Зоряна Богданівна Артим-Дрогомирецька (Zoriana Artym-Drohomyretska; Zorjana Artym-Drogomyretska
Зоряна Богданівна Артим-Дрогомирецька (Zoriana Artym-Drohomyretska; Zorjana Artym-Drogomyretska
доцент кафедри економічної кібернетики, Економічний факультет, Львівський національний університет
Підтверджена електронна адреса в lnu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Управління кредитним портфелем комерційного банку
ОР Маслій, ЗБ Артим-Дрогомирецька
Тексти збірки–копії електронних, не редагованих версій авторів …, 2018
252018
МОДЕЛЮВАННЯ РЕЙТИНГОВОЇ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ З. Артим-Дрогомирецька
З Артим-Дрогомирецька
Формування ринкової економіки в Україні.–2008.–Вип 18, 238-244, 2008
52008
Економічний ризик
ЗБ Артим-Дрогомирецька, МВ Негрей
42013
Математичне моделю вання в управлінні капіталом підприємства
ЗБ Дрогомирецька
дисертація/ЗБ Дрогомирецька.—Львів, 2002
42002
Дослідження операцій
ЗБ Артим-Дрогомирецька, МВ Негрей
22014
Технологія блокчейн та перспективи її застосування
МВ Дацко, ЗБ Артим-Дрогомирецька
Тези доповідей Ⅷ Міжнародної науково-методичної конференції Форум молодих …, 2017
12017
Нагромадження капіталу як невід’ємний чинник розвитку регіону
ЗБ Артим-Дрогомирецька, ПП Пахольчук
Тексти збірки–копії електронних, не редагованих версій авторів …, 2015
1*2015
Вплив ринку освітніх послуг на формування інтелектуального капіталу держави
ЗБ Артим-Дрогомирецька, ВБ Хвалько
Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції „Цифрова економіка …, 2020
2020
ЗБ Артим-Дрогомирецька, к. е. н., доцент ВБ Хвалько, магістр 2 курсу освітньої програми «Економічна кібернетика» Львівський національний університет імені Івана Франка, м …
ZB Artym-Drohomyretska
ББК 72, 4 М74 Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції …, 2020
2020
ОПТИМІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ
СО Каліщук, РО Цікалова
Матеріали II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у …, 2020
2020
Аналіз методів оцінювання ризиків комерційних банків України
З Артим-Дрогомирецька, О Маслій
4th International Scientific Conference" Problems of Information Economy …, 2019
2019
ОПТИМІЗАЦІЯ МІЖНАРОДНОГО ТРАНСПОРТНОГО ПОТОКУ З ВРАХУВАННЯМ ФУНКЦІЇ ДЕФІЦИТУ
VB Vovk, Z Artym-Drohomyretska, S Kalishchuk, R Tsikalova
Вісник Львівського університету. Серія економічна, 2019
2019
Моделювання та оцінювання людського капіталу на рівні підприємства
ЗБ Артим-Дрогомирецька, ТІ Подвадцятник
Рекомендовано до друку вченою радою Дрогобицького державного педагогічного …, 2018
2018
УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА
ЗБ Артим-Дрогомирецька, ТІ Подвадцятник
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ …, 2018
2018
Застосування моделі оцінки валютних ризиків для аналізу діяльності банку
ІБ Козак, ЗБ Артим-Дрогомирецька
Рекомендовано до друку вченою радою Дрогобицького державного педагогічного …, 2018
2018
Вдосконалення податкової системи як інструменту подолання тіньової економіки
АЮ Романова, ЗБ Артим-Дрогомирецька
Тези доповідей Ⅷ Міжнародної науково-методичної конференції Форум молодих …, 2017
2017
Вдосконалення рівня підготовки фахівців за спеціалізацією «Економічна кібернетика» на ринку освітніх послуг
ВМ Вовк, ЗБ Артим-Дрогомирецька
Тези доповідей Ⅷ Міжнародної науково-методичної конференції Форум молодих …, 2017
2017
Моделювання оцінки валютних ризиків
ЗБ Артим-Дрогомирецька, ІБ Козак
Тези доповідей Ⅷ Міжнародної науково-методичної конференції Форум молодих …, 2017
2017
ВДОСКОНАЛЕННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ ЯК ІНСТРУМЕНТУ ПОДОЛАННЯ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ
AY Romanova, ZB Artym-Drohomyretska
Тексти збірки–копії електронних, не редагованих версій авторів …, 2017
2017
Вплив ринку освітніх послуг на рівень розвитку людського капіталу
ЗБ Артим-Дрогомирецька, МВ Дацко
Тези доповідей Ⅶ Міжнародної науково-методичної конференції Форуму молодих …, 2016
2016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20