Литвиненко Микола Антонович
Литвиненко Микола Антонович
Селекційно-генетичній інститут - Національній центр насіннєзнавства та сортовивчення
Подтвержден адрес электронной почты в домене sgi.in.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Гомеостатичность и адаптивность сортов озимой пшеницы
ВВ Хангильдин, НА Литвиненко
Науч.-техн. бюл. ВСГИ 39, 8, 1981
1381981
Реалізація генетичного потенціалу. Проблеми продуктивності та якості зерна сучасних сортів озимої пшениці
МА Литвиненко
Насінництво: наук.-вироб. журн, 90, 2010
462010
Вплив строків сівби і сублетальних зимових температур на виживаність та врожайність озимої пшениці
МА Литвиненко, СП Лифенко, ВВ Друзьяк, ВГ Друзьяк
Вісник аграрної науки 5, 27-31, 2004
352004
Теоретичні основи та методи селекції озимої м’якої пшениці на підвищення адаптивного потенціалу для умов Степу України
МА Литвиненко
Автореф….. докт. с.-г. наук 6 (05), 2001
322001
Яровизаційна потреба та фоточутливість сучасних генотипів озимої м’якої пшениці
АФ Стельмах, МА Литвиненко, ВІ Файт
Зб. наук. праць.–Одеса: СГІ-НАЦ НАІС, 118-127, 2004
312004
Джерела історії України XVIII ст
МА Литвиненко
Вид. Харківського ун-ту, 1970
301970
Зернові культури. Стан та перспективи створення нових сортів і гібридів у наукових установах УААН
МА Литвиненко, ОІ Рибалка
МА Литвиненко, ОІ Рибалка, 3-6, 2007
252007
Селекційне вдосконалення зернових культур
МА Литвиненко
Вісник аграрної науки, 30-32, 2006
202006
Связь темпов осеннего и ранневесеннего роста и развития растений с продуктивностью и морозостойкостью у озимой пшеницы
НА Литвиненко, ВВ Козлов
Технологии возделывания зерновых колосовых культур и проблемы их селекции …, 1990
171990
Селекция на повышение адаптивного потенциала озимой мягкой пшеницы
НА Литвиненко
Вестник сельскохозяйственной науки, 98-106, 1990
161990
Генетический анализ α-амилазы зерна пшеницы
АИ Рыбалка, ОП Боделан, НА Литвиненко
Генетика 25 (12), 2187-2198, 1989
161989
Геногеографія алелів гліадин-і глютенінкодуючих локусів українських сортів озимої м’якої пшениці
ОМ Благодарова, МА Литвиненко, ЄА Голуб
Зб. наук. праць СГІ-НАЦ НАІС. Одеса, 179-193, 2004
152004
Селекція і генетика в Україні
СП Лифенко
СП Лифенко, МА Литвиненко/Генетика і селекція в Україні на межі тисячоліть …, 2001
152001
Джерелознавство історії Української РСР
ВМ Довгопол, МА Литвиненко, РД Лях
Вища школа, 1986
141986
Корекція моделі сорту озимої м’якої пшениці універсального типу для умов півдня України в зв’язку зі змінами клімату
МА Литвиненко
Вісник Білоцерківського державного аграрного університету.–2008.–Вип 52, 18-26, 2008
132008
Роль селекции в повышении потенциала продуктивности и улучшении других признаков и свойств озимой пшеницы в степи УССР
ФГ Кириченко, АВ Нефедов, НА Литвиненко
Селекция пшеницы на юге Украины.—Одесса. ВСГИ, 10-18, 1980
131980
Реалізація потенційної продуктивності нових сортів озимої м'якої пшениці в степовій зоні України
МА Литвиненко
Вісник аграрної науки, 18-25, 1993
121993
Генетические и селекционные аспекты использования озимых гексаплоидных тритикале в селекции озимой мягкой пшеницы
НА Литвиненко, НГ Максимов
Селекція і насінництво, 15-33, 2008
112008
Досягнення в селекції пшениці озимої м’якої
СП Лифенко, МА Литвиненко
Вісник аграрної науки, 15-16, 2000
112000
Відділ селекції та насінництва пшениці в 100-річній історії інституту
МА Литвиненко
Збірник наукових праць СГІ–НЦНС, 11-27, 2012
102012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20