Литвиненко Микола Антонович
Литвиненко Микола Антонович
Селекційно-генетичній інститут - Національній центр насіннєзнавства та сортовивчення
Подтвержден адрес электронной почты в домене sgi.in.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Гомеостатичность и адаптивность сортов озимой пшеницы
ВВ Хангильдин, НА Литвиненко
Науч.-техн. бюл. ВСГИ 39, 8, 1981
1221981
Реалізація генетичного потенціалу. Проблеми продуктивності та якості зерна сучасних сортів озимої пшениці
МА Литвиненко
Насінництво: наук.-вироб. журн, 90, 2010
412010
Вплив строків сівби і сублетальних зимових температур на виживаність та врожайність озимої пшениці
МА Литвиненко, СП Лифенко, ВВ Друзьяк, ВГ Друзьяк
Вісник аграрної науки 5, 27-31, 2004
342004
Теоретичні основи та методи селекції озимої м’якої пшениці на підвищення адаптивного потенціалу для умов Степу України
МА Литвиненко
Автореф….. докт. с.-г. наук 6 (05), 2001
312001
Яровизаційна потреба та фоточутливість сучасних генотипів озимої м’якої пшениці
АФ Стельмах, МА Литвиненко, ВІ Файт
Збірник наукових праць.-Одеса: СГІ-НАЦ НАІС, 118-127, 2004
292004
Джерела історії України XVIII ст
МА Литвиненко
Вид. Харківського ун-ту, 1970
271970
Зернові культури. Стан та перспективи створення нових сортів і гібридів у наукових установах УААН
МА Литвиненко, ОІ Рибалка
МА Литвиненко, ОІ Рибалка, 3-6, 2007
232007
Селекційне вдосконалення зернових культур
МА Литвиненко
Вісник аграрної науки, 30-32, 2006
172006
Селекция на повышение адаптивного потенциала озимой мягкой пшеницы
НА Литвиненко
Вестник сельскохозяйственной науки, 98-106, 1990
161990
Генетический анализ-амилазы зерна пшеницы
АИ Рыбалка, АА Созинов
Генетика 16 (6), 1059-1067, 1980
161980
Роль селекции в повышении потенциала продуктивности и улучшении других признаков и свойств озимой пшеницы в степи УССР
ФГ Кириченко, АВ Нефедов, НА Литвиненко
Селекция пшеницы на юге Украины.—Одесса. ВСГИ, 10-18, 1980
161980
Джерелознавство історії Української РСР
ВМ Довгопол, МА Литвиненко, РД Лях, ФП Шевченко
Гол. вид-во Видавничого об'єднання," Вища школа", 1986
151986
Геногеографія алелів гліадин-і глютенінкодуючих локусів українських сортів озимої м’якої пшениці
ОМ Благодарова, МА Литвиненко, ЄА Голуб
Зб. наук. праць СГІ-НАЦ НАІС. Одеса, 179-193, 2004
142004
Связь темпов осеннего и ранневесеннего роста и развития растений с продуктивностью и морозостойкостью у озимой пшеницы
НА Литвиненко, ВВ Козлов
Технологии возделывания зерновых колосовых культур и проблемы их селекции …, 1990
141990
Корекція моделі сорту озимої м’якої пшениці універсального типу для умов півдня України в зв’язку зі змінами клімату
МА Литвиненко
Вісник Білоцерківського державного аграрного університету.–2008.–Вип 52, 18-26, 2008
122008
Селекція і генетика в Україні
СП Лифенко
СП Лифенко, МА Литвиненко/Генетика і селекція в Україні на межі тисячоліть …, 2001
122001
Відділ селекції та насінництва пшениці в 100-річній історії інституту
МА Литвиненко
Зб. наук. праць СГІ–НЦНС.–Одеса, 3-9, 2012
102012
Дослідження з селекційного удосконалення зернових культур в наукових установах УААН за останні 75 років
МА Литвиненко
Збірник наукових праць СГІ.–Одеса, 9-15, 2007
102007
Основні віхи науково-дослідної роботи в історії відділу селекції та насінництва пшениці
МА Литвиненко
Збірник наукових праць селекційно-генетичного інституту, 9-21, 2002
102002
Реалізація потенційної продуктивності нових сортів озимої м'якої пшениці в степовій зоні України
МА Литвиненко
Вісник аграрної науки, 18-25, 1993
101993
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20