Ушкаренко Віктор Олександрович
Ушкаренко Віктор Олександрович
Херсонський державний аграрний університет
Verified email at ksau.kherson.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Зрошуване землеробство
ВО Ушкаренко
К.: Урожай 325, 1994
581994
Дисперсійний і кореляційний аналіз у землеробстві та рослинництві: Навчальний посібник
СВК ВО Ушкаренко, ВЛ Нікішенко, СП Голобородько
Херсон: Айлант, 272, 2008
542008
Методика польового досліду (зрошуване землеробство): Навчальний посібник
ВО Ушкаренко, РА Вожегова, СП Голобородько, СВ Коковіхін
Херсон: Грінь ДС, 448, 2014
382014
Регіональні агропромислові комплекси України (теорія та практика розвитку)
ПП Борщевський, ВО Ушкаренко, ЛГ Чернюк, ЛО Мармуль
К.: Наукова думка, 1996
371996
Планирование эксперимента и дисперсионный анализ данных полевого опыта
ВА Ушкаренко, АЯ Скрипников
Ушкаренко ВА, Скрипников АЯ Киев: Вища школа, 1988
271988
Фитомониторинг в растениеводстве
ОА Ильницкий, АИ Лищук, ВА Ушкаренко
Айлант, 1997
261997
Дисперсионный и корреляционный анализ в растениеводстве и луговодстве
ВА Ушкаренко, НН Лазарев, СП Голобородько, СВ Коковихин
Издательство РГАУ-МСХА имени КА Тимирязева, 2011
252011
Дисперсійний аналіз урожайних даних польових дослідів із сільськогосподарськими культурами за ряд років
ВО Ушкаренко, СП Голобородько, СВ Коковіхін
Таврійський науковий вісник.–2008.–Вип 61, 195-207, 2008
232008
Методика оцінки біоенергетичної ефективності технологій виробництва сільськогосподарських культур
ВО Ушкаренко, ПН Лазар, АІ Остапенко, ІО Бойко
Херсон: Колос, 1997
221997
Екологізація землеробства і природокористування в Степу України
ЮВП ВО Ушкаренко, ІІ Андрусенко
Таврійський науковий вісник:, 2005
20*2005
Дисперсійний і кореляційний аналіз результатів польових дослідів:[навчальний посібник]
ВО Ушкаренко, ВЛ Нікішенко, СП Голобородько, СВ Коковіхін
Херсон: Айлант, 2009
182009
Статистичний аналіз результатів польових дослідів у землеробстві:
КСВ Ушкаренко В.О., Вожегова Р.А., Голобородько С.П.
Херсон: Айлант, 2013
16*2013
Методология и приборная база фитомониторинга
ОА Ильницкий, ВА Ушкаренко, МИ Федорчук, СС Радченко, ...
Айлант, 2012
152012
Просо-на півдні України
ВО Ушкаренко, ОВ Аверчев
Олді-плюс, 2007
142007
Дисперсiйний i кореляцiйний аналiз у землеробствi та рослинництвi
ВО Ушкаренко, ВЛ Нiкiшенко, СП Голобородько, СВ Коковiхiн
122008
Математический анализ данных полевого опыта
ВА Ушкаренко, НІ Поляков
Херсон: ОАО ХГТ, 1997
111997
Теоретическое обоснование и агротехни‐ческие условия интенсивного использования орошаемых каштановых почв юга УССР: 06.01. 01–Общее земледелие: дис.… д‐р с.‐x. наук/Херсон. с …
ВА Ушкаренко
Херсон, 1976
111976
Вплив режимів зрошення, добрив та густоти стояння рослин на урожайність соняшнику кондитерського напряму
ВО Ушкаренко
Таврійський науковий вісник: збірник наукових праць, 2004
102004
Система точного землеробства як об’єкт управління
ВО Ушкаренко, ЄК Міхеєв
Вісник аграрної науки, 11-16, 2002
102002
Эфиромасличные и пряноароматические растения в народной медицине
ВД Работягов, ВА Ушкаренко, МИ Федорчук, ЛА Хлыпенко, НН Бакова, ...
Айлант, 1998
91998
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20