Грицаєнко Людмила Михайлівна (Hrytsayenko Liudmyla)
Грицаєнко Людмила Михайлівна (Hrytsayenko Liudmyla)
Kyiv National University of Technologies and Design
Подтвержден адрес электронной почты в домене knutd.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Інформаційно-освітнє середовище у системі забезпечення якості освітньої діяльності ВНЗ
ОБМ ЛМ Грицаєнко
Формирование рыночных отношений в Украине, С.113-116., 2015
62015
Основи красномовства
Л Грицаєнко
52018
ОСНОВИ КРАСНОМОВСТВА
ЛМ Грицаєнко
5*2013
Академічна доброчесність в академічному середовищі закладів вищої освіти
ЛМ Грицаєнко
Virtus: Scientific Journal, 126-131, 2018
22018
Лінгвокультурологічна складова навчальної дисципліни «Риторика та мистецтво презентації» у формуванні духовності особистості
ЛМ Грицаєнко .
Virtus: Scientific Journal, С. 87-91, 2017
12017
Формування риторичної особистості майбутнього педагога в курсі" Риторика і мистецтво презентації"
ЛМ Грицаєнко
Інноваційний потенціал світової науки–ХХІ сторіччя, 2015
12015
Принципи академічної доброчесності в системі внутрішнього забезпечення якості освіти
Л Грицаєнко
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П …, 2020
2020
Роль соціокультурного компоненту у формуванні комунікативної компетентності в процесі вивчення української мови як іноземної
ЛМ Грицаєнко
Інноваційна педагогіка 1 (21), 104-109, 2020
2020
ПОВАГА ДО ПРАВ ЛЮДИНИ І ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД ЯК ЕЛЕМЕНТ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ RESPECT FOR HUMAN RIGHT AND FUNDAMENTAL FREEDOMS AS AN ELEMENT OF THE ASSOCIATION AGREEMENT
Л Грицаєнко
ББК У5 Б14, 98, 2019
2019
Формування етичних засад академічної доброчесності в майбутніх педагогів при викладанні дисципліни "Риторика та мистецтво презентації"
ЛМ Грицаєнко
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Філологія, 54-59, 2019
2019
Впровадження елементів академічного письма при викладанні дисципліни «Ділова украЇнська мова» для майбутніх педагогів
ЛМ Грицаєнко
Сучасні тенденції та фактори розвитку педагогічних та психологічних наук 1 …, 2019
2019
Самостійна робота студентів як процес самовиховання, саморозвитку особистості майбутніх педагогів
ЛМ Грицаєнко
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П …, 2019
2019
Допустимі обмеження свобод внутрішнього ринку Європейського Союзу в практиці Суду ЄС
Л Грицаєнко
Jurnalul juridic national: teorie şi practică 27 (5), 164-167, 2017
2017
Міжкультурна комунікація і міжкультурна особистість у комунікативному просторі інформаційного суспільства
ЛМ Грицаєнко
Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітарного знання у …, 2017
2017
Лінгвокультурема як сема мови і культури: лінгвокультурологічний аспект риторики
ЛМ Грицаєнко
Мова і культура, 2017
2017
Презентація як комунікативна взаємодія між учасниками освітнього процесу у вищій школі
ЛМ Грицаєнко
Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітарного знання у …, 2016
2016
Мистецтво самопрезентації і педагогічна техніка у професійній діяльності викладача
ЛМ Грицаєнко
Virtus, 2016
2016
Електронний освітній ресурс-складова системи внутрішнього забезпечення якості підготовки фахівців
ЛМ Грицаєнко
Інноваційний потенціал світової науки–ХХІ сторіччя, 2014
2014
Культурологічний аспект генезису риторичного слова у Стародавній Греції
ЛМ Грицаєнко, ЛВ Зятковська
Мова і культура, 21-28, 2013
2013
Детермінізм філософії буття і мистецтва слова в країнах Стародавнього світу
ЛМ Грицаєнко, ЛВ Зятковська
Інноваційний потенціал української науки–ХХІ сторіччя, 2013
2013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20