Климчук Олександр Васильович / Климчук О. В. / Klymchuk O. (ORCID: 0000-0002-9427-9561)
Климчук Олександр Васильович / Климчук О. В. / Klymchuk O. (ORCID: 0000-0002-9427-9561)
Донецький національний університет імені Василя Стуса
Підтверджена електронна адреса в donnu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Utilization of Crop Residue for Power Generation: The Case of Ukraine.
Y Jiang, V Havrysh, O Klymchuk, V Nitsenko, T Balezentis, D Streimikiene
Sustainability, 2019
372019
Еколого-біологічні та технологічні принципи вирощування польових культур: Навч. Посібник
ВД Паламарчук, ОВ Климчук, ІС Поліщук, ОМ Колісник, АФ Борівський
Вінниця: ФОП Данилюк 636, 184, 2010
362010
Екологічна енергетика–основа розвитку економіки держави
ГМ Калетнік, ОВ Климчук
Збалансоване природокористування, 14-18, 2013
192013
Селекція та вирощування кукурудзи в умовах монокультури: монографія.
ОВ Климчук
Вінниця: ВДАУ, 2009
17*2009
Ekolohichna enerhetyka-osnova rozvytku ekonomiky derzhavy
HM Kaletnik, OV Klymchuk
Ecological energy–the basis of the development of the state economy …, 2013
16*2013
особливості функціонування і перспективи розвитку: Колективна монографія. ГМ Калетнік, СТ Олійнічук, ОП Скорук, ОВ Климчук та ін
А енергетика України
Вінниця:“Едельвейс і К, 2012
162012
Перспективні напрямки вирощування кукурудзи для використання на енергетичні потреби
ОВ Климчук, ОП Скорук
Збірник наукових праць ВНАУ. Серія: Економічні науки.-2011.-Вип. 1 (48).-С …, 2018
14*2018
Ekoloho‐biolohichni ta tekhnolohichni pryntsypy vyroshchuvannia polovykh kultur [Ecological‐biological and technological principles of growing field crops]
VD Palamarchuk, OV Klymchuk, IS Polishchuk, OM Kolisnyk, AF Borivskyi
Vinnytsia: FOP Danyliuk VH [in Ukrainian], 2010
14*2010
Специфіка формування та механізми регулювання ринку біопалива
ОВ Климчук
Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики.-2015 …, 2018
132018
Alternatyvna enerhetyka Ukrainy: osoblyvosti funktsionuvannia i perspektyvy rozvytku
HM Kaletnik, ST Oliinichuk, OP Skoruk, OV Klymchuk, VI Yatskovskyi, ...
Vinnytsia:“Edelveis i K”(in Ukr.), 2012
13*2012
Принципи формування енергетичної політики України на засадах конкурентоспроможності в умовах економічного розвитку
ОВ Климчук
122016
Functions of salary at machine-building enterprises in formation of motives and stimules of personnel.
IV Levytska, AO Klymchuk, OV Klymchuk
Bulletin of Zaporizhzhia National University. Economic sciences., 154-159., 2019
112019
Економічне значення та оптимізація використання енергетичних ресурсів
О Климчук
Вісник аграрної науки 93 (6), 62-66, 2015
112015
Ефективність комплексного використання кукурудзи в біоенергетиці
ОВ Климчук
Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків.-2013 …, 2013
11*2013
Розвиток та регулювання конкурентоспроможного виробництва біопалив.
ОВ Климчук
Монографія, 372 с., 2017
102017
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИРОБНИЦТВА БІОПАЛИВА: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ В УКРАЇНІ LEGAL REGULATION OF BIOFUEL PRODUCTION: INTERNATIONAL EXPERIENCE AND …
ОВ Климчук
“Глобальні та національні проблеми економіки”, С. 107-110., 2015
9*2015
Специфика развития отрасли растениеводства и особенности формирования сырьевой базы для производства биотоплива в Украине
АВ Климчук
Экономика. Финансы. Менеджмент»/Всеукраинский научно-производственный журнал …, 2017
8*2017
Концептуальні принципи розробки та регулювання енергетичної політики України на конкурентоспроможному рівні
ОВ Климчук
Бізнес Інформ, С. 83-87., 2016
82016
Економічна сутність розвитку інноваційних процесів у виробництві біопалива
ОВ Климчук
Вісник аграрної науки, 62-65, 2014
82014
Лекарственные растения. Технология выращивания
АВ Климчук, ИС Полищук, ВА Мазур
Винница: ВНАУ, 188 с., 2012
8*2012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20