Климчук Олександр Васильович / Климчук О. В. / Klymchuk O. (ORCID: 0000-0002-9427-9561)
Климчук Олександр Васильович / Климчук О. В. / Klymchuk O. (ORCID: 0000-0002-9427-9561)
Донецький національний університет імені Василя Стуса
Підтверджена електронна адреса в donnu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Еколого-біологічні та технологічні принципи вирощування польових культур: Навч. Посібник
ВД Паламарчук, ОВ Климчук, ІС Поліщук, ОМ Колісник, АФ Борівський
Вінниця: ФОП Данилюк 636, 184, 2010
27*2010
Еколого-біологічні та технологічні принципи вирощування польових культур: Навч. Посібник
ВД Паламарчук, ОВ Климчук, ІС Поліщук, ОМ Колісник, АФ Борівський
Вінниця: ФОП Данилюк 636, 184, 2010
182010
Екологічна енергетика–основа розвитку економіки держави
ГМ Калетнік, ОВ Климчук
Збалансоване природокористування, 14-18, 2013
16*2013
особливості функціонування і перспективи розвитку: Колективна монографія. ГМ Калетнік, СТ Олійнічук, ОП Скорук, ОВ Климчук та ін
А енергетика України
Вінниця:“Едельвейс і К, 2012
10*2012
Селекція та вирощування кукурудзи в умовах монокультури: монографія.
ОВ Климчук
Вінниця: ВДАУ, 2009
10*2009
Перспективні напрямки вирощування кукурудзи для використання на енергетичні потреби
ОВ Климчук, ОП Скорук
Збірник наукових праць ВНАУ. Серія: Економічні науки.-2011.-Вип. 1 (48).-С …, 2018
8*2018
Alternatyvna enerhetyka Ukrainy: osoblyvosti funktsionuvannia i perspektyvy rozvytku
HM Kaletnik, ST Oliinichuk, OP Skoruk, OV Klymchuk, VI Yatskovskyi, ...
Vinnytsia:“Edelveis i K”(in Ukr.), 2012
8*2012
Ефективність комплексного використання кукурудзи в біоенергетиці
ОВ Климчук
Наукові праці інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків. Випуск …, 2013
7*2013
Utilization of Crop Residue for Power Generation: The Case of Ukraine.
Y Jiang, V Havrysh, O Klymchuk, V Nitsenko, T Balezentis, D Streimikiene
Sustainability, 2019
62019
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИРОБНИЦТВА БІОПАЛИВА: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ В УКРАЇНІ LEGAL REGULATION OF BIOFUEL PRODUCTION: INTERNATIONAL EXPERIENCE AND …
ОВ Климчук
“Глобальні та національні проблеми економіки”, С. 107-110., 2015
6*2015
Специфіка формування та механізми регулювання ринку біопалива
ОВ Климчук
Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики.-2015 …, 2018
52018
Специфика развития отрасли растениеводства и особенности формирования сырьевой базы для производства биотоплива в Украине
АВ Климчук
Экономика. Финансы. Менеджмент»/Всеукраинский научно-производственный журнал …, 2017
5*2017
Ekolohichna enerhetyka-osnova rozvytku ekonomiky derzhavy
HM Kaletnik, OV Klymchuk
Ecological energy–the basis of the development of the state economy …, 2013
5*2013
ВИРОБНИЦТВО БІОЕТАНОЛУ – ПЕРСПЕКТИВНА ГАЛУЗЬ В УКРАЇНІ
ОВ Климчук, ВВ Висоцька
Збірник наукових праць ВНАУ. Серія: Економічні науки. 3 (1(56)), 98-103, 2012
5*2012
Экономико-организационные основы разработки севооборотов для формирования сырьевой базы при производстве биотоплива
ОВ Климчук
Сельское хозяйство – проблемы и перспективы: Экономика (вопросы аграрной …, 2016
42016
Виробництво біопалив – шлях до енергонезалежності агропромислового комплексу України.
ОВ Климчук
Трансформаційна динаміка розвитку агропромислового виробництва. - Вінниця, С …, 2011
42011
Трансформационные процессы в управлении энергообеспечением агропромышленного производства
АВ Климчук
Трансформационная динамика развития агропромышленного производства./Сборник …, 2016
32016
Економічне значення та оптимізація використання енергетичних ресурсів
О Климчук
Вісник аграрної науки 93 (6), 62-66, 2015
32015
Ekonomichne znachennia ta optymizatsiia vykorystannia enerhetychnykh resursiv
OV Klymchuk
Economic importance and optimization of energy resources use]. Visnyk …, 2015
32015
Економічна сутність розвитку інноваційних процесів у виробництві біопалива
ОВ Климчук
Вісник аграрної науки, 62-65, 2014
32014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20