Віолетта Рошило
Віолетта Рошило
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
Подтвержден адрес электронной почты в домене chtei-knteu.cv.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Джерела фінансування інноваційного розвитку: монографія
ВІ Рошило
Чернівці: Книги–ХХІ, 2006
382006
Джерела фінансування інноваційного розвитку підприємств: монографія
ВІ Рошило
Чернівці: Книги ХХІ, 2006
242006
Основні засади планування та виконання місцевих бюджетів
ДА Ковалевич, ВІ Рошило
Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Сер …, 2013
132013
Формування амортизаційної політики підприємства
ВІ Рошило
Інститут економічного прогнозування НАН України, 2004
82004
Формування бюджетів об’єднаних територіальних громад: проблеми та перспективи
ВІ Рошило
Науковий журнал Луцького національного технічного університету. Економічний …, 2016
52016
Ключові проблеми банківської системи в сучасних умовах
ВІ Рошило
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки …, 2015
52015
Інновації в банківській сфері України
В Рошило
Схід, 15-20, 2016
42016
Шляхи реформування фінансової бази місцевого самоврядування в Україні
ВІ Рошило
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки …, 2009
32009
Проблемні аспекти фінансування делегованих повноважень місцевих органів влади
ВІ Рошило
Наука й економіка, 37-41, 2015
22015
Шляхи реформування системи міжбюджетних відносин у контексті децентралізації бюджетної системи України
ВІ Рошило
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки …, 2020
12020
Гендерний аспект планування бюджетних програм на місцевому рівні
ВІ Рошило
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки …, 2019
12019
Формування спроможних територіальних громад у контексті бюджетної децентралізації
ВІ Рошило
Електронне наукове фахове видання «Глобальні та національні проблеми …, 2018
12018
Місцеві бюджети в умовах децентралізації: проблематика формування та напрями реформування
ВІ Рошило
Бізнес-навігатор, 133-136, 2018
12018
Проблеми фінансового забезпечення органів місцевого самоврядування та шляхи їх вирішення
ВІ Рошило, СД Адамович
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки …, 2013
12013
Окремі аспекти функціонування та розвитку деревообробної промисловості Буковини
СВ Рилєєв, ВІ Рошило, РО Боднар
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки …, 2012
12012
Формування доходів державного бюджету в регіонах з обмеженими фінансовими ресурсами
ДА Ковалевич, ВІ Рошило
Університетські наукові записки, 586-590, 2012
12012
Напрями реформування обліку та контролю в системі казначейського обслуговування бюджетів.
Д Ковалевич, В Рошило
Чернівці: Технодрук., 2021
2021
Фінансова самодостатність об’єднаних територіальних громад: проблеми та перспективи
ВІ Рошило
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні …, 2020
2020
Напрямки посилення фінансової спроможності місцевих бюджетів в умовах децентралізаційної реформи
ВІ Рошило
Науково-виробничий журнал.«Бізнес-навігатор». 2019. Вип. 2 (51). С. 135–139., 2019
2019
Формування місцевих бюджетів України в контексті ґендерно-орієнтованого бюджетування
ВІ Рошило, ТВ Данілова
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні …, 2018
2018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20