Світлана Любомирівна Коваль
Світлана Любомирівна Коваль
кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів Тернопільського
Підтверджена електронна адреса в tneu.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Бюджетна система: підручник
КСЛ Юрій С.І., Демянишин В.Г., Кириленко О.П.
Тернопіль, ТНЕУ, 2013
241*2013
Бюджетна система України
СІ Юрій, ЙМ Бескид
К.: НІОС, 49, 2000
2372000
Формування фінансових ресурсів комерційних банків
СЛ Коваль
Фінанси України, 110-115, 2004
382004
Теоретичні основи механізму формування власного капіталу банку
К Світлана
Вісник ТНЕУ, 106-116, 2009
14*2009
ТЕОРЕТИЧНІ МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ БАНКУ
С Коваль
Вісник Тернопільського національного економічного університету, 106-116, 2009
142009
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ: ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ТРАКТУВАННЯ СУТНОСТІ, НАПРЯМИ КЛАСИФІКАЦІ Ї У ВІТЧИЗНЯНІЙ ТА ЗАРУБІЖНІЙ ПРАКТИЦІ
РВ Варичева
ЖДТУ, 2011
112011
Базель ІІ: аналіз основних положень та можливості їх впровадження в Україні
С Коваль
Світ фінансів, 17, 2008
92008
Фінансові результати діяльності банківських установ: теоретичні та практичні аспекти
С Коваль
Світ фінансів, 83-89, 2014
72014
Розвиток державного пенсійного страхування в умовах пенсійної реформи: монографія
ОП Кириленко, ВВ Письменний, БС Малиняк, ОВ Петрушка, ...
ТНЕУ, 2013
72013
Прагматика бюджетного фінансування розвитку сільського господарства
СЛ Коваль
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія …, 2010
72010
Власний капітал у системі фінансових ресурсів банку
СЛ Коваль
ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00. 08 «Гроші, фінанси і кредит, 2007
72007
Розвиток бюджетного процесу в умовах економічних перетворень
ВГД Коваль, С., За ред. С.І. Юрія
Кондор, 2012
5*2012
Особливості фінансової поведінки вітчизняних домогосподарств./Коваль СЛ
СЛ Коваль
Економіка. Фінанси. Право, 28-34, 2017
42017
Муніципальні фінанси
ОП Кириленко, СЛ Коваль, ЗМ Лободіна, БС Малиняк, ВВ Перевознюк, ...
4*2015
Муніципальні фінанси: навч. посіб.
ОП Кириленко, ВВ Письменний, СЛ Коваль, ЗЛ Лободіна, БС Малиняк, ...
Тернопіль: Астон, 2015
42015
Пріоритетні напрями розвитку фінансів банківських установ України
С Коваль
Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції, с.72-75, 2010
32010
Пріоритетні напрямки розвитку фінансів банківських установ України [Електронний ресурс]/Національна бібліотека ім. ВІ Вернадського
СЛ Коваль
Режим доступу: http://archive. nbuv. gov. ua/portal/Soc_Gum/Nvfbi/2010_4 …, 0
3*
Фінансові потоки банківських установ: теорія і практика
СЛ Коваль
Світ фінансів, 200-206, 2017
22017
Мотиви та потенційні ризики кредитної поведінки домогосподарств
КС Любомирівна
Ефективна економіка, 2016
22016
Мотиви та потенційні ризики кредитної поведінки домогосподарств
СЛ Коваль
Ефективна економіка. Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua/, 2016
22016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20