, наноелектроніки, нанотехнології: навчально-методичний посібник
ОБ Авраменко, КС Ільніцька, ЮМ Краснобокий
Видавничо-поліграфічний центр" Візаві", 2018
32018
Методика професійно орієнтованого навчання інформатичних дисциплін майбутніх вчителів технологій
ГМ Чирва
32016
Формування предметної компетентності з архітектури комп’ютера та конфігурації комп’ютерних систем у майбутніх учителів інформатики
ОВ Жмуд
32015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20