Підписатись
Гончарук Наталія
Гончарук Наталія
кандидат економічних наук, Донецький національний університет ім.В.Стуса
Підтверджена електронна адреса в honcharuk.me
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Вибір, планування та реалізація стратегії розвитку підриємства
АО Азарова, НС Желюк
Національна академія управління, 2010
212010
Ендаумент-фонд як альтернативне джерело для підвищення фінансової стійкості вищого навчального закладу
БІ Мокін, НС Гончарук
System 14 (05), 12-16, 2012
112012
Ендаумент-фонд як альтернативне джерело для пiдвищення фiнансової стiйкостi вищого навчального закладу
БI Мокiн, НС Гончарук
Вiсник Хмельницького нацiонального унiверситету 1 (2), 131, 2012
62012
Ієрархія факторів, що забезпечують надходження до вищих навчальних закладів позабюджетних коштів та узагальнені моделі їх взаємодії
БІ Мокін, ЮВ Мокіна, НС Гончарук
ВНТУ, 2012
62012
Класифікація витрат
НС Петришина, НС Гончарук
Наука й економіка, 60-63, 2014
52014
Прогнозування надходження до вищого навчального закладу коштів за надання дозволених платних послуг на основі моделей авторегресії—проінтегрованого ковзного середнього
БІ Мокін, ЮВ Мокіна, НС Гончарук
Вісник Вінницького політехнічного інституту, 24-32, 2012
52012
Формування доходів населення України як один з чинників функціонування ринку праці
НМА Гончарук Н.С.
Науковий журнал «Підприємництво та інновації», С.176-182., 2020
4*2020
Математичні моделі для прогнозування та управління процесами надходження грошових коштів від платних послуг вищих навчальних закладів
БІМ Н. С. Гончарук, Ю. В. Мокіна
42015
Прогнозування економічного розвитку України
МА Наумова, НС Гончарук
Економічний простір, 129-134, 2020
32020
Шляхи удосконалення управління фінансовим забезпечення вищих навчальних закладів
НСЖ Б. І. Мокін
Вісник ВПІ, 32-35, 2011
32011
Структури моделей, придатних для управління процесом надходження до університету коштів за надання платних освітніх послуг вітчизняним студентам, що навчаються за контрактом
ЮВ Мокіна, НС Гончарук, БІ Мокін
ВНТУ, 2012
22012
Прогноз надходження коштів до вищого навчального закладу і їх вартості
БІ Мокін, ЮВ МОКІНА, НС Желюк
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки 3, 124-127, 2011
22011
Моделювання впливу діджиталізації на функціонування ринку праці країн Євросоюзу
НМА Гончарук Н.С.
Научные исследования в условиях глобализации современного мира '2020: [кол …, 2020
12020
Система освіти як детермінанта ефективного функціонування ринку праці в Україні
МА Наумова, НС Гончарук
12020
Імідж університету як головна ознака інвестиційної привабливості ВНЗ
НС Гончарук
Science, 25, 2012
12012
АНАЛІЗ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ВВП УКРАЇНИ
МА Наумова, НС Гончарук
ЗБІРНИК НАУКОВИХ МАТЕРІАЛІВ LVІІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ …, 0
1
СИСТЕМНО-ДИНАМІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РІВНЯ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
М Наумова, Н Гончарук
Економіка та суспільство, 2021
2021
Вплив COVID-19 на світовий ринок золота
НС Гончарук
Збірники наукових праць професорсько-викладацького складу ДонНУ імені Василя …, 2021
2021
ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ РИНКУ ПРАЦІ
МА Наумова, НС Гончарук
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні …, 2020
2020
РІВЕНЬ РОЗВИТКУ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
Н Гончарук, М Наумова
Матеріали конференцій МЦНД, 67-70, 2020
2020
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20