Follow
Леонов Ярослав
Леонов Ярослав
ХГАФК, кафедра менеджмента физической культуры
No verified email - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Система управління витратами як фактор підвищення конкурентоспроможності
ЯВ Леонов, ЮС Герасименко
Бюлетень міжнародного нобелівського економічного форуму 2 (1), 175-183, 2010
412010
Організаційно-економічний механізм інноваційного розвитку підприємств водопостачання
ЯВ Леонов
Харківська національна академія міського господарства, 2008
282008
Внутренний ресурс развития сферы физической культуры и спорта в новой экономике Украины
ЯВ Леонов, ИИ Приходько, ГН Путятина
Теория и практика физической культуры, 65-65, 2013
262013
Стратегічний розвиток спортивної індустрії
ЯВ Леонов
Review of transport economics and management, 21-26, 2020
102020
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СПОРТИВНОЇ ІНДУСТРІЇ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
ЯВ Леонов
Theoretical and scientific bases of development of scientific thought 5, 252, 2021
92021
Організаційно-економічні умови забезпечення розвитку енергетичного сектору
ОА Ярова, ЯВ Леонов
Інвестиції: практика та досвід, 30-34, 2021
92021
Механізм організаційно-економічного забезпечення розвитку енергетичного сектору
ОА Ярова, ЯВ Леонов
Економіка та держава, 119-122, 2021
92021
Забезпечення стратегічного розвитку організацій спортивної індустрії
ЯВ Леонов
Економіка та держава, 74-77, 2021
92021
Інноваційні засади розвитку спортивної індустрії в новій економіці
ЯВ Леонов
Економічні горизонти, 136-142, 2019
92019
Ефективний механізм ціноутворення на продукт сфери послуг
Я Леонов, Н Завацька
Слобожанський науково-спортивний вісник, 263-264, 2011
82011
МеНеджМеНт В сИстеМе ОРГАНОВ УПРАВЛеНИЯ ФИЗИЧесКОЙ КУЛЬтУРОЙ И сПОРтОМ В ПРОВИНЦИИ ХеБеЙ КИтАЙсКОЙ НАРОдНОЙ РесПУБЛИКИ
ВИ Мудрик, ЮП Мичуда, Ф Чжу, ГН Путятина, ЯВ Леонов
Общество с ограниченной ответственностью Диаманд Трейдинг тур, 2015
52015
Фізична культура та спортивна індустрія як державні пріоритети розвитку сучасного суспільства
ЯВ Леонов
Proceedings of the III International Sciences Congress «Problems and …, 2015
52015
Стратегічні перспективи розвитку неолімпійського спорту в Україні
ЯВ Леонов, ГМ Путятіна
Слобожанський науково-спортивний вісник, 29–34-29–34, 2014
52014
Інноваційний підхід до підвищення кваліфікації фахівців неолімпійського спорту
ЯВ Леонов, ГМ Путятіна
Фізичне виховання та спорт у контексті держної програми розвитку фізичної …, 2014
42014
Соціально-ринкові умови розвитку сфери фізичної культури та спорту
ЯВ Леонов, ВВ Васильєв
Слобожанський науково-спортивний вісник, 151–154-151–154, 2013
42013
Система питного водопостачання в стратегічному розвитку регіону
ПТ Бубенко, ЯВ Леонов
Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету …, 2008
42008
ЄВРОПЕЙСЬКА ПРАКТИКА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТИВНОЇ ІНДУСТРІЇ
ЯВ Леонов, ІМ Побер
Вчені записки Університету «КРОК», 18-25, 2020
22020
Соціально-ринкові умови розвитку спортивної індустрії в Україні
ЯВ Леонов
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України,(6), 108-113, 2020
22020
Кластерний підхід у забезпеченні розвитку спортивної індустрії в Україні
ЯВ Леонов
Економічні горизонти, 105-111, 2019
22019
Формирование инновационной политики развития физической культуры и спортивной индустрии в новой экономике
ГН Путятина, ЯВ Леонов
ББК 75.4 С 83 РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ, 25, 2016
22016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20