Підписатись
Буяк Богдан / Bogdan Buyak / https://orcid.org/0000-0003-1496-7573
Буяк Богдан / Bogdan Buyak / https://orcid.org/0000-0003-1496-7573
Full Professor at the Department of Philosophy and Social Sciences, Ternopil Volodymyr Hnatiuk
Підтверджена електронна адреса в tnpu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Is the presence of Central European strains of Raphidiopsis (Cylindrospermopsis) raciborskii a threat to a freshwater fish? An in vitro toxicological study in common carp cells
H Falfushynska, O Horyn, A Brzozowska, O Fedoruk, B Buyak, ...
Aquatic Toxicology 206, 105-113, 2019
222019
Strengthening of e-learning at the leading Ukrainian pedagogical universities in the time of COVID-19 pandemic
HI Falfushynska, BB Buyak, HV Tereshchuk, GM Torbin, MM Kasianchuk
CEUR Workshop Proceedings, 2021
132021
Феномен лідерства в історико-філософській ретроперспективі
Б Буяк
Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу Переяслав …, 2015
92015
Ontological Model of Representation of University Resources.
B Buyak, I Tsidylo, S Kozibroda, V Repskyi
ICTERI Workshops, 29-40, 2019
82019
Молодь, як особлива соціально-демографічна група в умовах становлення соціально-правової держави та громадянського суспільства
Б Буяк
Наукові записки [Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. ІФ …, 2007
82007
Digital transformation of the educational environment of the university
H Henseruk, B Buyak, V Kravets, H Tereshchuk, M Boiko
62020
Розвиток промислової сфери в західних областях Української РСР упродовж 1944–1950-х років (На матеріалах Дрогобицької, Львівської, Станіславської, Тернопільської областей)
ББ Буяк
На матеріалах Дрогобицької, Львівської, Станіславської, Тернопільської …, 2001
62001
The development of distance learning in ukrainian liberal arts institutions based on EU experience
H Falfushynska, A Klos-Witkowska, B Buyak, G Tereshchuk, ...
2019 10th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and …, 2019
32019
Carassius auratus as a novel model for the hyperglycemia study
HI Falfushynska, OI Horyn, LL Gnatyshyna, BB Buyak, NI Rusnak, ...
Palladin institute of Biochemistry of the NASU, National Academy of Sciences …, 2019
32019
Communication in developing digital competence of future professionals
H Henseruk, M Boyko, T Tsepeniuk, B Buyak, S Martyniuk
International Conference on New Trends in Languages, Literature and Social …, 2021
22021
РОЛЬ СІМ'Ї У ФОРМУВАННІ СВІТОГЛЯДНОЇ СКЛАДОВОЇ ПОЛІТИЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ
ББ Буяк
Севастопольский национальный технический университет, 2012
22012
Enhancing digital and professional competences via implementation of virtual laboratories for future physical therapists and rehabilitologist.
HI Falfushynska, BB Buyak, GM Torbin, GV Tereshchuk, M Kasianchuk, ...
CTE, 355-364, 2021
12021
Засоби сервісу BigBlueButton для проведення онлайн навчання
ББ Буяк, ГВ Терещук, ВЮ Габрусєв
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020
12020
Contribution of Ukrainian scientists To the development of technology
IV Korsun, BB Buyak, VM Matsyuk
12019
Світоглядно-філософські засади інтеграції української вищої освіти у європейський освітній простір
ББ Буяк
Вісник Національного технічного університету України" КПІ". Філософія …, 2015
12015
Вища освіта: цивілізаційний аспект
Б Буяк
Україна-Європа-Світ. Міжнародний збірник наукових праць.. Серія:: Історія …, 2015
12015
Глобалізаційні виклики сучасній університетській освіті
ББ Буяк
Наукові записки [Тернопільського національного педагогічного університету …, 2014
12014
Світоглядна складова розвитку студентства в контексті формування молодіжного середовища
ББ Буяк
Політехніка, 2012
12012
СВІТОГЛЯДНО-ФІЛОСОФСьКА СКЛАДОВА НАцІОНАЛьНО-ПАТРІОТИчНОГО ВИХОВАННЯ СУчАСНОЇ УКРАЇНСьКОЇ МОЛОДІ
Б Буяк
Гуманіт. Вісн. ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний …, 2012
12012
Модернізація освіти української молоді в контексті трансформаційно-глобалізаційних процесів
Б Буяк
УКРАЇНА ЄВРОПА СВІТ UKRAINE EUROPE, 67, 2010
12010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20