Підписатись
ВВ Комірна
ВВ Комірна
ДВНЗ "УДХТУ"
Немає підтвердженої електронної адреси - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Conceptual approaches to study the innovative development of regional socio-economic systems
S Fedulova, V Komirna
Baltic Journal of Economic Studies 3 (5), 412-420, 2017
132017
Запровадження європейської парадигми кредитно-трансферної системи у ВНЗ в Україні
ВВ Сиченко
Економіка та держава, 73-76, 2009
132009
Оцінка стану ділової активності підприємства
КА Волошина, ВВ Комірна
Інвестиції: практика та досвід, 37-41, 2009
102009
Концептуальні основи міграційної політики
ВВ Комірна, ОО Чуприна
Економічний простір, 102-111, 2013
92013
Стратегія розвитку соціальної інфраструктури регіону: модель, закономірності, аргументи, актуальність, результат
ВІ Дубницький, ВВ Комірна, ІП Ганжела
Соціальна економіка, 30-38, 2016
82016
Об'єктивна необхідність застосування бенчмаркінгу
НВ Яшкіна
Агросвіт, 46-49, 2010
42010
Методологічні особливості організації процесу стратегічного планування регіонального розвитку в Україні
ВВ Комірна
Агросвіт, 17-20, 2010
42010
Модель змістового наповнення поняття регіон
ВВ Комірна
Інвестиції: практика та досвід, 63-65, 2010
42010
Місцеві органи управління та місцевий ринок як інститути регіональної політики
ВВ Комірна
Інвестиції: практика та досвід, 27-30, 2009
42009
Диверсифікація інноваційно-інвестиційної діяльності регіонів як ключовий елемент соціально-економічного розвитку просторових систем
ВВ Комірна, ІП Ганжела
Економічні інновації, 2015
32015
STRATEGY OF SOCIAL INFRASTRUCTURE AREA: MODEL, PATTERNS, ARGUMENTS URGENCY, RESULTS
V Dubnytsky, V Komirna, I Ganzhela
Social economics 51 (1), 30-38, 2016
22016
Моделювання системи показників безпеки національної економіки на основі теорії відкритих систем
ВВ Комірна, ІІ Стрельченко
Прометей, 43-47, 2014
22014
Вибір пріоритетної стратегії розвитку підприємства АПК-інвест
ВВ Комірна, МО Бабаєва
Ефективна економіка, 2013
22013
Регіональна економічна політика в умовах інтеграції України в сучасну світогосподарську систему:[монографія]
ВВ Комірна
Комірна ВВ–Донецьк: ТОВ" Юго-Восток, Лтд, 2011
22011
Законодавче забезпечення державної регіональної політики України
ВВ Комірна
Економіка та держава, 110-112, 2010
22010
Neuromodelling of financial and economic security of the region
II Strelchenko, VV Komirna, IO Arakelova
Науковий вісник Полісся 1 (2 (14)), 105-116, 2018
12018
Проблеми розвитку регіональної інфраструктури з урахуванням вимог глобальної водної безпеки майбутнього
СО Федулова, ВВ Комірна
Причорноморські економічні студії, 117-124, 2017
12017
Диспропорції соціально-економічного розвитку регіонів: сучасний стан і тенденції
ВВ Комірна
Збірник наукових праць Донецького державного університету управління. Серія …, 2013
12013
Пріорітетні завдання державного регулювання економічного розвитку регіонів
ВВ Комірна
Ефективна економіка, 2010
12010
Розвиток співробітництва єс і України у напрямі поглиблення співпраці регіонів у контексті європейської інтеграції
ВВ Комірна
Ефективна економіка, 2010
12010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20