Подписаться
Литвиненко Микола Антонович
Литвиненко Микола Антонович
Селекційно-генетичній інститут - Національній центр насіннєзнавства та сортовивчення
Подтвержден адрес электронной почты в домене sgi.in.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Гомеостатичность и адаптивность сортов озимой пшеницы
ВВ Хангильдин, НА Литвиненко
Науч.-техн. бюл. ВСГИ 39, 8, 1981
1651981
Реалізація генетичного потенціалу. Проблеми продуктивності та якості зерна сучасних сортів озимої пшениці
МА Литвиненко
Насінництво: наук.-вироб. журн, 90, 2010
622010
Теоретичні основи та методи селекції озимої м’якої пшениці на підвищення адаптивного потенціалу для умов Степу України
МА Литвиненко
Автореф….. докт. с.-г. наук 6 (05), 2001
432001
Association of dioxin and other persistent organic pollutants (POPs) with diabetes: epidemiological evidence and new mechanisms of beta cell dysfunction
V De Tata
International journal of molecular sciences 15 (5), 7787-7811, 2014
422014
Вплив строків сівби і сублетальних зимових температур на виживаність та врожайність озимої пшениці
МА Литвиненко, СП Лифенко, ВВ Друзьяк, ВГ Друзьяк
Вісник аграрної науки 5, 27-31, 2004
422004
Джерела історії України XVIII ст
МА Литвиненко
Вид. Харківського ун-ту, 1970
391970
Яровизаційна потреба та фоточутливість сучасних генотипів озимої м’якої пшениці
АФ Стельмах, МА Литвиненко, ВІ Файт
Зб. наук. праць.–Одеса: СГІ-НАЦ НАІС, 118-127, 2004
372004
Зернові культури. Стан та перспективи створення нових сортів і гібридів у наукових установах УААН
МА Литвиненко, ОІ Рибалка
МА Литвиненко, ОІ Рибалка, 3-6, 2007
272007
Селекційне вдосконалення зернових культур
МА Литвиненко
Вісник аграрної науки, 30-32, 2006
232006
Селекция на повышение адаптивного потенциала озимой мягкой пшеницы
НА Литвиненко
Вестник сельскохозяйственной науки, 98-106, 1990
201990
Связь темпов осеннего и ранневесеннего роста и развития растений с продуктивностью и морозостойкостью у озимой пшеницы
НА Литвиненко, ВВ Козлов
Технологии возделывания зерновых колосовых культур и проблемы их селекции …, 1990
181990
Джерелознавство історії Української РСР
ВМ Довгопол, МА Литвиненко, РД Лях
Вища школа, 1986
181986
Корекція моделі сорту озимої м’якої пшениці універсального типу для умов півдня України в зв’язку зі змінами клімату
МА Литвиненко
Вісник Білоцерківського державного аграрного університету.–2008.–Вип 52, 18-26, 2008
172008
Генетический анализ α-амилазы зерна пшеницы
АИ Рыбалка, ОП Боделан, НА Литвиненко
Генетика 25 (12), 2187-2198, 1989
171989
Геногеографія алелів гліадин-і глютенінкодуючих локусів українських сортів озимої м’якої пшениці
ОМ Благодарова, МА Литвиненко, ЄА Голуб
Зб. наук. праць СГІ-НАЦ НАІС. Одеса, 179-193, 2004
152004
Основні віхи науково-дослідної роботи в історії відділу селекції та насінництва пшениці
МА Литвиненко
Збірник наукових праць селекційно-генетичного інституту, 9-21, 2002
152002
Селекція і генетика в Україні
СП Лифенко
СП Лифенко, МА Литвиненко/Генетика і селекція в Україні на межі тисячоліть …, 2001
142001
Досягнення в селекції пшениці озимої м’якої
СП Лифенко, МА Литвиненко
Вісник аграрної науки 12, 15-16, 2000
142000
Роль селекции в повышении потенциала продуктивности и улучшении других признаков и свойств озимой пшеницы в степи УССР
ФГ Кириченко, АВ Нефедов, НА Литвиненко
Селекция пшеницы на юге Украины.—Одесса. ВСГИ, 10-18, 1980
141980
Генетические и селекционные аспекты использования озимых гексаплоидных тритикале в селекции озимой мягкой пшеницы
НА Литвиненко, НГ Максимов
Селекція і насінництво, 15-33, 2008
132008
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20