Михаил Львов
Михаил Львов
Херсонский государственный университет
Verified email at ksu.ks.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Педагогічні технології та педагогічно орієнтовані програмні системи: предметно-орієнтований підхід
ОВ Співаковський, МС Львов, ГМ Кравцов, ВА Крекнін, ТА Гуржій, ...
Комп'ютер у школі й сім’ї 2 (20), 17-21, 2002
111*2002
Шкільна система комп’ютерної алгебри ТерМ 7-9. Принципи побудови та особливості використання. Науковий часопис НПУ ім. Драгоманова, серія № 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи …
МС Львов
К.: НПУ ім. Драгоманова, 10, 2005
552005
Концепція програмної системи підтримки математичної діяльності
МС Львов
НПУ імені МП Драгоманова, 2003
552003
Терм VII–шкільна система комп’ютерної алгебри
МС Львов
Комп’ютер у школі та сім’ї 7, 27-30, 2004
452004
О ЮБИЛЯРЕ
ВМ ЛЬВОВ
Человеческий фактор: проблемы психологии и эргономики, 3-4, 2005
392005
Основные принципы построения педагогических программных средств поддержки практических занятий
МС Львов
Управляющие системы и машины. N 6, 79-85, 2006
372006
Використання методів комп’ютерної алгебри та технології символьних перетворенеь в педагогічних програмних системах. Нові технології навчання: Наук.-метод. зб./Кол. авт
МС Львов
К.: Наук.-метод. центр вищої освіти, 110-113, 2004
312004
Робоче місце вчителя в сучасній інформаційній системі управління навчальним процесом. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання. Зб. наук. праць/Редкол
МС Львов, ОВ Співаковський, ВС Круглик
К.: НПУ ім. МП Драгоманова, 10, 2005
292005
Социальные сети как средство организации учебного процесса
ТЛ Архипова, НВ Осипова, МС Львов
Інформаційні технології в освіті, 7-18, 2015
252015
Discovery of invariant equalities in programs over data fields
AA Letichevsky, MS Lvov
Applicable Algebra in Engineering, Communication and Computing 4 (4), 269-286, 1993
191993
Шляхи удосконалення курсу “Основи алгоритмізації та програмування” у педагогічному вузі
ОВ Співаковський, МС Львов
Комп’ютер у школі та сім’ї, 22-24, 2001
182001
Тенденції розвитку освітніх інформаційно-комунікативних технологій
МС Львов
Інформаційні технології в освіті. Зб. наук. пр. Вид. ХДУ, 107-114, 2008
172008
Математичні моделі та методи підтримки ходу розв’язання навчальних задач з аналітичної геометрії
МС Львов
Штучний інтелект, 2010
152010
Алгебра з комп ‘ютером
М Львов, Н Львова
К.: Шк. світ, 2007
152007
About one algorithm of program polynomial invariants generation
MS Lvov
Eds.: M. GIESE, T. JEBELEAN Proc. WING, 85-99, 2007
132007
Choosing the first educational programming language
V Kruglyk, M Lvov
ICT in Education, Research and Industrial Applications: Integration …, 2012
122012
Інтегроване програмне середовище вивчення курсу аналітичної геометрії для ВНЗ. Концепція, архітектура, функціональність
МС Львов
Наукові праці національного університету харчових технологій 30, 106-109, 2010
122010
Polynomial invariants for linear loops
MS Lvov
Cybernetics and Systems Analysis 46 (4), 660-668, 2010
112010
Концепцiя програмної системи пiдтримки математичної дiяльностi. Комп’ютерно-орiєнтованi системи навчання: Зб. наук. праць. Вип. 7
МС Львов
112003
Simulation technologies of virtual reality usage in the training of future ship navigators
MS Lvov, HV Popova
Видавничий центр Криворiзького державного педагогiчного унiверситету, 2019
92019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20