Василь Копча _ Vasyl Kopcha
Василь Копча _ Vasyl Kopcha
професор кафедри інфекційних хвороб
Verified email at tdmu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Шигельоз
МА Андрейчин, ВМ Козько, ВС Копча
Тернопіль: Укрмедкнига, 7-39, 2002
442002
Біотероризм. Медична протидія
МА Андрейчин, ВС Копча
Тернопіль: Укрмедкнига, 2005
292005
Проблема грипу А/H1N1 Каліфорнія: минуле і сучасність
МА Андрейчин, ВС Копча
Інфекційні хвороби, 2009
262009
Грипп: пневмония или отек легких? Особенности патогенеза и лечения
ВС Копча, АН Бондаренко
Здравоохранение, 44-49, 2011
162011
Фармакотерапія больового синдрому
ОВ Давидович, ВС Копча, КО Маслій
Рациональная фармакотерапія, 21, 2011
132011
Корекція мікробіоценозу при лікуванні гострих кишкових інфекцій
BC Копча, СА Деркач
Інфекційні хвороби, 2008
132008
Епідеміологія: підручник
МА Андрейчин, ВС Копча
Тернопіль: Укрмедкнига 382, 53мал, 2000
132000
Пробиотики: размышления с позиции их качества, эффективности, антибиотикорезистентности и безопасности
ВС Копча
Современная педиатрия, 73-77, 2012
122012
Вірусні гепатити і рак печінки
МА Андрейчин, ВІ Дрижак, ОВ Рябоконь, ВС Копча
ТДМУ: Укрмедкнига, 2010
122010
Пробiотики: роздуми з позицiї їх якостi, ефективностi, антибiотикорезистентностi й безпеки
BC Копча
Вісник наукових досліджень, 4-8, 2011
112011
Антибіотик-асоційований дисбактеріоз кишечнику: загальна характеристика та можливості сучасного консервативного лікування
ВС Копча
Інфекційні хвороби, 2013
102013
Антибіотикорезистентність пробіотиків: роздуми і факти
ВС Копча
Інфекційні хвороби, 2009
82009
Епідеміологічний моніторинг захворюваності шигельозом у різних областях України
ВС Копча, СА Деркач, ІГ Йовко, ІВ Бенч, ТЮ Іванова, ІА Воронкіна
Інфекційні хвороби, 2005
82005
Тактика використання спеціальних знань у кримінальному судочинстві. Призначення і проведення судових експертиз
ВВ Копча
Видавничий дім" Гельветика", 2017
62017
Удосконалення лікування хворих на грип та інші ГРВІ
МА Андрейчин, ВС Копча, ВД Москалюк, ОМ Гиріна, ЯІ Йоеик
Інфекційні хвороби.–Тернопіль: Тернопільський державний медичний університет …, 2013
62013
Цитокіновий профіль і дисфункція ендотелію у хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД при супутніх хронічних гепатитах В та С
МА Андрейчин, ВС Копча, ВЛ Носко
Грудень, 2011 рік, 20, 2011
62011
Вiруснi гепатити i рак печiнки
МА Андрейчин, ВI Дрижак, ОВ Рябоконь, ВС Копча
62010
Ентеросорбційна терапія при гострих кишкових інфекціях
ОЛ Івахів, ОС Луцук, ВС Копча
Інфекційні хвороби, 39-42, 1997
61997
Віддалені зміни мікрофлори кишок після перенесеного гострого шигельозу
ВС Копча
Інфекційні хвороби, 2004
52004
Біологічна зброя: історія і сучасність
МА Андрейчин, ВС Копча
Інфекційні хвороби, 56-62, 2001
52001
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20