Федотов Вяеслав Викторович, Федотов В'ячеслав Вікторович, Vyacheslav Fedotov
Федотов Вяеслав Викторович, Федотов В'ячеслав Вікторович, Vyacheslav Fedotov
Государственное высшее учебное заведение "Национальный горный университет"
Підтверджена електронна адреса в nmu.org.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Обобщенный алгоритм диверсификации технологий обращения с породными отвалами угольных шахт
ВЕ Колесник, ВВ Федотов, ЮВ Бучавый
Науковий вісник Національного гірничого університету, 138-142, 2012
42012
Использование природных и синтетических материалов в качестве компонентов искусственных почвенных субстратов (обзор)
ЕА Борисовская, ВВ Федотов
Науковий вісник НГУ, 84-88, 2011
42011
Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Хімія каркасних сполук» для студентів спеціальностей 6.051301 «Хімічна технологія» денної форми навчання
ЮЄ Клімко, ІА Левандовський
НТУУ «КПІ», 2012
22012
Розробка електронних екологічних паспортів породних відвалів вугільних шахт
АВ Павличенко, ВВ Федотов, ЮВ Бучавий, АА Коваленко
Науковий вісник Національного гірничого університету, 105-110, 2014
12014
Методологічні підходи до екологічної оцінки впливу техногенних масивів на компоненти навколишнього середовища [Електронний ресурс]
ВВ Федотов, АВ Павличенко, ЮВ Бучавий
Режим доступу: http://ir. nmu. org. ua/bitstream/handle/123456789/149874 …, 0
1
МЕТОДИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОГРАМ ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН КРЕМЕНЕЦЬКОГО ПЕДУЧИЛИЩА ІМ. ТГ ШЕВЧЕНКА
ВВ Федотов
ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ, 38, 2018
2018
Методика оцінки зсувонебезпечності природних схилів яружно-балочної мережі м. Дніпро
ОС Ковров, ЮВ Бучавий, ВВ Федотов, АГ Рудченко
Збірник наукових праць Національного гірничого університету, 347-360, 2017
2017
Удосконалення системи обліку, оцінки і моніторингу техногенних родовищ з використанням геоінформаційних технологій
АВ Павличенко, ЮВ Бучавий, ВВ Федотов, ОВ Деменко, КВ Тріпачова
Вісник Національного технічного університету ХПІ. Серія: Механіко …, 2017
2017
Ландшафтно-екологічна навчальна практика. Методичне забезпечення для студентів напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване …
ІГ Миронова, ОВ Деменко, ВВ Федотов, АВ Павличенко
Видавництво НГУ, 2015
2015
Геомеханическая оценка армирующих свойств корневых систем древесной растительности на склонах и техногенных откосах
БР Ракишев, АС Ковров, ВВ Федотов
Розробка родовищ, 2015
2015
Усовершенствование методики определения класса опасности твердых отходов угледобычи
ЕА Борисовская, ВВ Федотов
Науковий вісник Національного гірничого університету, 130-136, 2014
2014
Экологическая роль геоматериалов в формировании противоэрозионных травостоев на промышленных отвалах.
АВ Павличенко, СМ Лисицкая, ВВ Федотов
Керченский государственный морской технологический университет, 2011
2011
Кулик ЯА, Книш БП, Шкуран МВ, Черноволик ОВ Розробка системи стеження за рухом
АО Лисий, ВВ Онищук, АА Сергеев-Горчинский, ОЮ Сердюк, ...
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ, ПАСПОРТИЗАЦИИ И ОЦЕН-КИ ОПАСНОСТИ ОТХОДОВ УГЛЕДОБЫЧИ В УКРАИНЕ
ЕА Борисовская, ВВ Федотов, АВ Павличенко
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РАСТИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ КАК АКТИВАТОРОВ ПОЧВООБРАЗОВАНИЯ ДЕГРАДИРОВАННЫХ ЗЕМЕЛЬ
АИ Горовая, СМ Лисицкая, ТВ Скворцова, АВ Павличенко, ВВ Федотов
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–15