Подписаться
Олег Авраменко
Олег Авраменко
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Подтвержден адрес электронной почты в домене udpu.org.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Козацьке військо на Кубані
АМ Авраменко, Б Фролов, В Чумаченко
Історія Українського Козацтва. Історія Українського Козацтва. Нариси: У 2 …, 2007
232007
Використання технологій дистанційного навчання в підготовці майбутніх бакалаврів комп’ютерних наук
ІВ Герасименко
Інформаційні технології і засоби навчання, 232-247, 2014
152014
Компетентнісний підхід при вивченні технічних дисциплін у професійній підготовці майбутніх учителів
ОБ Авраменко
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 5: Педагогічні науки …, 2015
122015
Системний підхід як необхідна умова якості технологічної освіти
О Авраменко
Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету …, 2012
92012
Формування культури праці в учнів 5-9 класів на уроках трудового навчання
ОБ Авраменко
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2006
92006
Радянський плакат 1920-1930-х рр. як засіб пропаганди
А Авраменко
72010
Формування культури праці учнів під час виконання творчих проектів
ОБ Авраменко
Зб. наук. праць Полтавського державного педагогічного університету імені ВГ …, 2005
72005
Культура праці школярів та її формування на уроках трудового навчання
ОБ Авраменко
Трудова підготовка в закладах освіти, 11-14, 2005
62005
Особливості вивчення технічних дисциплін в процесі підготовки вчителів освітньої галузі Технологія
О Авраменко
Проблеми підготовки сучасного вчителя, 98-103, 2013
52013
Підготовка студентів-майбутніх вчителів трудового навчання до роботи в школі
ОБ Авраменко
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в …, 2008
52008
Теоретичні аспекти компетентнісного підходу у професійній підготовці майбутніх вчителів трудового навчання
ОБ Авраменко
Проблеми трудової і професійної підготовки: Науково-методичний збірник/Кол …, 2008
52008
Фізичні основи математичні підходи та технологічні аспекти використання метода дискретно-імпульсного вводу енергії для керування кінетикою протікання нанорівневих процесів в …
АА Долінський, АО Авраменко, ГК Іваницький
Пром. теплотехніка 36 (1), 3-17, 2014
42014
Особливості техніко-технологічної підготовки майбутніх вчителів технологічної освіти
ОБ Авраменко
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2013
42013
Техніка та технологія як об’єктивна реальність сучасного суспільства
ОБ Авраменко
НПУ імені МП Драгоманова, 2010
32010
Основи нанофізики, наноелектроніки, нанотехнології: навчально-методичний посібник
ОБ Авраменко, КС Ільніцька, ЮМ Краснобокий
Видавничо-поліграфічний центр" Візаві", 2018
22018
Використання механізмів і методів ДІВЕ для керування кінетикою перебігу нанорівневих процесів
АА Долінський, АО Авраменко, ГК Іваницький
Вісник Національної академії наук України, 47-57, 2013
22013
Теоретико-методичні засади проектування системи «техносвіт–технологічна освіта» у вищих навчальних закладах.
ОБ Авраменко
Видавництво НПУ імені МП Драгомагова, 2013
22013
Науково-методологічні основи формування технічних знань
ОБ Авраменко
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в …, 2012
22012
Гідродинаміка і теплообмін в одиничному теплообміннику типу труба в трубі системи свердловина–ґрунт
БІ Басок, АО Авраменко, ЛМ Кужель
Промышленная теплотехника, 2009
22009
Зміст та структура предметної компетентності з архітектури комп’ютера та конфігурації комп’ютерних систем майбутніх учителів інформатики
ОБ Авраменко, ОВ Жмуд
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 17-21, 2017
12017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20