Михаил Львов
Михаил Львов
Херсонский государственный университет
Подтвержден адрес электронной почты в домене ksu.ks.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Роль родного языка в становлении духовного мира личности (опыт моделирования)
МР Львов
Русский язык в школе, 3-8, 2001
143*2001
Педагогічні технології та педагогічно орієнтовані програмні системи: предметно-орієнтований підхід
ОВ Співаковський, МС Львов, ГМ Кравцов, ВА Крекнін, ТА Гуржій, ...
Комп'ютер у школі й сім’ї 2 (20), 17-21, 2002
121*2002
Концепція програмної системи підтримки математичної діяльності
МС Львов
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані …, 2003
572003
Шкільна система комп’ютерної алгебри ТерМ 7-9. Принципи побудови та особливості використання. Науковий часопис НПУ ім. Драгоманова, серія № 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи …
МС Львов
К.: НПУ ім. Драгоманова, 10, 2005
552005
Терм VII–шкільна система комп’ютерної алгебри
МС Львов
Комп’ютер у школі та сім’ї 7, 27-30, 2004
452004
Основные принципы построения педагогических программных средств поддержки практических занятий
МС Львов
Управляющие системы и машины 6, 70-75, 2006
402006
Социальные сети как средство организации учебного процесса
ТЛ Архипова, НВ Осипова, МС Львов
Інформаційні технології в освіті, 7-18, 2015
342015
Використання методів комп’ютерної алгебри та технології символьних перетворенеь в педагогічних програмних системах. Нові технології навчання: Наук.-метод. зб./Кол. авт
МС Львов
К.: Наук.-метод. центр вищої освіти, 110-113, 2004
322004
Робоче місце вчителя в сучасній інформаційній системі управління навчальним процесом. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання. Зб. наук. праць/Редкол
МС Львов, ОВ Співаковський, ВС Круглик
К.: НПУ ім. МП Драгоманова 3 (10), 2005
312005
Тенденції розвитку освітніх інформаційно-комунікативних технологій
МС Львов
Інформаційні технології в освіті. Зб. наук. пр. Вид. ХДУ, 107-114, 2008
232008
Choosing the first educational programming language
V Kruglyk, M Lvov
ICT in Education, Research and Industrial Applications: Integration …, 2012
202012
Discovery of invariant equalities in programs over data fields
AA Letichevsky, MS Lvov
Applicable Algebra in Engineering, Communication and Computing 4 (4), 269-286, 1993
201993
Шляхи удосконалення курсу “Основи алгоритмізації та програмування” у педагогічному вузі
ОВ Співаковський, МС Львов
Комп’ютер у школі та сім’ї, 22-24, 2001
192001
Simulation technologies of virtual reality usage in the training of future ship navigators
MS Lvov, HV Popova
Видавничий центр Криворiзького державного педагогiчного унiверситету, 2019
162019
Алгебра з комп ‘ютером
М Львов, Н Львова
К.: Шк. світ, 2007
162007
About one algorithm of program polynomial invariants generation
MS Lvov
Eds.: M. GIESE, T. JEBELEAN Proc. WING, 85-99, 2007
152007
Інноваційні методи управління інформаційними активами вищого навчального закладу
ОВ Співаковський, МС Львов, ГМ Кравцов
Комп'ютер у школі та сім'ї, 3-7, 2013
142013
Polynomial invariants for linear loops
MS Lvov
Cybernetics and Systems Analysis 46 (4), 660-668, 2010
142010
Математичні моделі та методи підтримки ходу розв’язання навчальних задач з аналітичної геометрії
МС Львов
Штучний інтелект, 2010
142010
Основні задачі проектування комп'ютерних систем підтримки практичної навчальної математичної діяльності
ОВ Співаковський, МС Львов, ТА Гуржій
Нові технології навчання: наук.-метод. зб, 24-28, 2002
122002
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20