Лукашев Олександр Анатолійович, Лукашев Александр Анатольевич, Lukasev Oleksandr
Лукашев Олександр Анатолійович, Лукашев Александр Анатольевич, Lukasev Oleksandr
Подтвержден адрес электронной почты в домене nlu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Теоретичні проблеми системи фінансового права
ОА Лукашев
X.: Право, 2010
262010
Система фінансового права: теоретичні проблеми розвитку і трансформації
ОА Лукашев
МП Кучерявенко, 2011
172011
Правове регулювання грошової системи України
ОА Лукашев
ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00. 07 “Теорія управління, 2002
172002
К вопросу о методологии построения системы финансового права
АА Лукашев
Финансовое право, 2-5, 2006
122006
Податкове право
ГВ Бех, ОО Дмитрик, ВІ Кобильник, ІЄ Криницький, МП Кучерявенко, ...
Видавництво «Юрінком Інтер», 2003
122003
Налоговое право как внутренняя структурная часть финансово-правовой отрасли
АА Лукашев
видавництво" Право", 2014
82014
Теоретические проблемы ответственности в финансовом праве
АА Лукашев
Финансовое право, 45-47, 2005
72005
Владно-майнова природа фінансово-правових відносин
О Лукашев
Вісник Академії правових наук України, 185-191, 2009
62009
З Україною в серці (тренінг з національно-патріотичного виховання дітей та молоді)
ІД Бех, ВІ Кириченко, ЖВ Петрочко
«Друкарня Мадрид», 2016
52016
Подотраслевая природа финансово-правовых норм, регулирующих бюджетные отношения
АА Лукашев
Финансовое право и управление, 77-101, 2013
52013
Правовий статус юридичних осіб–платників податків
ГВ Фоміна
Право і суспільство, 83-89, 2012
52012
Правова норма як вихідний регулятор фінансової діяльності
ОА Лукашев
Форум права, 395-398, 2012
52012
Проблеми публічно-правової природи фінансів
ОА Лукашев
Юридична наука і практика, 84-88, 2011
42011
Класифікація публічних фондів коштів в контексті побудови системи фінансового права
ОА Лукашев
Форум права, 403-407, 2009
42009
Категорії «фінанси» та «фінансова діяльність» у фінансово-правовому регулюванні/ОА Лукашев: У кн.: Актуальні питання науки фінансового права: монографія/за ред. МП Кучерявенка
ОА Лукашев
Х.: Право, 4-46, 2010
32010
Система фінансового права як критерій розмежування видів відповідальності суб'єктів фінансових правовідносин
ОА Лукашев
видавництво" Право", 2005
32005
Критерії класифікації фінансово-правових інститутів
ОА Лукашев
Право і суспільство, 48-51, 2012
22012
Правова природа публічних фондів коштів і засади їх класифікації
ОА Лукашев
Проблеми законності, 91-98, 2010
22010
Вплив оподаткування на ціноутворення в Україні: фінансово-правові аспекти
ВІ Курило, МП Кучерявенко, ОА Лукашев, АС Маглаперідзе, ...
12018
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ВПЛИВУ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ НА ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
І Ватуля, Л Воронова, О Дмитрик, Д Кобильнік, В Курило, ...
12017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20