Подписаться
Нестор Гупан, Nestor Gupan
Нестор Гупан, Nestor Gupan
Інститут педагогіки НАПН України
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Українська історіографія історії педагогіки
НМ Гупан
К.: АПН 232, 2, 2002
2842002
Розвиток історії педагогіки в Україні (історіографічний аспект)
НМ Гупан
Гупан Нестор Миколайович–К, 2001
1182001
Історіографія розвитку історико-педагогічної науки в Україні
НМ Гупан
К.: Національний педагогічний університет імені МП Драгоманова, 2000
1092000
Компетентнісно орієнтована методика навчання історії в основній школі
ОІ Пометун, НМ Гупан, ВС Власов
Київ:«КОНВІ ПРІНТ», 2018
812018
Джерельна база історії педагогіки: пошук підходів до систематизації
Н Гупан
Рідна школа, 67-70, 2013
562013
Актуальні проблеми методології історико-педагогічних досліджень
Н Гупан
Рідна школа, 53-56, 2013
452013
До періодизації розвитку історико-педагогічного процесу в Україні
Н Гупан
Шлях освіти, 45-49, 1999
391999
Studying history as an Educational space of studentscritical thinking development
PO Ivanivna, GN Mikolayovich
Хуманитарни Балкански изследвания, 60-63, 2018
332018
Проектування шкільного підручника: вимоги і проблеми
ОІ Пометун, НМ Гупан
Проблеми сучасного підручника, 564-573, 2014
272014
Формування громадянської компетентності старшокласників засобами різних предметів [Електронний ресурс]
О Пометун, Н Гупан
Історія в школах України, 3-10, 2008
272008
Таксономія Б. Блума і розвиток критичного мислення школярів на уроках історії
O Пометун, Г Нестор
Український педагогічний журнал, 50-58, 2019
252019
Історія України
ОП Реєнт, ОВ Малій
Кінець ХVІІІ–початок ХХ століття: навч. посіб. для 9, 2017
242017
Ukrainska istoriohrafiia istorii pedahohiky [Ukrainian historiography of the history of pedagogy]
NM Hupan
Kyiv: APN, 2002
182002
«Історія України (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти
ОІ Пометун, НМ Гупан
152018
Проблеми хронології в сучасних історико-педагогічних дослідженнях
НМ Гупан
Український педагогічний журнал, 116-121, 2016
152016
Українська iсторiографiя iсторiї педагогiки
НМ Гупан
152002
Формування критичного мислення учнів у процесі навчання прав людини
Н Гупан, О Пометун
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи, 79-88, 2008
142008
Проблеми історіографічного висвітлення розвитку вітчизняної історико-педагогічної науки
Н Гупан
Шлях освіти 2, 42-45, 2002
142002
Джерельна основа історико-педагогічних досліджень як методологічна проблема
ЛД Березівська, ЛЦ Ваховський, НМ Гупан, ОБ Петренко, ІВ Зайченко, ...
Сучасні вимоги до організації та проведення історико-педагогічних досліджень …, 2017
132017
Підручник як засіб виховання громадянина (з практики реалізації основних принципів створення, на прикладі підручників з новітньої історії України для 11 класу)
О Пометун, Н Гупан
Історія в школах України, 19-24, 2005
132005
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20