Подписаться
Андрій Васильович Шерудило; Andrii Sherudylo
Андрій Васильович Шерудило; Andrii Sherudylo
доцент кафедри педагогіки, психології, соціальної роботи та менеджменту, Глухівський національний
Подтвержден адрес электронной почты в домене gnpu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Сутність, зміст, структура і функції інноваційної діяльності вчителя в умовах модернізації педагогічної освіти
АВ Шерудило
Професійна підготовка майбутніх учителів початкової школи: компетентнісний …, 2019
52019
Сутність та класифікація інноваційних технологій у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку
АВ Шерудило
Педагогічна освіта: теорія і практика, 442-448, 2015
42015
Формування готовності майбутніх педагогів до інноваційної діяльності в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку як умова міжнародної мобільності
АВ Шерудило
Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, IV (39), 69-73, 2016
32016
Компетентнісний підхід як основа формування готовності майбутніх учителів до використання інноваційних технологій у дитячих оздоровчих таборах
АВ Шерудило
Проблеми та перспективи розвитку освіти. Матеріали ІІ Міжнародної науково …, 2016
2*2016
Формування готовності майбутніх учителів до використання інноваційних технологій у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку
АВ Шерудило
Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, 2016
2*2016
Модель формування готовності майбутніх учителів до використання інноваційних технологій у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку
АВ Шерудило
Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені …, 2018
12018
Психолого-педагогічні аспекти управління науково-дослідницькою діяльністю студентів педагогічних закладів вищої освіти
АВ Шерудило, ОВ Зінченко
Молодий вчений, С. 124–127, 2018
12018
Динаміка формування готовності майбутніх учителів до використання інноваційних технологій у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку
АВ Шерудило
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П …, 2018
12018
Методика формування готовності майбутніх учителів до використання інноваційних технологій у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку
АВ Шерудило
Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені …, 2018
12018
Експериментальна перевірка процесу формування готовності майбутніх учителів до використання інноваційних технологій у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку
АВ Шерудило
Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету …, 2016
12016
Стан готовності майбутніх учителів до проходження навчально-виховної практики в літніх оздоровчих таборах
АВ Шерудило
Проблеми підготовки сучасного вчителя, 74-80, 2014
12014
Структура та критерії оцінювання готовності майбутніх учителів до роботи в літніх оздоровчих таборах
ВП Зінченко, АВ Шерудило
Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені …, 2014
12014
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВИХОВАТЕЛІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
НВ Василенко, ЮМ Галатюк, НС Савчук, І Дичківська, АВ Шерудило
ФАХОВЕ ВИДАННЯ затверджено наказом Міністерства освіти і науки України …, 2022
2022
Ефективість технології швидкісного читання для пізнавального розвитку підлітків
ОВ Зінченко, АВ Шерудило, МВ Федота
Видавничий дім «Гельветика», 2021
2021
ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ ЯКОCТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ
Д Галіцина, Л Даниленко, Г Дмитренко, Л Калініна, В Кремень, ...
VIRTUS, 106, 2020
2020
INTERNET-COMMUNICATION AS A MEANS OF PEDAGOGICAL INFLUENCE ON TEENAGERS
ОВ Зінченко, АВ Шерудило
Научен вектор на Балканите 3 (1), 57-59, 2019
2019
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Інтенсивна зміна різних аспектів соціального життя, до-сягнення науково-технічного прогресу висувають нові вимоги до професії …
ZA Vladymyrovich, SA Vasilevich
НАУЧЕН ВЕКТОР НА БАЛКАНИТЕ, 58, 2019
2019
Нова українська школа – нові підходи до організації освітнього середовища на уроці
АВ Шерудило, МП Шерудило
Модернізація змісту освіти в контексті полікультурного середовища та …, 2019
2019
Формирование коммуникативной компетентности будущих педагогов в условиях учреждения высшего образования
АВ Шерудило
Перспективы развития высшей школы: материалы ХІІ Международ. науч.-метод …, 2019
2019
Розвиток педагогічної майстерності майбутніх учителів засобами сучасних технологій навчання
АВ Шерудило
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П …, 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20