Фесіна Ю. Г. / Yuriy Fesina
Фесіна Ю. Г. / Yuriy Fesina
доцент кафедри підприємництва, торгівлі та логістики, Луцький національний технічний університет
Підтверджена електронна адреса в lntu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Інститут та інституції аграрного природокористування: регіональний вимір: Монографія
ВІ Павлов, ВМ Заремба, ЮГ Фесіна
Луцьк: Надстир’я, 2008
142008
Оптимізація логістичного ланцюга поводження з твердими побутовими відходами
ЮГ Фесіна
Науковий журнал «Логістика: теорія та практика» Луцького національного …, 2011
132011
Детермінація сільськогосподарських земель на ринку нерухомості
ВІ Павлов, ЮГ Фесіна, ВМ Заремба, СМ Мазурик
Монографія–Луцьк: Надстир’я, 2006
102006
Економіка землекористування: Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни
ВІ Павлов, ОМ Гарнага, ТС Веремеєнко, ЮГ Фесіна
Рівне: НУВГП, 2012
82012
Відтворення земельних ресурсів сільськогосподарського використання : монографія
ЮГФ В. І. Павлов, О. М. Мельник
Рівне, НУВГП, 2011
7*2011
Instytuty ta Instytutsii Agrarnoho Pryrodokorystuvannya: Rehional’nyi Vymir [Institutes and Institutions of Agrarian Nature Management: Regional Dimension]
VI Pavlov, VM Zaremba, G Fesina Yu
Lutsk, Nadstyr’ya, 2008
52008
Синергетика складових сталого розвитку сільських територій: теоретичні засади та механізм забезпечення: Електронний ресурс].–Режим доступу
ЮГ Фесіна
Економічні науки. Серія «Регіональна економіка»: зб. наук. праць.–Луцьк …, 2010
42010
Ринок сільськогосподарських земель: інституціональна парадигма нових земельних відносин
Ю Фесіна
Економіст.–2010.–№, 2010
42010
Еколого-економічне регулювання розвитку ринку земельних ресурсів (на прикладі волинської області)
ЮГ Фесіна
Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня канд. екон. наук.—Рівне, 2, 2006
42006
Виробничий потенціал підприємств хлібопекарської промисловості Західного Полісся України: оцінювання та прогнозування розвитку/Фесіна ЮГ, Коваль НП [Електронний ресурс]
ЮГ Фесіна
Режим доступу до ресурсу: http://www. nbuv. gov. ua/old_jrn/soc_gum/en_em …, 2008
32008
Agricultural lands market: institutional paradigm of new land relations
YG Fesina
Ekonomist 12, 10-14, 2010
22010
Воссоздание земельных ресурсов сельскохозяйственного использования: монография
ВИ Павлов
Ровно: НУВХП, 2011
12011
СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО У ФОРМУВАННІ КРУГОВОЇ МОДЕЛІ ПОВОДЖЕННЯ З ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ РЕГІОНУ
ЮГ Фесіна, ОВ Дзюбинська
Економічні науки. Серія" Регіональна економіка", 259-277, 2020
2020
ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ ЦИКЛІЧНОЇ МОДЕЛІ ЕКОНОМІКИ У СФЕРІ ПОВОДЖЕННЯ З ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ РЕГІОНУ
ЮГ Фесіна, ОВ Дзюбинська
Економічні науки. Серія" Регіональна економіка", 149-162, 2019
2019
ББК 65.290-2 П 82
ВП Лещук, МВ Газуда
2018
Циркулярна економіка–як нова парадигма регіонального розвитку
ЮГ Фесіна, ОВ Дзюбинська
Економічні науки. Серія" Регіональна економіка", 253-262, 2018
2018
Економічний потенціал підприємства: структура та оцінювання
ЮГ Фесіна, ВВ Рябий
Економічні науки. Серія: Економіка та менеджмент, 261-269, 2018
2018
Реінжиніринг меліорованих земельу контексті ринкової трансформації та структурної перебудови аграрного сектора регіону
К Голян, Фесіна
Агросвіт, 3-12, 2017
2017
Регіональні особливості розвитку сільських територій: від соціальних перспектив реалізації молоді до трудової міграції
ЮГ Фесіна
Економічні науки. Серія: Регіональна економіка, 331-349, 2017
2017
Регіональні особливості розвитку сільських територій: від соціальних перспектив реалізації молоді до трудової міграції
ФЮ Г.
Економічні науки : зб. наук. пр. Серія: Регіональна економіка, C. 331-349., 2017
2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20