Поліщук Вікторія Леонідівна
Поліщук Вікторія Леонідівна
Національний університет "Острозька академія"
Verified email at oa.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Фразеологічні одиниці на позначення вживання алкоголю в різносистемних мовах : автореф. дис ... канд. філол. наук : 10.02.15 / Вікторія Леонідівна Поліщук . – Одеса : Б.в …
ВЛ Поліщук
ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського", 2011
42011
Структурно-семантичне моделювання фразео-семантичного поля таксономічного типу “вид алкогольного напою” в німецькій, англійській та українській мовах
ВЛ Поліщук
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія …, 2013
2*2013
Структурно-семантичне моделювання у межах фразео-семантичного ряду «перебувати у стані незначного сп’яніння внаслідок вживання алкоголю» на матеріалі німецької, англійської та …
ВЛ Поліщук
Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : зб. наук. праць …, 2010
22010
Структурно-семантичне моделювання фразеосеман-тичного поля «Стан та ступінь сп’яніння» в німецькій, англійській та українській мовах
ВЛ Поліщук
Культура народов Причерноморья: научный журнал, С. 227-231, 2008
2*2008
Фразеологічне маркування наслідків, викликаних вживанням алкоголю (на матеріалі німецької, англійської та української мов)
ВЛ Поліщук
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія …, 2012
12012
Структурно-семантичне моделювання фразео-семантичного поля модусного типу фразео-тематичної групи «міра споживання алкогольних напоїв» в німецькій, англійській та українській мовах
ВЛ Поліщук
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія …, 2012
1*2012
Моделювання фразео-семантичного поля квантитативного типу мікросистеми “вживання алкоголю” в німецькій, англійській та українській мовах
ВЛ Поліщук
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія …, 2013
2013
Структурно-семантичне моделювання фразео-тематичної групи «стереотипи ритуально-етикетної поведінки» в німецькій, англійській та українській мовах
ВЛ Поліщук
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія …, 2012
2012
Поліщук Вікторія Леонідівна. Фразеологічні одиниці на позначення вживання алкоголю в різносистемних мовах : Дис... канд. наук: 10.02.15 - 2011.
2011
Мікросистема еталонно-компаративних фразеологічних зворотів «п’яний як» у німецькій, англійській та українській мовних картинах світу
ВЛ Поліщук
Матеріали міжнар. наук. конф. “Мовна картина світу слов’ян і культура” : зб …, 2010
2010
До питання дослідження лексико-фразеологічної мікросистеми „пияцтво” (діахронічний аспект)
ВЛ Поліщук
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія …, 2008
2008
До проблеми дослідження мікросистеми „пияцтво” в німецькій та англійській мовах
ВЛ Поліщук
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія …, 2007
2007
Варіантно-синонімічні кореляції фразеологічних одиниць в межах мікросистеми „пияцтво” (на матеріалі німецької мови)
ВЛ Поліщук
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія …, 2006
2006
Фразеологічні одиниці на позначення стану сп'яніння в історико – етимологічному висвітленні (на матеріалі німецької мови)
ВЛ Поліщук
Слов’янський вісник : зб. наук. праць. Серія “Філологічні науки”, С. 204-209, 2006
2006
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–14