Yurii Rudyi Юрій Рудий
Yurii Rudyi Юрій Рудий
National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsya Вінницький національний медичний університет
Verified email at vnmu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Комп'ютерно-томографічні розміри мозочка та основних ядер кінцевого мозку в юнацькому віці
IV Hunas, OO Havrylenko, YY Rudyy
Клінічна анатомія та оперативна хірургія 9 (2), 78-83, 2010
192010
Морфологічні прояви пошкоджень та компенсаторно-пристосувальних реакцій в легенях ta печінці щурів у відповідь на наслідки локальної гіпер-та гіпотермії шкіри
ІВ Гунас, ЮЙ Рудий, ГВ Даценко, ОЄ Маєвський, ОМ Шаповал
Вісник проблем біології і медицини, 2003
42003
Кореляції комп’ютерно-томографічних розмірів мозочка та основних ядер кінцевого мозку з антропометричними і соматотипологічними параметрами тіла здорових міських юнаків та …
ІВ Гунас, ОО Гавриленко, ВО Ольховський, ЮЙ Рудий
Видавництво УжНУ" Говерла", 2010
32010
Кореляції комп’ютерно-томографічних розмірів мозочка та основних ядер кінцевого мозку з антропометричними і соматотипологічними параметрами тіла здорових міських юнаків та …
ІВ Гунас, ОО Гавриленко, ВО Ольховський, ЮЙ Рудий
Видавництво УжНУ" Говерла", 2010
32010
Ультраструктурні зміни альвеолокапілярного бар’єру легеневої тканини у щурів після локальної гіпертермії шкіри
ЮЙ Рудий
Вісник морфології 7 (2), 220-223, 2001
32001
Обгрунтування використання фізичної реабілітації у хворих з артеріальною гіпертензією (огляд літератури)
ЮЙ Рудий, ЯВ Лученко, ІП Гуменюк
Biomedical and biosocial anthropology, 291, 2014
22014
Оцінка ефективності ремінералізуючої терапії у дітей молодшого шкільного віку із високим ступенем інтенсивності карієсу зубів
ІВ Руда, ОП Дудік, ТВ Чугу, ЮЙ Рудий
Вісник Вінницького національного медичного університету, 67-71, 2018
12018
СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ ТЕМИ “ОСНОВИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ” НА МЕДИЧНИХ ФАКУЛЬТЕТАХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
ЮЙ Рудий, ІК Чурпій, ОВ Марчук, ІВ Руда, ЛЄ Атаманчук
Art of Medicine, 158-165, 2019
2019
Факторна структура фізичної та функціональної підготовленості студентів з порушенням постави
ОО Куц-Бурдейна, ЮЙ Рудий, ОВ Марчук, ЯВ Лученко
Pain medicine 3 (2/1), 34-34, 2018
2018
Постуральний баланс у пацієнтів з гіпертонічною хворобою та деформуючими дорсопатіями шийного відділу хребта
ПФ Колісник, ОВ Долинна, ІВ Баранова, НС Гончарова, СП Колісник, ...
Pain medicine 3 (2/1), 25-25, 2018
2018
Метод" Мозкового штурму" в міждисциплінарному контексті при вивченні теми:" Хронічний рецидивуючий афтозний стоматит у дітей і підлітків. Етіологія. Патогенез. Клініка …
ІВ Руда, ЮЙ Рудий, ОІ Башинська, ИВ Руда, ЮЙ Рудый, ...
Вісник Вінницького національного медичного університету. Т. 19,№ 1: 183-186, 2015
2015
Метод" Мозкового штурму" в міждисциплінарному контексті при вивченні теми:" Хронічний рецидивуючий афтозний стоматит у дітей і підлітків. Етіологія. Патогенез. Клініка …
ІВ Руда, ЮЙ Рудий, ОІ Башинська, ИВ Руда, ЮЙ Рудый, ...
Вісник Вінницького національного медичного університету. Т. 19,№ 1: 183-186, 2015
2015
Проблеми, що виникають при викладанні дитячої терапевтичної стоматології англійською мовою іноземним студентам в контексті болонського процесу
ІВ Руда, ТВ Чугу, ЮЙ Рудий, МО Дмітрієв, МА Березняк
Biomedical and Biosocial Anthropology.№ 19: 245-247, 2012
2012
Індексна оцінка стану твердих тканин зубів і фізико-біохімічні властивості ротової рідини у практично здорових підлітків з різними рівнями інтенсивності карієсу зубів
ІВ Руда, ЮЙ Рудий, ТВ Чугу, МА Березняк, ИВ Руда, ЮИ Рудый
Вісник вінницького національного медичного університету. Т. 13,№ 1: 14-18, 2009
2009
Динаміка частоти ураженості карієсом молярів у практично здорових підлітків в залежності від віку і статі
ІВ Руда, ЮЙ Рудий, ТВ Чугу, ВО Варивода, ИВ Руда, ЮЙ Рудый, ...
Вісник морфології. Т. 14,№ 1: 122-126, 2008
2008
Якісний і кількісний склад мікрофлори порожнини рота у практично здорових підлітків із різними рівнями інтенсивності карієсу зубів
ІВ Руда, ЮЙ Рудий, ПВ Сарафинюк, НВ Белік, ОМ Шаповал, ...
Вісник морфології, 2007
2007
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ІНТЕНСИВНОСТІ КАРІЄСУ ЗУБІВ БУДОВИ ТІЛА У ПРАКТИЧНО ЗДОРОВИХ ПІДЛІТКІВ РІЗНОЇ СТАТІ
ІВ Руда, ЮЙ Рудий, ГВ Даценко, ЕВ Беляєв, ВО Варивода
2006
Концепції розвитку структурних і функціональних порушень в організмі у відповідь на травматичне ушкодження шкіри різного генезу
ІВ Гунас, ЮЙ Рудий, ГВ Даценко, ОЄ Маєвський
Вісник наукових досліджень, 4-5, 2003
2003
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–18