О.В. Малахова
О.В. Малахова
НУ ОЮА, Институт прокуратуры и следствия, Кафедра уголовного процесса
Подтвержден адрес электронной почты в домене onua.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Реалізація інституту сприяння захисту у кримінально-процесуальному доказуванні
ОВ Малахова, ОВ Малахова
252016
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЗАЛУЧЕННЯ ЕКСПЕРТА СТОРОНОЮ ЗАХИСТУ
ОВ Малахова
Право і громадянське суспільство, 2014
42014
Питання розподілу тягаря доказування між сторонами кримінального провадження
ОВ Малахова
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія …, 2014
42014
Щодо процесуального порядку визнання доказів недопустимими в судовому розгляді
О Малахова
СЕКЦІЯ: ПРАВОВА ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ У КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІЙ СФЕРІ, 213, 2014
32014
До питання огляду сторонами кримінального провадження змісту Інтернет-сторінок
ОВ Малахова
Вісник кримінального судочинства, 64-69, 2017
12017
Досудове розслідування
ЮП Аленін, ЮП Аленин, ЛІ Аркуша, ЛИ Аркуша, І Гловюк, ...
Одеса, 2020
2020
Щодо питання використання електронних доказів у кримінальному провадженні
ОВ Малахова, ОВ Малахова
Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2018
2018
Кримінальний процесуальний кодекс 2012 року: ідеологія та практика правозастосування
СВ Ківалов, СВ Кивалов, ІВ Гловюк, ВІ Галаган, ВИ Галаган, ...
Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2018
2018
Значення реалізації favor defensionis у кримінально-процесуальному доказуванні
ОВ Малахова, ОВ Малахова
2017
Проблемнi аспекти реалiзацiї права сторони захисту на ознайомлення з матерiалами досудового розслiдування до його завершення
ОВ Малахова
Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук …, 2017
2017
Проблемні аспекти правового порядку визнання доказів недопустимими
ОВ Малахова
Одеса: Юридична література, 2016
2016
Активность суда в доказывании во время судебного разбирательства в контексте favor defensionis
O Malahova
Legea şi Viaţa 287 (11/3), 78-81, 2015
2015
Витребування та отримання речей та документiв як спосiб збирання доказiв стороною захисту
ОВ Малахова
Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук …, 2015
2015
Належний правовий порядок обшуку та огляду житла, іншого володіння адвоката, приміщень, де він здійснює адвокатську діяльність як елемент favor defensionis
ОВ Малахова
2014
Асиметрія правил допустимості доказів
ОВ Малахова, ОВ Малахова
2014
Історія розвитку теорії favor defensionis
ОВ Малахова, ОВ Малахова
2014
ОСОБЛИВОСТІ УЧАСТІ СТОРОНИ ЗАХИСТУ В ПРОВЕДЕННІ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ
ММ Стоянов, ОВ Малахова
Ківалов СВ, 774, 0
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–17