Кафедра української літератури
Кафедра української літератури
СумДПУ імені А.С. Макаренка, ФСІФ, кафедра української літератури
Підтверджена електронна адреса в sspu.sumy.ua
НазваПосиланняРік
Парадигма народно-релігійної моралі в прозі українських письменників кінця ХІХ–початку ХХ ст.: монографія
Л Горболіс
Суми: Козацький вал, 2004
172004
Проблеми і перспективи магістерської підготовки
ОР Єременко
Соціалізація особистості: Зб. науч. праць, Том ХХІ, Педагогічні науки.–К …, 2003
92003
Українська балада ХІХ століття (історія жанру)
ОР Єременко
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2002
92002
Екологічна культура героїв у художньому потрактуванні українських письменників
Л Горболіс
Суми: Сум ДПУ ім. АС Макаренка, 2010
72010
Кінематографічний арсенал" Камінного хреста"
Л Горболіс
Слово і Час, 2014
42014
Екокритичні виміри української літератури: доцільність і прийнятність застосування (на прикладі" Лісової пісні" Лесі Українки)
ЛМ Горболіс
Сумський державний університет, 2011
42011
Пантелеймон Куліш - дослідник української літератури
ВМ Владимирова
Література та культура Полісся 59, 81-87, 2010
3*2010
Герой у зв’язках із сакральною землею: нові аспекти прочитання української класики
Л Горболіс
Українська мова і література в школі, 61-66, 2004
32004
Традиційно-звичаєві погляди гуцулів на природу
Л Горболіс
Народна творчість та етнографія, 56, 2004
32004
Екотілесний аспект осмислення взаємин людини і природи в романі Мирослава Дочинця "Світован. Штудії під небесним шатром"
ЛМ Горболіс
Філологічні трактати 9 (№ 3), 98-107, 2017
22017
Чужина: коди інтерпретації: монографія
ЛМ Горболіс
Суми: ВВП "Мрія", 2016
22016
“Ранковий прибиральник” Ірен Роздобудько–роман про повернення в Україну
Л Горболіс
Слово і час, 2011
22011
Питання реліґійної культури у рецепціях І. Огієнка й українських письменників кінця ХІХ–поч. ХХ ст
Л Горболіс
Іван Огієнко і сучасна наука та освіта: науковий збірник (серія історична та …, 2005
22005
Екокультурний вектор образу головного героя роману Мирослава Дочинця "Горянин. Води Господніх русел"
ЛМ Горболіс
Філологічні трактати 8 (№ 2), 124-132, 2017
12017
Українець у фокусі чужини в повісті Ярослава Ясінського Кураї або Варіації ошийника
ЛМ Горболіс
Філологічні трактати, 74-84, 2015
12015
Українець у фокусі чужини в повісті Ярослава Ясінського Кураї або Варіації ошийника
ЛМ Горболіс
Філологічні трактати, 74-84, 2015
12015
Модус художніх біографій М. Слабошпицького
АЄ Черниш
Питання літературознавства, 393-403, 2013
12013
Інтертекстуальний корпус біографічних романів М. Слабошпицького
АЄ Черниш
Сумський державний університет, 2012
12012
Роман С. Процюка Троянда ритуального болю як зразок інтертекстуального твору
А Черниш
Актуальні проблеми української літератури і фольклору, 123-129, 2010
12010
Світ душі українця в поезії Тараса Шевченка «Ми восени таки похожі...»
Л Горболіс
Shevchenko World, 2018
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20