Тетяна Леонідівна Опалюк (Tetiana Leonidivna Opaliuk)
Тетяна Леонідівна Опалюк (Tetiana Leonidivna Opaliuk)
доктор педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи Кам’янець
Подтвержден адрес электронной почты в домене kpnu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Розвиток рефлексії особистості як фундаційна основа формування соціальної рефлексії майбутнього вчителя
ТЛ Опалюк
Молодий вчений, 268-272, 2017
82017
Активно використовувані форми організації навчальної діяльності у педагогічних університетах у процесі формування соціальної рефлексії майбутнього вчителя
ТЛ Опалюк
Интернаука, 56-59, 2017
62017
Обґрунтування доцільності дослідження проблеми формування компетентності соціальної рефлексії майбутніх учителів
ТЛ Опалюк
Bulletin of the Cherkasy Bohdan Khmelnytsky National University. Series …, 2017
42017
Аналіз понятійно-категорійного апарату дослідження проблеми формування соціальної рефлексії майбутнього вчителя
ТЛ Опалюк
МІЖНАРОДНІ ЧЕЛПАНІВСЬКІ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЧИТАННЯ 22, 445-453, 2017
42017
Інформаційні технології у процесі формування соціальної рефлексії майбутнього вчителя
Т Опалюк
Молодь і ринок, 104-110, 2017
42017
Адаптивне навчання студентів професії вчителя: теорія і практика
ВІ Бондар, ІМ Шапошнікова, ТЙ Франчук, ТЛ Опалюк
Вид‐во НПУ імені МП Драгоманова, 2018
32018
Педагогічна майстерність: розвиток професійно-педагогічної адаптивності соціальної рефлексії майбутнього вчителя
ОМ Топузов, ОВ Малихін, ТЛ Опалюк
Педагогічна думка, 2018
32018
Методологія дослідження проблеми формування компетентності соціальної рефлексії майбутніх учителів
ТЛ Опалюк
Матеріали II міжнародної науково-практичної конференції «Соціальні …, 2017
32017
Основні положення методології дослідження проблеми формування компетентності соціальної рефлексії майбутніх учителів
ТЛ Опалюк
Молодий вчений, 485-489, 2017
32017
Реалізація компетентнісно-орієнтованої парадигми організації освітнього процесу у вищому педагогічному навчальному закладі
Т Опалюк
Молодь і ринок, 51-56, 2016
32016
Соціальна рефлексія майбутнього вчителя: зміст, сутність, структура
ТЛ Опалюк
Web of Scholar 4 (1), 29-32, 2018
22018
Розуміння сутності соціально-рефлексійної компетентності майбутнього вчителя: методологічний аспект
ТЛ Опалюк
Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету …, 2017
22017
Адаптивна функція навчального процесу інноваційного рівня в умовах професійної підготовки вчителя
ТЛ Опалюк
Педагогічна освіта: теорія і практика, 77-82, 2013
22013
Адаптаційна функція процесу навчання першокурсника в умовах ВНЗ
ТЛ Опалюк
Проблеми сучасної психології 15, 2012
22012
Соціально-психологічний супровід сімей, що мають дітей з особливими потребами
ОМ Опалюк, ТЛ Опалюк
Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету …, 2012
22012
РОЗУМІННЯ ПОНЯТЬ «РЕФЛЕКСІЯ»,«РЕФЛЕКСІЙНА ПОЗИЦІЯ»,«РЕФЛЕКСІЙНІ ВМІННЯ»,«РЕФЛЕКСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ»: ПОРІВНЯЛЬНО-АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД
Т Опалюк
ББК 74в4 (4+ 4Укр) я43 У 45 Рекомендовано до друку вченою радою Інституту …, 0
2
Формування соціально-рефлексійної компетентності особистості
ТЛ Опалюк
12019
Методичні рекомендації щодо підвищення результативності процесів формування адаптивної та соціальнорефлексійної компетентностей майбутніх фахівців соціальної сфери
ТЛ Опалюк
Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету …, 2019
12019
ДИДАКТИКО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ РЕФЛЕКСІЇ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН
ТЛ Опалюк
МІЖНАРОДНІ ЧЕЛПАНІВСЬКІ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЧИТАННЯ 23, 188-199, 2018
12018
Формування соціальної рефлексії майбутніх учителів у процесі вивчення гуманітарних дисциплін: теоретико-методологічний аспект
ТЛ Опалюк
12018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20