Володимир Сухонос
Володимир Сухонос
Сумський державний університет, Навчально-науковий інститут права, кафедра конституційного права
Подтвержден адрес электронной почты в домене uabs.sumdu.edu.ua
НазваниеПроцитированоГод
Динаміка сучасного державно-політичного режиму в Україні: антиномія демократизму і авторитаризму
ВВ Сухонос, ВВ Сухонос
ВТД «Університетська книга», 2003
342003
Інститут глави держави в конституційному праві
ВВ Сухонос, ВВ Сухонос
Видавництво Державного вищого навчального закладу «Українська академія …, 2011
302011
Теорія держави і права: підручник
ВВ Сухонос
Суми: Університетська книга, 2014
152014
Теорія держави і права
ВВ Сухонос, ВВ Сухонос
Видавництво" Університетська книга", 2014
142014
Монархія як державна форма: історико-теоретичний та конституційно-правовий аспекти
ВВ Сухонос, ВВ Сухонос
ВВП «Мрія-1», 2010
112010
Сутність та функції авторитарного державного режиму в умовах переходу до демократії (теоретико-методологічний аналіз)
ВВ Сухонос, ВВ Сухонос
Інститут держави і права ім. ВМ Корецького НАН України, 2000
112000
Форма правління: термінологія, класифікація, характеристика (проблеми постіндустріальної епохи)
ВВ Сухонос
Держава і право: збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки.–К …, 2003
92003
Конституційно-правовий та історичний аспекти припинення повноважень глави держави: теоретико-методологічний аналіз
ВВ Сухонос
Підприємництво, господарство і право, 122-125, 2007
72007
Адхократія як антибюрократична державна технологія: історико-правовий контекст
ВВ Сухонос, ВВ Сухонос
Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи …, 2014
62014
Суверенітет як територіальний вимір держави постіндустріального суспільства: функціональний та економічний аспекти
В Сухонос
Підприємництво, господарство і право, 75-76, 2003
62003
Конституційна реформа в Україні
ВВ Сухонос, ВВ Сухонос
Редакція журналу «Право України», 2014
42014
Структура правової норми у контексті теорії права
ВВ Сухонос, ВВ Сухонос
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2009
42009
Інститут глави держави в Україні 1917–1921 років
В Сухонос
Вісн. Центр. виборч. комісії, 78-84, 2008
42008
Правова держава
Ю Шемшученко, НМ Пархоменко, ОФ Андрійко, ОВ Батанов, ...
Юридична енциклопедія, 321-323, 1995
41995
Глава держави у державному механізмі: конституційно-правовий статус
ВВ Сухонос, ВВ Сухонос
Еллада-S, 2015
32015
Державне правління: еволюція сучасних форм
ВВ Сухонос, ВВ Сухонос
Видавництво" Університетська книга", 2014
32014
Судова влада: теоретичні проблеми, досвід, перспективи
ВВ Сухонос
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2013
32013
Інститут глави держави в умовах республіки: конституційно-правовий та історико-теоретичний аспекти
ВВ Сухонос, ВВ Сухонос
Видавництво" Університетська книга", 2013
32013
Держава: питання теорії (загальний і конституційно-правовий аспекти)
ВВ Сухонос, ВВ Сухонос
Університетська книга, 2015
22015
Генезис процесуального статусу органів прокуратури у кримінальному судочинстві: світовий і вітчизняний досвід
ОМ Косий
Право і безпека, 119-123, 2013
22013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20