Інна Сипченко / Инна Сыпченко / Inna Sypchenko
Інна Сипченко / Инна Сыпченко / Inna Sypchenko
Сумський державний університет, факультет ІФСК, кафедра журналістики та філології
Підтверджена електронна адреса в journ.sumdu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Актуалізація української національної ідеї в драмі Бояриня Лесі Українки: лексико-семантичний і мовностилістичний аспекти
О Садовнікова, І Сипченко
Образ, 98-104, 2016
12016
Трансформація типологічної структури преси Сумщини на початку 1920-х рр.
І Сипченко
Журналістика, 81-91, 2015
12015
Феномен ворога народу у місцевій пресі Сумщини 30х рр. ХХ століття: особливості культивування та еволюція образу
І Сипченко
Образ, 122129-122129, 2014
12014
Мотиви Кулішевих" Листів із хутора" у повісті І. Нечуя-Левицького" Неоднаковими стежками"
ГП Калантаєвська, ІВ Сипченко
Сумський державний університет, 2019
2019
А пресі… пресі теж смоленським шляхом іти доведеться (радянська періодика і видавнича справа у Щоденниках Сергія Єфремова)
Г КалантаєвсьКа, І Сипченко
Образ, 94-105, 2017
2017
Ознаки" джинси" на шпальтах українських ЗМІ різних рівнів
Д Теницька, ІВ Сипченко
Сумський державний університет, 2017
2017
Актуалізація національно-культурних цінностей українців у сучасному медіадискурсі: етносимволи в рекламному зверненні
ОП Садовнікова, ІВ Сипченко
Тексти статей подаються в авторській редакції Рік заснування–1993. До 1999 р …, 2016
2016
Мас-медіа у соціокомунікаційному просторі Сумщини 30-х рр. ХХ ст.: ідеологічно-пропагандистський аспект
ІВ Сипченко, Д Кириченко
Сумський державний університет, 2016
2016
Гетерогенність друкованої політичної реклами Сумського регіону
Т Ковальова, І СипченКо
Образ, 148-152, 2015
2015
Репрезентація регіональної масової комункації: історико-теоретичний, тематико-типологічний, жанровий та філологічний аспекти
ОГ Ткаченко, АО Євграфова, ВО Садівничий, ІЛ Гаврилюк, ЯВ Яненко, ...
СумДУ, 2014
2014
Заводські багатотиражки в системі галузевої преси Сумщини 1930-х років
ІВ Сипченко
Держава та регіони. Сер.: Соціальні комунікації, 126-129, 2014
2014
Окружна газета на Сумщині (1923-1929): тематичне наповнення, редакційна політика
ІВ Сипченко
Наукові записки Інституту журналістики, 232-235, 2013
2013
Газети політвідділів МТС у системі галузевої преси Сумщини
ІВ Сипченко
Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Соціальні комунікації, 106-110, 2013
2013
Роль місцевої преси у становленні радянської влади на Сумщині
ІВ Сипченко
Видавництво СумДУ, 2011
2011
Типи заголовків на шпальтах газети" Панорама"
ІВ Сипченко, А Ткаченко
Видавництво СумДУ, 2010
2010
Піар на сторінках газети" Панорама"
ІВ Сипченко, К Рибалка
Видавництво СумДУ, 2010
2010
Газета" Панорама"
ІВ Сипченко, Ю Сизоненко
Видавництво СумДУ, 2009
2009
Газета" Сумщина"
ОГ Ткаченко, О Фалько
Видавництво СумДУ, 2009
2009
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–18