Олександр Музичук / Oleksandr Muzychuk
Title
Cited by
Cited by
Year
Контроль за діяльністю правоохоронних органів в Україні: монографія
ОМ Музичук
Х.: Харківський національний університет внутрішніх справ, 2010
1332010
Уточнення сутності категорії правовий статус” суб’єкта адміністративно-правових відносин та його елементного складу
ОМ Музичук
Форум права, 316-321, 2008
872008
Організаційно-правові основи участі громадян в охороні громадського порядку і боротьбі з правопорушеннями
ОМ Музичук, АН Музычук
Харків, 2003
492003
Поняття та особливості контролю в державному управлінні
ОМ Музичук
Наше право, 48-52, 2011
152011
Форми контролю за діяльністю правоохоронних органів
ОМ Музичук
Адміністративне право і процес, 41-48, 2012
142012
Форми та методи профілактичної діяльності дільничних інспекторів міліції
ОБ Андрєєва, ОБ Андрєєва
Право і безпека, 148-152, 2011
142011
Сучасний стан теоретичної розробки та законодавчого визначення поняття правоохоронних органів та їх переліку
ОМ Музичук
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 12-21, 2009
142009
Сутність професійної підготовки персоналу ОВС
ОМ Музичук
Форум права, 125-130, 2007
142007
Організаційно-правові засади управління державною службою в Україні: наук.-практ. посіб.
ВС Венедиктов, МІ Іншин, ОМ Клюєв, АМ Куліш, ОМ Музичук, ...
Х.: Вид-во Харків. нац. ун-ту внутр. справ, 2006
142006
Види та форми контролю за діяльністю міліції
ОМ Музичук
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.–2010.–№ 2 …, 2010
122010
Мета та завдання здійснення контролю за діяльністю правоохоронних органів
ОМ Музичук
Юридична наука і практика, 49-54, 2011
112011
Проблеми класифікації контролю за діяльністю правоохоронних органів в Україні
ОМ Музичук
Право і безпека, 84-89, 2010
112010
Зарубіжний досвід участі громадян та громадських формувань в охороні громадського порядку і боротьбі з правопорушеннями
ОМ Музичук
Право і безпека, 101-105, 2002
112002
Президентський контроль за діяльністю правоохоронних органів в Україні
ОМ Музичук
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 156-162, 2014
82014
Система та види правоохоронних органів України
ОЛ Соколенко
Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ …, 2013
82013
Особливості правоохоронних органів у державі як об’єкта контролю
ОМ Музичук
Право і безпека, 80-86, 2011
82011
Проблеми розвитку громадянського контролю за діяльністю органів внутрішніх справ
ОМ Музичук
Форум права, 158-163, 2007
82007
Стан і шляхи реформування системи МВС України: тези до сучасного моменту
ІВ Зозуля
Форум права, 344-357, 2012
72012
Напрямки вдосконалення взаємодії органів внутрішніх справ з громадськістю в сфері охорони громадського порядку
ОМ Музичук
Право і безпека, 114-117, 2003
72003
Поняття та особливості міжнародного контролю за діяльністю правоохоронних органів в Україні
ОМ Музичук
Форум права, 635-642, 2011
62011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20