Болотова, Анна Дмитриевна (ГД Болотова)
Болотова, Анна Дмитриевна (ГД Болотова)
researcher, Institute of Economic and Legal Research of NAS of Ukraine
Підтверджена електронна адреса в nas.gov.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Основные нововведения в правовом регулировании ответственности в Хозяйственном кодексе Украины
ДX Липницкий, АД Болотова
Экономика и право, 128-133, 2002
72002
Какому суду подведомственны налоговые споры?
ДХ Липницкий, АД Болотова
Закон и бизнес, 12, 2005
32005
До питання причинного зв’язку у господарських спорах про відшкодування збитків
ГД Болотова
Економіка та право. Серія: Право, 53-56, 2015
22015
Джерела відшкодування державою збитків, неправомірно завданих суб’єктам господарювання
ГД Болотова
Экономика и право, 29-34, 2009
2*2009
Основные направления унификации экономических санкций
ДХ Липницкий, АД Болотова
Донецк: ИЭПИ НАН Ук раины, 1998
21998
Функции хозяйственно-правовой ответственности и ее основания
ДХ Липницкий, АД Болотова
Хозяйственное право: учебник/ВК Мамутов, ГЛ Знаменский, ВВ Хахулин и др, 0
2
Щодо питання про шляхи вдосконалення оподаткування на регіональному рівні
ГД Болотова
Держава та регіони. Серія: Право, 65 – 70, 2016
12016
Розвиток законодавства про відповідальність держави за збитки, незаконно завдані суб'єктам господарювання
ГД Болотова
Правничий часопис Донецького університету, 54 – 61, 2014
12014
К вопросу о взаимодействии институтов ответственности в Хозяйственном и Налоговом кодексах Украины
АД Болотова
Финансовое право, 43-48, 2007
12007
Деякі аспекти захисту прав інвесторів як складової інвестиційної привабливості України
ГД Болотова
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки …, 2018
2018
Проблемні аспекти правового забезпечення інвестиційної привабливості України
ГД Болотова
Право і суспільство 2 (6), 118 – 123, 2017
2017
Деякі аспекти покращення правового забезпечення інвестиційної привабливості України
ГД Болотова
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Юридичні науки …, 2017
2017
The causal connections''question in commercial disputes for damages
ГД БОЛОТОВА
Экономика и право, 52-56, 2015
2015
Забезпечення самостійності регіонів у податковій сфері на прикладі законодавства країн ЄС
ГД Болотова
Право і суспільство, 133 – 138, 2015
2015
Ответственность государства за убытки, незаконно причиненные предпринимателям. По законодательству Украины
АД БОЛОТОВА
Закон и право, 63-66, 2014
2014
Відшкодування збитків як універсальна форма господарсько- правової відповідальності
ГД Болотова
10 років застосування Господарського кодексу України: сучасний стан та …, 2014
2014
Обмеження впливу на бізнес контрольно-наглядових органів як складова податкової політики
ГД Болотова
Економіка та право, 60-65, 2013
2013
Limiting the influence of the enforcement bodies on business as part of the tax policy
ГД Болотова
Экономика и право, 060-065, 2013
2013
ВЗАЄМНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК ПРИНЦИП ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
HD Bolotova
Economics and Law, 124-131, 2012
2012
Взаимная ответственность как принцип налоговой системы Украины
АД БОЛОТОВА
Экономика и право, 124-131, 2012
2012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20