Кафедра української літератури
Кафедра української літератури
СумДПУ імені А.С. Макаренка, ФСІФ, кафедра української літератури
Підтверджена електронна адреса в sspu.sumy.ua
НазваПосиланняРік
Парадигма народно-релігійної моралі в прозі українських письменників кінця ХІХ–початку ХХ ст.: монографія
Л Горболіс
Суми: Козацький вал, 2004
202004
Українська балада ХІХ століття (історія жанру)
ОР Єременко
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2002
102002
Проблеми і перспективи магістерської підготовки
ОР Єременко
Соціалізація особистості: Зб. науч. праць, Том ХХІ, Педагогічні науки.–К …, 2003
92003
Екологічна культура героїв у художньому потрактуванні українських письменників
Л Горболіс
Суми: Сум ДПУ ім. АС Макаренка, 2010
82010
Кінематографічний арсенал" Камінного хреста"
Л Горболіс
Слово і Час, 2014
52014
Екокритичні виміри української літератури: доцільність і прийнятність застосування (на прикладі" Лісової пісні" Лесі Українки)
ЛМ Горболіс
Сумський державний університет, 2011
52011
Традиційно-звичаєві погляди гуцулів на природу
Л Горболіс
Народна творчість та етнографія, 56, 2004
52004
Герой у зв’язках із сакральною землею: нові аспекти прочитання української класики
Л Горболіс
Українська мова і література в школі, 61-66, 2004
42004
Екотілесний аспект осмислення взаємин людини і природи в романі Мирослава Дочинця "Світован. Штудії під небесним шатром"
ЛМ Горболіс
Філологічні трактати 9 (№ 3), 98-107, 2017
32017
Чужина: коди інтерпретації: монографія
ЛМ Горболіс
Суми: ВВП "Мрія", 2016
32016
Інтертекстуальний корпус біографічних романів М. Слабошпицького
АЄ Черниш
Сумський державний університет, 2012
32012
Пантелеймон Куліш - дослідник української літератури
ВМ Владимирова
Література та культура Полісся 59, 81-87, 2010
3*2010
Екокультурний вектор образу головного героя роману Мирослава Дочинця "Горянин. Води Господніх русел"
ЛМ Горболіс
Філологічні трактати 8 (№ 2), 124-132, 2017
22017
Яке воно-" Літо-АТО"?
Л Горболіс
Слово і ЧаС, 2016
22016
Питання реліґійної культури у рецепціях І. Огієнка й українських письменників кінця ХІХ–поч. ХХ ст
Л Горболіс
Іван Огієнко і сучасна наука та освіта: науковий збірник (серія історична та …, 2005
22005
"Несподівані ракурси долі" (творчо-особисте життя родини Кулішів за творами В. Петрова "Романи Куліша" та І. Корсака "Перстень Ганни Барвінок"
ВМ Владимирова
Філологічні трактати. Науковий журнал 1, С. 127-136, 2017
12017
Роль сприймання художнього твору у процесі його реалізації
ВА Захарова
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології /голов. ред. А.А …, 2017
12017
Читання як самозбереження реципієнта
ЛМ Горболіс
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія …, 2016
12016
Особливості жанрової дифузії в постмодерному тексті
А Черниш
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі …, 2015
12015
Українець у фокусі чужини в повісті Ярослава Ясінського Кураї або Варіації ошийника
ЛМ Горболіс
Філологічні трактати, 74-84, 2015
12015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20