Юлія Володимирівна Невська / Yuliia V. Nevska / Yuliia Nevska / Yuliia Volodymyrivna Nevska
Юлія Володимирівна Невська / Yuliia V. Nevska / Yuliia Nevska / Yuliia Volodymyrivna Nevska
Підтверджена електронна адреса в hnpu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Модальність, оцінка, евіденціальність, емпатія: проблема визначення (на матеріалі епістолярію М. Куліша)
ЮВ Невська
Лінгвістичні дослідження, 185-192, 2014
3*2014
Емпатія як ознака ділового листування М. Куліша
ЮВ Невська
Лінгвістичні дослідження: збірник наукових праць ХНПУ імені Г.С. Сковороди …, 2012
22012
Особистий епістолярій М. Куліша: фокус емпатії
ЮВ Невська
Ученые записки Таврического национального университета имени В.И …, 2012
12012
Дискурсиви в епістолярії М. Куліша: комунікативно-прагматичний вимір
ЮВ Невська, ЮВ Невская
Харківське історико-філологічне товариство, вид-во МОНОГРАФ, 2019
2019
Вербалізація емпатії в листуванні М. Куліша з І. Дніпровським.
ЮВ Невська
Актуальні проблеми філології та перекладознавства : збірник наукових праць …, 2019
2019
Дискурсиви на позначення авторства в епістолах М. Куліша
ЮВ Невська
Лінгвістичні дослідження, 183-187, 2018
2018
Дискурсиви в організації й авторизації епістолярного дискурсу: типологійно-прагматичний аспект (на матеріалі епістолярію М. Куліша) : дис. ... канд. філол. наук: 10.02.01 …
ЮВ Невська
ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2018
2018
Дискурсиви в організації й авторизації епістолярного дискурсу: типологійно-прагматичний аспект (на матеріалі епістолярію М. Куліша) : автореф. дис. ... канд. філол. наук …
ЮВ Невська
м. Харків, ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 20 с., 2018
2018
Типологія дискурсивів у епістолярному дискурсі
ЮВ Невська
Мова і культура 2 (21), 153-157, 2018
2018
Епістолярний дискурс як віддзеркалення мовної особистості
ЮВ Невська
Science and Education a New Dimension 39 (143), 45-49, 2017
2017
Вставні модальні синтаксеми з іменником в орудному відмінку в СУМ (до проблеми походження)
ЮВ Невська
Мовна особистість: лінгвістика і лінгводидактика, 97-100, 2016
2016
Дискурсивні слова як стилеутворювальна домінанта листів М. Куліша до дружини
ЮВ Невська
Лінгвістичні дослідження, 82-87, 2015
2015
A Way to Success: Еnglish Grammar for University Students. Year 1. (Teacher’s Book)
НВ Тучина, ЮВ Невська, ЯЮ Сазонова, ІВ Жарковська
Харків: Фоліо, 2014
2014
A Way to Success: Еnglish Grammar for University Students. Year 1. (Student’s Book)
НВ Тучина, ЮВ Невська, ЯЮ Сазонова, ІВ Жарковська
Харків: Фоліо, 2014
2014
Вираження логічної необхідності у САМ
ЮВ Невська
Матеріали ІХ Міжнародної наукової конференції «Каразінські читання: Мова …, 2011
2011
A Way to Success: Еnglish Grammar for University Students. Year 1. (Teacher’s Book)
НВ Тучина, ЮВ Невська, ЯЮ Сазонова
Харків: Фоліо, 2010
2010
A Way to Success: Еnglish Grammar for University Students. Year 1. (Student’s Book)
НВ Тучина, ЮВ Невська, ЯЮ Сазонова, ІВ Жарковська, ВВ Перлова
Харків: Фоліо, 2010
2010
Семантичні особливості абстрактних іменників з лексико-семантичним варіантом «ЖОРСТОКІСТЬ» у сучасній англійській мові
ЮВ Невська
Матеріали ІХ Міжнародної наукової конференції «Каразінські читання: Мова …, 2010
2010
Бажан М.П., Верховень В.М., Самойлов В.П., Тимченко В.Д., Зеров М.К.
ЮВ Невська
Літературна Харківщина. Довідник / Під ред. М.Ф. Гетьманця, 27– 28, 59, 60 …, 2007
2007
Terra Australis
ЮВ Невська
Англійська мова і література, 4 – 9, 2007
2007
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20