Follow
Поліщук Вікторія Леонідівна
Поліщук Вікторія Леонідівна
Other namesPolishchuk Viktoriia
Національний університет "Острозька академія"
Verified email at oa.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Фразеологічні одиниці на позначення вживання алкоголю в різносистемних мовах : автореф. дис ... канд. філол. наук : 10.02.15 / Вікторія Леонідівна Поліщук . – Одеса : Б.в …
ВЛ Поліщук
ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського", 2011
52011
Структурно-семантичне моделювання у межах фразео-семантичного ряду «перебувати у стані незначного сп’яніння внаслідок вживання алкоголю» на матеріалі німецької, англійської та …
ВЛ Поліщук
Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : зб. наук. праць …, 2010
22010
Структурно-семантичне моделювання фразео-семантичного поля таксономічного типу “вид алкогольного напою” в німецькій, англійській та українській мовах
ВЛ Поліщук
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія …, 2013
12013
Фразеологічне маркування наслідків, викликаних вживанням алкоголю (на матеріалі німецької, англійської та української мов)
ВЛ Поліщук
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія …, 2012
12012
Структурно-семантичне моделювання фразео-семантичного поля модусного типу фразео-тематичної групи «міра споживання алкогольних напоїв» в німецькій, англійській та українській мовах
ВЛ Поліщук
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія …, 2012
12012
Структурно-семантичне моделювання фразеосеман-тичного поля «Стан та ступінь сп’яніння» в німецькій, англійській та українській мовах
ВЛ Поліщук
Культура народов Причерноморья: научный журнал, С. 227-231, 2008
1*2008
JĘZYK POLSKI NA TLE WOJNY NA UKRAINIE
Y Kratiuk, O Zakharchuk
Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія …, 2023
2023
Лінгвокогнітивні та соціокультурні аспекти комунікації: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (26 листопада 2020 року)
ІВ Ковальчук, ВЛ Поліщук
Видавництво Національного університету" Острозька академія", 2020
2020
Моделювання фразео-семантичного поля квантитативного типу мікросистеми “вживання алкоголю” в німецькій, англійській та українській мовах
ВЛ Поліщук
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія …, 2013
2013
Структурно-семантичне моделювання фразео-тематичної групи «стереотипи ритуально-етикетної поведінки» в німецькій, англійській та українській мовах
ВЛ Поліщук
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія …, 2012
2012
Поліщук Вікторія Леонідівна. Фразеологічні одиниці на позначення вживання алкоголю в різносистемних мовах : Дис... канд. наук: 10.02.15 - 2011.
2011
Мікросистема еталонно-компаративних фразеологічних зворотів «п’яний як» у німецькій, англійській та українській мовних картинах світу
ВЛ Поліщук
Матеріали міжнар. наук. конф. “Мовна картина світу слов’ян і культура” : зб …, 2010
2010
До питання дослідження лексико-фразеологічної мікросистеми „пияцтво” (діахронічний аспект)
ВЛ Поліщук
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія …, 2008
2008
До проблеми дослідження мікросистеми „пияцтво” в німецькій та англійській мовах
ВЛ Поліщук
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія …, 2007
2007
Варіантно-синонімічні кореляції фразеологічних одиниць в межах мікросистеми „пияцтво” (на матеріалі німецької мови)
ВЛ Поліщук
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія …, 2006
2006
Фразеологічні одиниці на позначення стану сп'яніння в історико – етимологічному висвітленні (на матеріалі німецької мови)
ВЛ Поліщук
Слов’янський вісник : зб. наук. праць. Серія “Філологічні науки”, С. 204-209, 2006
2006
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–16