Підписатись
Володимир Сухонос
Володимир Сухонос
Сумський державний університет, Навчально-науковий інститут права, кафедра конституційного права
Підтверджена електронна адреса в uabs.sumdu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Теорія держави і права
ВВ Сухонос
Видавництво" Університетська книга", 2014
2192014
Теорія держави і права: підручник
ВВ Сухонос
Суми: Університетська книга, 2014
612014
Інститут глави держави в конституційному праві
ВВ Сухонос
Видавництво Державного вищого навчального закладу «Українська академія …, 2011
602011
Динаміка сучасного державно-політичного режиму в Україні: антиномія демократизму і авторитаризму
ВВ Сухонос
ВТД «Університетська книга», 2003
592003
Правова держава
ЮС Шемшученко, НМ Пархоменко, ОФ Андрійко, ОВ Батанов, ...
Юридична енциклопедія, 36, 2003
452003
Правові та організаційні аспекти розвитку прокуратури України в сучасних умовах: монографія
ВВ Сухонос
Universytetsʹka knyha, 2015
382015
Монархія як державна форма: історико-теоретичний та конституційно-правовий аспекти
ВВ Сухонос
" Мрія-1", 2010
252010
Сутність та функції авторитарного державного режиму в умовах переходу до демократії (теоретико-методологічний аналіз)
ВВ Сухонос
дисерт. к. ю. н, 2000
212000
Склад злочину: закон, теорія та практика: монографія
ВВ Сухонос, ВВ Сухонос
Суми: Університетська книга, 200, 2018
202018
Інститут глави держави в умовах республіки: конституційно-правовий та історико-теоретичний аспекти
ВВ Сухонос
Видавництво" Університетська книга", 2013
192013
Держава: питання теорії (загальний і конституційно-правовий аспекти)
ВВ Сухонос
Університетська книга, 2015
102015
Форма правління: термінологія, класифікація, характеристика (проблеми постіндустріальної епохи)
В Сухонос
Держава і право: збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки.–К …, 2003
102003
Розвиток банківського бізнесу в умовах цифрової економіки
ОВ Крухмаль, ВВ Сухонос
ТОВ" ДКС-центр", 2020
82020
Державне правління: еволюція сучасних форм
ВВ Сухонос
Видавництво" Університетська книга", 2014
82014
Конституційна реформа в Україні
ВВ Сухонос
Редакція журналу «Право України», 2014
82014
Суверенітет як територіальний вимір держави постіндустріального суспільства: функціональний та економічний аспекти
В Сухонос
Підприємництво, господарство і право, 75-76, 2003
82003
Державний механізм забезпечення національної безпеки: інституціонально-правова та технологічна парадигми
ВВ Сухонос, ВВ Сухонос
Університетська книга, 2019
72019
Конституційно-правовий та історичний аспекти припинення повноважень глави держави: теоретико-методологічний аналіз
ВВ Сухонос
Підприємництво, господарство і право, 122-125, 2007
72007
Глава держави у державному механізмі: конституційно-правовий статус
ВВ Сухонос
Еллада-S, 2015
62015
Імпічмент як спосіб припинення повноважень глави держави: конституційний та політико-правовий аспекти
ВВ Сухонос
Правовий вісник Української академії банківської справи, 3-6, 2014
62014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20