Підписатись
Грицаєнко Людмила Михайлівна (Hrytsayenko Liudmyla)
Грицаєнко Людмила Михайлівна (Hrytsayenko Liudmyla)
Kyiv National University of Technologies and Design
Підтверджена електронна адреса в knutd.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Основи красномовства. Навчальний посібник
Л Грицаєнко
8*2018
Інформаційно-освітнє середовище у системі забезпечення якості освітньої діяльності ВНЗ
ОБМ ЛМ Грицаєнко
Формирование рыночных отношений в Украине, С.113-116., 2015
82015
ОСНОВИ КРАСНОМОВСТВА
ЛМ Грицаєнко
8*2013
Академічна доброчесність в академічному середовищі закладів вищої освіти
ЛМ Грицаєнко
Virtus: Scientific Journal, 126-131, 2018
22018
Формування риторичної особистості майбутнього педагога в курсі" Риторика і мистецтво презентації"
ЛМ Грицаєнко
Інноваційний потенціал світової науки–ХХІ сторіччя, 2015
22015
Лінгвокультурологічна складова навчальної дисципліни «Риторика та мистецтво презентації» у формуванні духовності особистості
ЛМ Грицаєнко .
Virtus: Scientific Journal, С. 87-91, 2017
12017
Формування цифрової компетентності майбутніх педагогів у процесі вивчення риторики
ЛМ Грицаєнко
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П …, 2021
2021
Використання термінів" інформаційно-комунікаційна" та" цифрова компетентність" у сфері освіти
ЛМ Грицаєнко
Педагогіка та психологія: сучасний стан розвитку наукових досліджень та …, 2021
2021
Принципи академічної доброчесності в системі внутрішнього забезпечення якості освіти
Л Грицаєнко
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П …, 2020
2020
Роль соціокультурного компоненту у формуванні комунікативної компетентності в процесі вивчення української мови як іноземної
ЛМ Грицаєнко
Інноваційна педагогіка 1 (21), 104-109, 2020
2020
Застосування практики Європейського суду з прав людини вітчизняним органом конституційної юстиції
Л Грицаєнко
Particularităţile adaptării legislaţiei Republicii Moldova şi Ucrainei la …, 2019
2019
Формування етичних засад академічної доброчесності в майбутніх педагогів при викладанні дисципліни "Риторика та мистецтво презентації"
ЛМ Грицаєнко
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Філологія, 54-59, 2019
2019
Впровадження елементів академічного письма при викладанні дисципліни «Ділова украЇнська мова» для майбутніх педагогів
ЛМ Грицаєнко
Сучасні тенденції та фактори розвитку педагогічних та психологічних наук 1 …, 2019
2019
Самостійна робота студентів як процес самовиховання, саморозвитку особистості майбутніх педагогів
ЛМ Грицаєнко
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П …, 2019
2019
Міжкультурна комунікація і міжкультурна особистість у комунікативному просторі інформаційного суспільства
ЛМ Грицаєнко
Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітарного знання у …, 2017
2017
Лінгвокультурема як сема мови і культури: лінгвокультурологічний аспект риторики
ЛМ Грицаєнко
Мова і культура, 2017
2017
Презентація як комунікативна взаємодія між учасниками освітнього процесу у вищій школі
ЛМ Грицаєнко
Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітарного знання у …, 2016
2016
Мистецтво самопрезентації і педагогічна техніка у професійній діяльності викладача
ЛМ Грицаєнко
Virtus, 2016
2016
Електронний освітній ресурс-складова системи внутрішнього забезпечення якості підготовки фахівців
ЛМ Грицаєнко
Інноваційний потенціал світової науки–ХХІ сторіччя, 2014
2014
Культурологічний аспект генезису риторичного слова у Стародавній Греції
ЛМ Грицаєнко, ЛВ Зятковська
Мова і культура, 21-28, 2013
2013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20