Фісун Костянтин Анатолійович
Фісун Костянтин Анатолійович
Національна академія Національної гвардії, м. Харків,доктор економічних наук, доцент
Подтвержден адрес электронной почты в домене nangu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Методологія програмування розвитку регіонів України. Монографія.
КА Фісун
Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ, 2007
462007
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОНОМІКА ТРАНСПОРТУ»(ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 7.07010102 «ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕРЕВЕЗЕНЬ І УПРАВЛІННЯ НА ТРАНСПОРТІ …
АВ Куниця, ЮВ Артамонова, АВ Меженков
Автомобільно-дорожній інститут державного вищого навчального закладу …, 2011
2*2011
Організація системи управління якістю продукції в сучасних умовах
КА Фісун
Вісник економіки транспорту і промисловості, 204-210, 2018
12018
Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни «Фінанси будівельного підприємства»(для студентів 4 курсу денної та заочної форм …
СЮ Юр’єва
12017
Логістика: конспект лекцій і методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання (для студентів 6 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 0501 «Економіка і …
КА Фісун, ГА Жовтяк
12009
Використання апарату несилової (інформаційної) взаємодії і псевдофізичних логік у побудові інформаційної бази регіональних ринків
КА Фісун
12006
ALGORITHMIZATION OF PROCEDURES FOR COORDINATION INDIVIDUAL OPINIONS IN THE PROCESS OF IMPLEMENTATION ORGANIZATIONAL AND MANAGERIAL LABOR RELATIONS
КА Фісун, СЯ Вавженчук, ЮВ Ткаченко, МО Науменко
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики 3 (34), 237-250, 2020
2020
ПІДХОДИ ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЯК КОМПОНЕНТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ
КА Фісун, АЮ Сиса
Вісник економіки транспорту і промисловості, 2019
2019
ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ РІШЕНЬ ПРИ УПРАВЛІННІ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА
КА Фісун, ЮГ Ткачук
Вісник економіки транспорту і промисловості, 2019
2019
Маркетинг: методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів галузі знань 07" Управління та адміністрування спеціальності 072" Фінанси, банківська справа та …
ВП Ільчук, ХІ Штирхун, ТО Шпомер
Чернігів: ЧНТУ, 2019
2019
Підходи впровадження кадрового інноваційного менеджменту на підприємствах сфери послуг
КА Фісун, ГА Войтенко
Вісник економіки транспорту і промисловості, 2018
2018
Маркетинг: методичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів галузі знань 07" Управління та адміністрування" за спеціальністю 072" Фінанси, банківська справа та …
ВП Ільчук, ХІ Штирхун
Чернігів: ЧНТУ, 2018
2018
Актуальні питання освіти і науки: зб. наук. ст., матеріали ІV міжнар. наук.-практ. конф., 10-11 листоп. 2016 р.
ВІ Аксьонова, ОІ Скловська, ІЗ Скловський, МІ Алексєєва, ОМ Білик, ...
ХОГОКЗ/KRPOCH Publishing, 2016
2016
Обгрунтування сценарного підходу до розвитку регіону
ММ Медвідь, КА Фісун
ІФНТУНГ, 2016
2016
ЗАГАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ ПРИ ПІДГОТОВКИ МЕНЕДЖЕРІВ В ЄВРОПЕЙСЬКИХ ШКОЛАХ БІЗНЕСУ
КА Фісун, МО Науменко, СС Горєлишев
Аксьонова ВІ, Скловська ОІ, Скловський ІЗ Філософія, 456, 2016
2016
Менеджмент міського розвитку: монографія.
НМ Богдан, КА Фісун
Харківська національна академія міського господарства, 2013
2013
Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Основи менеджменту»(для студентів 3 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напрямку підготовки …
НМ Богдан, КА Фісун
2009
Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни" Менеджмент"(для студентів 3 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напрямів підготовки …
КА Фісун, ГА Жовтяк
2009
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Менеджмент»(для студентів 3 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напрямів …
КА Фісун, НМ Богдан, ГА Жовтяк
2009
Колективна монографія «Менеджмент міського і регіонального розвитку»
ОВ Васильєв, КА Фісун, ОВ Поспєлов, НМ Богдан, ГА Жовтяк, ...
ХНАГХ, 2009
2009
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20